Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi ve Radikal islam, Şeriat anlayışı...
Alevi ve Radikal islam, Şeriat anlayışı...
Şeriat kelimesi, arapça bir kelimedir. Dolayısıyla daha çok arapçada kullanıldığı anlamıyla bilinir. Ancak Aleviliğin tasavvuf öğretisinde ise, bambaşka bir anlamı ifade etmektedir.  

Dört Kapı Kırk Makam üzerine kurulu Alevilik inancında, ilk kapı ve buna bağlı on makam, şeriat kapısıdır.  

Alevi inancındaki, şeriat ile Radikal islamlıktaki şeriat anlayışının yorum ve algısı farklıdır. Radikal islamlıkta Hz.Muhammed Mustafa, Tanrı buyruklarını Melek Cebrail aracılığiyle insanlara ileten bir aracıdır yani Allah ile kul arasında bir aracının varlığı, söz konusudur.  

Alevilikte ise, şeriatın Tanrısal kaynakları doğrudan doğruya insan olarak Hz.Muhammed Mustafa’nın iç güdüsel zekasının, sezgisel aklının ürünüdür yani Allah ile kul arasında aracı bulunmamaktadır.  

Buyruğa göre, şeriat kapısı: Gemidir, bilmektir, kulluk etmektir, ilimdir, tendir, kapıdır, mumdur.  

Batın alemde Allah’ın kesin eğemenliğine karşın, bu alemin bir yansıması olarak algılanan, şeriat adıyla anılan ve zahiri dünyada ki işler ise, Allah’ın bilgisi ve denetimi dışında yürür. Burada insan kesin eğemendir fakat takdir ise, yanlız Allah’ındır..  

Şeriat kapısı, arayış ve kendini bulma kapısıdır. Dolayısıyla şeriat kapısınıdaki bir kişi, aradığı soruların cevabını ve aydınlığa giden yolu bulabilmesi için, kendisini irşad edebilecek bir Pir bulmalıdır.  

Pirlik makamında oturan bir yol önderi, kendisine gelen yol evlatlarını irşad edebilme yeteneğine sahip olması gerekir. Eğer bu yeteneğe sahip değil ise, o zaman pir makamından uzak durmalıdır çünkü yol açısından zulüm olur.  

Şeriat kapısında aradığını bulan, bulduğunu akıl ve maktığı ile tasdik eden bir kişinin ikinci durağı, tarikat kapısıdır. Çünkü Hakk ile hakikatı idrak etmek, ancak köklü bir ruh olgunluğuna sahip olmakla mümkündür. Bu aşamaya ulaşmış bir kişinin, manevi ve ruhi olarak, yeniden doğması demektir.  

Hz.Muhammed, dini açıkladıktan sonar; Elif ve Lam koydu burdaki mana; Zahir ve batın ilmi manasındadır. Zahir, Hz.Muhammed Mustafa’dır ve batın ise, Şahı Merdan Ali’dir. Ve ardından şeriat ortaya çıktı; Daha sonra tarikat, marifet ve hakikat ilim irfan kapıları ortaya çıktı.  

Şeriat, Hz.Muhammed’in şanına; Tarikat, marifet ve hakikat ise Şahı Merdan Ali’nin şanına gelmiştir. Şeriat Hz.Muhammed’de zahirileşti; Tarikat, marifet ve hakikat ise, Şahı Merdan Ali’de sır oldu… 

Bu dört ilim irfan kapılarını özetlersek...
1- Şeriat, lambadır.
2- Tarikat, fitildir.
3- Marifet, lambaya konan yağdır ve
4- Hakikat ise, lambanın verdiği ışıktır.
Aşk ile, ilim Irfan ışığı rehberimiz olsun… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...