Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

B-Harfi'nin sırr-ıB-Harfi‘nin sırr-ı
„B“ sırrı adını Arapça „B“ harfinden alır. Arapça Alfabesinden „B“ harfinin altında bir nokta vardır. Işe bütün sırr bu noktadadır. Ve bu nokta Allah'ı ifade eder. Hakk'a yakın olmayı başaran ulu zat, Insan-ı Kamil'dir. „B“ sırrındaki mesaj zahir ve batını ifade etmektedir. Allah gizli-gayb olan ilahi kuvvettir, nebiler ise beşeri-görünen; Keremet ve ilahi ilimle donatılmış Kamil-i Insan’dırlar. 


B'nin altındaki nokta insan olduğuna göre, içsel, özden içeri yani öz içinde özü aramak demektir. Bunun tarifi ise kişinin, kendini kendinde özüne varması demektir. Aranan ise Allah'tır. Allah'a nail olmak için ilim irfan süzgeçinden geçip benlikten arınıp O, olmak, O’nun sırrına ermektir. 

„B“ sırr-ı Hz.Muhammed'den önceki nebilere „Allah'ı, İlahi Kudret'i“ göremezsiniz, bilemezsiniz denilmesine rağmen, Hz.Muhammed'e görünen, ayan ve beyan olan, bildiren sırr'dır. Bu „sırr“ saklanan ve sadece belli bir kesimin bilmesine izin verilen bir sır değildir. Bu sırra ermek tamamen ilahi aşka dayanmaktadır ve Allah'ın hükmüyle alakalıdır. Allah, dilediğini kendine dost seçer ve edinir. 

Hz.Muhammed; „Ben ilmin şehriyim Ali ise şehrimin kapısıdır. İlim dileyen, kapıya varsın“ diye buyurmuştur. Dikkat edilirse Şahı Merdan Ali nokta konumundadır. „Ben ilmin şehriyim“ yani „B“ harfidir ve „Ali ise şehrimin kapısıdır“ anlamı; „B“ nin altındaki noktadır yani Nebilerin sırr-ına erişmiş olmasıdır. 

Şah-ı Merdan Ali buyurmuştur ki: „Bil ki tüm semavi kitapların (zebur, Tevrat ve İncil) esrarı Kur'an da toplanmıştır, Kur'an-ın tüm esrarı Fatiha'da-dır, Fatiha'nın tüm esrarı Besmele'de dir, Besmele'nin tüm esrarı „B“ harfindedir. Işte „B“ harfinin altındaki nokta da benim“ derken kesinlikle ve mutlak olarak; Allah ilmine ulaşabilen ve orada kalabilen Kamil-i Insan, insanın kendisi olduğunu vurgulamıştır. Dolayısiyle Şahı Merdan Ali, „B“ harfinin altında bulunan noktadan ibarettir.Fatiha suresi, besmele ve sırr üçlemesindeki mana: Açmak, aralamak buda eşittir doğmak, yaşamak ve tekrar öze yani Allah'a dönmektir. Dolayısiyle Allah bilincinde olma, o makama ulaşma ve o makamda kalmaktır. Işte Şahı Merdan Ali de bu makama erişip Allah'ın benliğinden eriyip O’nunla beraber olmuştur.

Şahı Merdan Ali:
Bab'ül ilimdir yani ilim kapısıdır.
Şah-ı evliyadır yani evliyaların sahibidir.
Şah-ı Velayet'tir yani Veliliğin sahibidirl.
Emir-ül Mümin'nin dir yani inananların önderidir.
Nihan'dır yani ilahi sırrdır.
Kur'an-ı Natk'tır yani konuşan Kur'an dır.
Vechullah'tır yani Allah'ın yüzüdür, tecellisidir.


Şahı Merdan Ali: „İlim bir nokta idi, cahiller onu çoğalttı“. O nokta, „B“ harfinin altındaki noktadır. Bu nokta Allah'ın ilim ve irfanının yani adaletinin özü ve özetidir, kainata dair bütün sırların merkezi, Vahdet'in kendisidir.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=


********************************************************

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
Facebook, Dergah grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/
Fcebook, ilim sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/   
Alevi Inanç Din Bilgileri, WEB sayfamız;
https://www.uludivan.de/  
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii
*******************************************************

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...