Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Aleviler, neden horlandılar ve horgörüldüler?


Aleviler, neden horlandılar ve hor görüldüler?
Aleviler; Allah’a, O’nun Peygamberi Hz.Muhammed Mustafa’ya, Veliyullahı Şahı Merdan Ali’ye, büyük bağlılıkla son derece inanç ve itikatlariyle Hz.Muhammed’in bıraktığı iki kutsal emaneti olan Kur’an-ı Kerim’e ve Ehl-i Beyt’ine sadık kaldıkları için, dolayısiyle Aleviliğin Edebiyatı ve Felsefesi olan Islamiyet’in ruhu; Özde yapılmak istenen değişikliklere evet demedikleri için, doğruları esas alıp yanlışları kabul etmedikleri için, mazlumla bir olup Zalime karşı koydukları için, haklıyla beraber olup haksıza karşı koydukları için, Hakk’ın emirlerine gönülden bağlı olup ve sadık kaldıkları için, o bağnaz düzene karşı koydukları için horlandılar ve hor görüldüler. 


Diri diri insan yakmadıkları için, din adına fetva verip iftiralar atmayıp ve katliamlara davetiye çıkarmadıkları için, mazluma ah çektirmeyip kendi dışındaki tüm değerleri red etmedikleri için horlandılar ve hor görüldüler. 

Eşit haklara ve hukukun üstünlüğünü esas alan islama sahip çıktıkları için, islam dinini kılıç zoru ile benimseyenlerden olmadıkları için, islam dinini intikam ve kin üzerine oturtmadıkları için, talan ve soygunlara alet olmadıkları için, bağnaz ve yobazlık üzerine kurulu olan ve akıttığı kana bir türlü doymayan putperestliği red ettikleri için, Hz.Muhammed ve Şahı Merdan Ali’nin; Dini sevgi kaabesi insan olan islama sahip çıktıkları için horlandılar ve hor görüldüler.. 

Aleviler, Muhammed Ali islamı uğruna; Ehl-i Beyt gibi, On İki Imam gibi, Imam Hüseyin gibi, Yedi Ulu Ozan gibi, yol erenleri gibi, kula kulluk düzeni yıkılıp Ehl-i Beyt adaleti kuruluncaya dek bedel ödemeye devam edeceklerdir. 

Imam Hasan; “Kendine karşı nasıl davranılmasını istiyorsan, sende başkalarına karşı öyle davra” demektedir. 

Dolayısiyle tüm bu insani değerlere sahip çıktığımız için, bizi Şahı Merdan Ali’ye saydılar... Şükürler olsun ki, bizi Şahı Merdan Ali’ye saymışlar...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=


********************************************************
Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
Facebook, Dergah grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/
Fcebook, ilim sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/   
Alevi Inanç Din Bilgileri, WEB sayfamız;
https://www.uludivan.de/  
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii
*******************************************************Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...