Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alim ile cahil, arasındaki fark...Alim ile cahil, arasındaki fark...
Alim kelimesi, Arapça’da bilmek anlamında olan A-lim kökünden türemiş olup; Hayat ile ilgili genel bilgiye, ilme sahip, akıl ve mantıkla hareket eden bilge, kamil, olgun kişi demektir. Yüreğinde insan sevgisi taşıyan, merhametli, muhabbetli, toplum yararına çalışan, mücadele eden, hakikatleri çarpıtmayan, doğruları yerli yerine koyan, hata ve yanlışında teredüt etmeden geri dönen yani adalet ve hakkaniyet terazisini doğru tutan bir karektere-sıfata sahiptir.  

Toplumu doğru yöne yönlendiren, ilke ve kurallara titizlikle uyan, uygulayan bir rehberdir. Dolyaısıyla Alim, titizlikle izlediği doğru yol ve hakikate bağlı kaldığı müdetçe ayakta kalır ve ölümden sonar da yaşamaya devam eden bilge insandır. 

Cahillik, cehaletten kaynaklanan bir durumdur. Cehaletin sözlük karşılığı; Hayatımızı belirleyen okumaktan, yazmaktan, medeni insan ilim ve bilgisinden mahrum kalmaktır. 

Cahil ise; Medeni insan hayatını belirleyen okumaktan, yazmaktan, ilim ve bilgiden mahrum kalmaktır. Okumamış, öğrenmemiş, bilgisiz kişi demektir.  

Lakin cahil sadece okumadan, yazmadan mahrum, bilgisiz kişiler için kullanmak pek de doğru olmaz. Çünkü okuyup da Hakk ve hakikati bilerek saptıranlar, kendi algısını doğru kabul eden ve hatta insanlara zorla dayatanlar, en tehlikeli cahillerdir. Belli nedenlerden okumaktan, yazmaktan mahrum kalmış birini eğitmek bir yerde mümkündür fakat hakikatin, ilmin ilke ve kurallarına bilerek uymayan, yalan yanlışa saptıranlar dolayısiyle inkara hizmet edenleri, eğitmek mümkün değildir. 

Şahı Merdan Ali’ye, cahil hakkında düşüncesini sormuşlar ve cevaben; „En tehlikeli cahil, okumuş cahildir“ diye cevap vermiştir. 

Okumuş, mevki sahibi olmuş ama medeni insan olamamıştır. Örnek verecek olursak okumuş doktor olmuş, Hakim olmuş, millet vekili olmuş hatta profesör olmuş fakat halen dört kadınla evlenme zihniyetini taşımakta, küçük yaştaki bir kız çocuğuyla evlenebileceğini savunan cahiller vardır. Dememiz şudur ki sadece okumakla medeni insan veya alim olunmuyor. Asıl medeniyet, ilim ve irfan yani ilmi yanısıra edep erkan ahlağıyla nefsini terbiye edenler, alim insanlardır. 

Sevgili Yunus Emre, edebin üstünlüğünü şöyle dile getirmiştir;
Girdim ilim meclisine,
Eyledim kıldım talep,
Dediler ilim geride,
Illa edep illa edep.”
Yunus Emre. 

Bir cahilin eline altın kaplamalı, derin bilgilerle dolu bir kitap verseniz, arkanızı döndüğünüz anda alıp çöpe atar. Ve yine muhabbete buyur etseniz, bildiği boş sözler kadar konuşur ve kendini alim sanır. Dolayısıyla her iki sıfatta bir şeyler üretirler. Alimin ürettiğinden insanlar, toplumlar faydalanır. Cahilin ürettiğinden ise, kendine bile faydası yoktur. 

Aşık Hüdai, alim ile cahil arasındaki farkı ve tarifi en doğru şekilde işlemiştir, şöyle ki;
Faydası olmayan bahardan yazdan, 
Yüce dağ başının kışı makbuldür. 
Cahilin yaptığı sohbetten sözden, 
Alimin hayali düşü makbuldür.

Lokma yeme muhannetin elinden, 
Kurtulaman sonra acı dilinden. 
Namertlerin kaymağından balından, 
Merdin kuru yavan aşı makbuldür.

Hüdai konuşur bir ince dilden,
Hal ehli olmayan ne bilir halden.
Bilgisiz görgüsüz duygusuz kuldan, 
Ölülerin mezar taşı makbuldür.

Aşık Hüdai 

Aşığın da buyurduğu gibi, bilge insanlarla muhabbet etmek, fikir alış verişinde bulunmak insana ve insanlığa birçok manevi güzellikler katar. Ancak bu manevi değerler, cahil insanlar için geçerli değildir. Cahili ikna etmek mümkün olmadığı gibi, muhabbet ve fikir alışverişinden de mahrumdurlar. Onlar için bir tek doğru vardır o da, kendi doğrularıdır. Dolayısıylae alim ile cahil arasındaki fark; Ilim, edep ve erkandır.
Aşk ile, ilim ışığı rehberiniz olsun… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiALAlevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...