Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilerin, temel hak ilkeleri…


Alevilerin, temel hak ilkeleri…
Insanoğlunu diğer canlı varlıklardan ayıran en önemli özellik, akıldır. Kendi aklını kullanarak düşünme faaliyetinde bulunan insanoğlu, kendi yaşamına dair bazı temel hak ilkelerini yaratmıştır.
 

Bu temel hak ilkelerinden bazıları...
Yaşam hakkı, Eğitim hakkı, dokunmamazlık hakkı, düşünce ve özgürlük hakkı, din ve vicdan hakkı, seçme ve seçilme hakkı, vs. gibi sıralanabilir. Dolayısıyla bu özelikler, insan haklarının temelini oluşturmuştur. 

Aleviler de bu temel ilkelere sahip olabilmek için, akli ve ahlaki olarak kendini geliştirip olgunlaşmanın yolu, Dört Kapı Kırk Makam’dan geçer. Dört Kapı Kırk Makam kapılarında geçmenin amacı, ruhunu ve benliğini erdemli hale getirerek ham ervahlıktan olgun insan erdemliğine ulaşıp özüyle bütünleşmektir. 

Erdemliğe, olgunluğa ve kamilliğe ulaşmak için de, Alevi yolunun temel ilkelerine uyma esası vardır. 

Alevi inancının, temel ilkeleri...
* Hiç bir canlıya zarar vermemek (eziyet etmemek, incitmemek),
* Sana ait olmayana el uzatmamak,
* Bir dilden iki söz söylememek,
* Kimseye eziyet ve haksızlık etmemek,
* Kimseyi aşağılamamak (küçük ve hakir görmemek),
* Yapılan tövbeyi bozmamak (ikrarından dönmemek, ahde(yemine, söze) bağlı kalmak,
* Kimseye kötü gözle(nazarla) bakmamak,
* Gördüğünü örtmek, görmediğini söylememek,
* Eşinden gayrısını bacı (kardeş) bilmek,
* Haram lokma yememek,
* Yetim hakkı yememek,
* Anaya Babaya saygı ve hürmette kusur etmemek,
* Komşu hakkına riayet etmek,
* Dedikodu yapmamak,
* Yalan söylememek,
* Iftira atmamak,
* Kin ve kibirli olmamak,
* Ölçüde ve tartıda doğru olmak,
* Yalana ve yalancıya yemin ve şahitlik etmemek,
* Büyüklere sayğılı, küçüklere şefkatli olmak,
* Haksızlığa boyun eğmemek, başkasının hakkına sayğılı olmak,
* Kimseye kötülük etmemek,
* Elin ermediği yere el uzatmamak, sözün geçmediği yere söz söylememek,
* Incinsen de incitmemek,
* Bildiğimizin daha üstününü öğrenmek ve herkese öğretmek,
* Bin kere mazlum olsan da bir kere, zalim olmamak,
* Aleyhinde olsa bile doğruyu söylemek,
* Sevgi ve acıma insanlığın, şehvet ve hırs hayvanlığın vasfı olduğunu unutmamak,
* Inanç sahibi olmak, ibadeti cennet için değil Hakk’a kavuşmak için yapmak,
* Hakk Muhammed Ali yolu söz yolu değil, iyi ahlak yoludur. Kıldan ince kılıçtan keskin, ateşten gömlek demirden leblebidir; Giye bilirsen giy, yiye bilirsen ye. 

Sonuç itibariyle insan oğlu, aklının zekası gereği bu temel ilkeleri sahiplenmeli, korumalı ve doğrultusunda yaşamalıdır. Bu yaşamın adı, onurlu yaşamdır.
Anurlu yaşıyabilene aşk olsun... 
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...