Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilerin, Imam Cafer-i Sadık mezhebindeniz deyimi üzerine…


Alevilerin, Imam Cafer-i Sadık mezhebindeniz deyimi üzerine...
Alevilik, Hakk Muhammed Ali yoludur, insanlığın yoludur.   


Alevilerin kendilerini Caferilikle ifade etmeleri; Tarihi dayatmalar, sindirmeler, fetvalar, baskılar ve bu baskılardan, verilen fetvalardan kurtulmak, inançlarını devam ettirebilme adına ve aynı zamanda Aleviler, sünni kesimin kendilerini geçmişteki bazı din bilginlerine bağlı olarak “Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli” olarak tanımlamalarına karşın, onlar da kendilerine On Iki Imamların altıncısı olan Imam Cafer-i Sadık’ı temel almışlardır.  

Dolayısıyla sünni çoğunluk karşısında kendilerini, Caferiler olarak ifade etmişlerdir.  Ancak bu Caferilik, günümüzdeki
Iran Şiileri doğrultusunda kurgulanmış olan Caferilik ile organik olarak uzaktan yakından hiç bir alakası yoktur. Ortak yanları, sadece Hakk Muhammed Ali ile Ehli Beyt sevgisi ve saygısıdır.  

Bazı canlarımız biz, Imam Cafer-i Sadık mezhebindeniz diyorlar. 
Mezhebin manası; Bir dinin, inancın, görüş ve anlayış ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan kollarından her biri. Yani bölünme, parçalanma.

Bazı örnekler verecek olursa...

Hıristiyanlıkta; Katolik, Ortodoks ve Protestanlık...

Yahudilerde; Hasidiler, Ferisiler, Sadukiler, vs....

Islamda; Aleviler, Şiiler ve Sünniler...
 

Dolayısıyla Imam Cafer-i Sadık mezhebindeniz deyimi, Tarihten kaynaklanan bir çok tepkilerden ortaya çıkmış bir deyimdir. Aynı zamanda bu deyimin, yanlış olduğu da kabul ediliyor. Çünkü yol birdir.

On Iki  Imamlar‘dan hiç biri, kendi ebu ceddinin yoluna muhallefet etmemişlerdir. Her Imam; „Biz ceddimizin yolunu sürüyoruz, izinde yürüyoruz“ demişlerdir. En net örnek Imam Hüseyin’in, Kerbela’da söylediği hadistir. Imam Hüseyin; „Ben yezide biat etsem, ebu ceddime ihanet etmiş olurum, Nefsime uysam, babamın insanlık alemi için verdiği mücadeleye ihanet etmiş olurum“ demiştir. Imam Hasan yine aynı keza.

Mezhep konusunda, Ulu Ozan Nesimi’nin açık ve net cevabı...
Sorma be birader mezhebimizi,

Biz mezhep bilmeyiz yolumuz vardır.

Çağırma meclis-i riyaya bizi,

Biz şerbet içmeyiz dolumuz vardır.

Bizim söyleyecek sözümüz vardır.
 

Biz müftü bilmeyiz fetva bilmeyiz,
Kıl ü kal bilmeyiz ifta bilmeyiz,

Hakikat bahsinde hata bilmeyiz,

Şah-ı Merdan gibi ulumuz vardır.

Bizim söyleyecek sözümüz vardır.
 

Bizlerden bekleme züht ü ibadet,
Tutmuşuz evvelden rah-ı selamet,

Tevella olmaktır bize alamet,

Sanma ki sağımız solumuz vardır.

Bizim söyleyecek sözümüz vardır.
 

Ey zahit surete tapma hakkı bul,
Şah-ı velayete olmuşuz hep kul,

Hakikat şehrinden geçer bize yol,

Başka şey bilmeyiz Ali'miz vardır.

Bizim söyleyecek sözümüz vardır.
 

Nesimi esrarı fas etme sakın,
Ne bilsin ham ervah libasın Hakk’ın,

Hakk’ı bilmeyene Hakk olmaz yakın,

Bizim Hakk katında elimiz vardır.

Bizim söyleyecek sözümüz vardır.

Bu gerçeklerden yola çıkarak Hz.Muhammed Mustafa, “Size iki emanetimi bırakıyorum. Biri „Ehli Beyt’im diğeri ise Kur’an-ımdır. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız ” yerine size mezhepler bırakıyorum, mezheplerime sarılın demiş olacaktı.
 

Ve yine Hz.Muhammed mustafa; “Ehli Beyt’im, nuhun gemisi gibidir. O’na binen kurtulur, uzak duran boğulup helak olur” yerine mezheplere işaret edip, onlara yapışın diyebilirdi. Bu gibi daha çok örnekler sıralamak mümkündür.  

Görüldüğü gibi Hz.Muhammed Mustafa mezheplere değil, kendi Ehli Beyt’ine uyulmasını buyurmuştur. 

Imam Cafer-i Sadık, 765’de Hakk’a yürüyen büyük bir ilim ve bilim düşünürdür. O, Hanefi mezhebinin kurucusu sayılan Ebu Azam’a da hocalık yapmıştır. Işte Imam Cafer-i Sadık, Alevilere mezhep kurucusu adı olmuştur.  

Sorma be birader mezhebimizi,
Biz, mezheb bilmeyiz yolumuz vardır.

Seyyid Nesimi
 

Ulu Ozan Seyyid Nesimi’nin de belirttiği gibi Alevilik, bir yoldur fakat mezhep değildir. Dolayısıyla Caferilik, sembolik bir isim ve adlandırmadan ibarettir.

Sonuç itibariyle bir yol vardır, o da Muhammed Ali yoludur. Muhammed Ali yolu, insanlığın yoludur. Sevgi, barış, hoşgörü ve gönül yoludur fakat mezhep değildir.

Aşk ile, yolun demine Huu…


Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=
 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız; 
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...