Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

En makbul hizmet, okumak ve okutmaktır…


En makbul hizmet, okumak ve okutmaktır…
Lütfen! Siz, okuyan ve okutanlardan olun. Çünkü Allah’ın kelamının ilk Ayeti, „yaradan Rabbinin adıyla oku“ ile başlamaktadır. Alak Suresi, 1. Ayet 

Ve yine Nahl Suresi, 125. Ayette; „Hikmetle ve güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel biçimde mücadele et. Kuşkusuz Rabbin, işte yolundan sapanları en iyi bilen O'dur ve O, yola gelenleri de en iyi bilendir“ buyurulmaktadır. 

Dolayısıyla okumadan ilim sahibi, ilim sahibi olmadan hikmet sahibi, hikmet sabi olmadan Hakk ile hakikatin sırrına ermek mümkün değildir. 

Cenab-ı Hakk’ın da buyurduğu gibi, okumanın kimseye zararı yoktur. Ancak okumamanın, insanlığa zararı vardır. Unutmayalım ki, okudukça insanlık değeri yükselir ve okumadıkca insanlık değerinin kalitesi düşer.   

Insanlar için okumanın önemi…
* Okumak özgürlüktür, hür olmaktır.
* Hayatın manasına varmak ve anlamak için önemlidir.
* Her kitap, bir insandır ve her insan bir kitaptır. Okunan kitap, okunan insandır.
* Ilim öğrenmek için okumak, okumak için de arzu, istek ve gayret gereklidir.
* Anlamadan okumak, ezberliktir. Ezberlik, kaya gibidir. Kaya da yaşam, hayat olmadığı gibi ezber okumanında kimseye faydası olmaz. 
* Unutulmasın ki bedenin gıdası nimettir ve ruhun gidası ise, okumaktır.
* Okumak, ruh karanlığına ışık tutmaktır.
* Okumak olgun, erdemli, kamil ve muhabbet ehli olmak için önemlidir.
* Okumak ve yazmak aşkı, ateş gibidir. Tutuştuğu zaman sönmez.
* Insanlık alemine faydalı olmak için, okumak şarttır.
* Bilircilik taslamak için değil, mevcudatı anlamak ve gönül eri olmak için okumak gerekir.
* Okumayanın, okuyandan ibret alması için okumak gerekir,
* Okuyan beyinler, kalem tutan eller silah tutmaz.
* Okuyan. ölümden sonra da yaşar. Fakat okumayan ise, yaşıyan canlı bir ölüdür.
* Okumak engüzel kazançtır, paylaşmak en makbul emektir. Vs. vs. vs. 

Allah’ın kelamında, ilmin önemi ve ilim öğrenmenin fazileti çoktur...
* „Bilmiyorsanız, zikir ehline yani ilim ehline, alimlere sorun.“ Enbiya Suresi, 7. Ayet
* „Allah iman edenleri yüceltir; Kendilerine ilim verilmiş müminleri ise, kat kat derecelerle yükseltir. Mücadele Suresi, 11. Ayet.
* „De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilen elbette kıymetlidir. Zümer Suresi, 9. Ayet
* „Eğer bilmiyorsanız, Ehli Zikre sorunuz.“ Nahl Suresi, 43. Ayet 

Ilimle ilgili söylenmiş sözlerden bazıları…
Hz.Muhammed Mustafa...
* Ilim, Çin’de olsa bile onu gidip alınız.
* Ilim elde etmek zaman ister, sabır ister, gayret ister. Bunların hepisi, uzaklığı sembolize etmektedir. 

Şahı Merdan Ali...
* Bana bir har öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Ne mutlu bir harf öğretebilene.
* Bilmeyen kimse, bilmediğini sormaktan korkmasın. Alim kişi de, içinden çıkamıyacağı bir meselede „En iyisini Allah bilir“ demekten çekinmesin.
* Cehaleti, ilimle geri çevirin. 

Imam Hasan…
Ilim, öğrenenin mazeretini ortadan kaldırır. Zira insan, cahil yani bilgisiz olduğu müddetçe mazeret gösterebilir. 

Hünkar Hace Bektaş-ı Veli...
Ilimden gidilmeyen yolun sonu, karanlıktır. Okumak gündüzdür, okumamak ise gecedir. 

Mevlana Celaleddin Rumi…
Bir mum, diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.  

Yunus Emre...
Ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır. 

Dolayısıyla insanlık için daha önemlisi, okunan ilmi okutmaya gayret etmektir. Diğer bir deyimle mum yanarsa, karanlık aydınlanır. O zaman mumu, mum ile yakalım.
Okuyanla okutan, öğrenenle öğretenin demine Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...