Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilerin sorunu insan olanlarla değildir, cehaletin yoz ve yobazıyladır...


Alevilerin sorunu insan olanlarla değil, cehaletin yoz ve yobazıyladır...
Muhammed Ali yolu, insanlığın yolu olduğuna göre Alevilerin yolu da insanlığın yoludur.  

Dolayısıyla Aleviler, 73 milleti bir nazarda görürler. Fakat bu demek değildir ki, cehaletin yoz ve yobazlarını da aynı nazarda görüyorlar.  

Aynı nazarda görmedikleri için, Alevilerin sorunu...
* Insanlığa ve insan değerlerine düşman olan cehaletin yoz ile yobazıyladır,
* Cehaletin bataklığına saplanmış insan sıfatındaki mahlukatlarlandır ve
* Dolayısıyla cehaletin bataklığıyladır. 

Muhammed Mustafa ile Şahı Merdan Ali ve On Iki Imamlardan sonra islam aleminin içine düştüğü bataklık, şüphesiz cehalet yani bilgisizlik baktalığıdır. Bu bataklığın karanlığından kutulmak, doğru yolu görmek ve hayata doğru bir yön vermek, ilmin ışığıyla mümkündür.  

Günümüzde bilgiden, ilimden, okumaktan, yazmaktan, sevgiden, merhametten, üretimden uzak kula kulluk eden ve hisleriyle hareket edenlerin sayısı gittikçe artmaktadır. Bu artış, elbetteki insanlık alemi ve çağın manevi değerleri açısında bir zulümdür.  

Insanlık aleminin, ve çağımızın manevi değerlerinin tarumar olmaması açısında ilim yuvaları kurulmalı, ilim muhabbetleri yapılmalı, kütüphaneler okuma köşeleri olmalıdır. Şahı Merdan Ali’nin deyimiyle cehaletin bataklığı, ancak ilimle kurutulabilinir. Çünkü ilim insanlık alemi için, en yüce değerdir. Insanlık alemi, cehaletin karanlığından kurtarıp hidayete ulaştıran yeğane unsurdur.  

Bir diğer deyimle doğru ile yanlışı, Hakk ile batılı, zahir ile batını, doğru ile yanlışı bir birinden ayrılmasına vesile olan ve hakikate giden yolu aydınlatan ışık, ilmin ışığıdır.  

Ilmi, mürşid kabul eden ve ilim ışığında yürüyen toplumlar; Başta maddi ile mannevi olmak üzere, her alnada yükselmişler ve insanlık tarihinde hak ettikleri yerini almışlardır.  

Velhasıl ilim, insanları cehaletin bataklığından kurtaran bir rehber ve bir klavuzdur. Hal böyle olunca da toplumun önemli vezifesi, ilimle donatılmış alimler yetiştirmektir. Dolayısıyla insanların cehaletin bataklığında boğulmaması için ilimle yetiştirilmiş alimler de, topluma ışık ve örnek olmalıdırlar.  

Kendisine insanım diyen ve insan değerlerine sahip çıkan her insanoğlu; Birbiriyle dost olabilir, aynı sofrayı paylaşabilir, evlenir ve yuva kurabilirler.  

Fakat Alevilerin; Mazlum insanlara zulüm eden, hor gören, iftira atan, hakir gören, vs. gibi zalimlere, cehaletin yoz ile yobazlarına verecek bir kızı olmadığı gibi paylaşacak bir sofrası ve dostlukları da olamaz. 

Yerin gelir kardeşiz, yeri gelir kestiği yenilmez, yeri gelir bunlar dinsizdir, yeri gelir bu ülkenin sigortası siz Alevilersiniz, vs. bu gibi saçma sapan bir zihniyetin insanlıktan nasibini almamış ve insanlık için yapacak bir iyilikte söz konusu olamaz. Çünkü zihniyet bozuk. 

Yaradılanı severiz yaradandan ötürü diyeceksin sonrasında, yaradılanı diri diri yakacaksın. Sıkılmadan, kızarmadan gururla elhamdülillah müslüman diyeceksin. Böyle bir zihniyetin ne dinle, ne insanlıkla, ne kafirlikle ve ne de başka bir insan düşüncesiyle alakası vardır. 

Kendine insanım diyenlerin gönlü hoşgörü, sevgi, mnuhabbet, barış, kardeşlik, dostluk, vs. durağı olmalıdır. Bu durakta, kimler durmaz ki?
Aşk ile, insanlığa gönül verenlerin demine Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakk
ı=

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Alevi Hizmet Dergah
ı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Alevi Ilim Dergahı sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-ilmihal-194839911064876/
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...