Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevice yaşamak varken, başkalaşmak ne diye?Alevice yaşamak varken, başkalaşmak ne diye?
Alevi inancı şiddetten, dayatmacılıktan, katı kurallara dayanmayan ve kadını ikinci sınıf görme anlayışından uzak sevgi, barış inancıdır. Inanç merkezine ise, insanı koymuştur. 

Paylaştığımız inançsal bilgiler belki de bazı veya çoğu canlarımızca bilinmekte ve bilinci dailindedir. Buna seviniyor ve takdir ediyoruz. Lakin bizim paylaşımlarımız ilk hedefi Alevi öğretisinden uzak kalmış, tanış olmak isteyen veya eksiğini tamamlamak isteyen canlarımıza yönelikdir. Canların, anlayışla karşılamalarını diliyoruz.   

Önemli hususlardan biri de, inançsal bilgilerin paylaşımıdır. Bazı canlarımız Allah Muhammed Ali, Ehli Beyt ve On Iki Imam ismi gecen yazıların içeriğini tam anlamadan bu yazıları Alevi sitelerinde paylaşmaktadırlar. Bununla Alevi insanına iyilik yaptıklarını sanıyorlar fakat algıladıkları gibi değildir. Çünkü Allah Muhammed Ali, Ehli Beyt, On Iki Imam ile ilgili yazıları kaleme alan Sünni, Şii/Caferi alimler ve şahıslar ne yazık ki Allah Muhammed Ali, Ehli Beyt, On Iki Imam’ları Aleviler gibi algılamazlar.  

Şahı Merdan Ali’yi, örnek verecek olursak. Sünniler Şahı Merdan Ali’yi sadece bir halife olarak görürler. Şii/Caferiler ise Velayet makamının sahibi yani dini önder olarak görürler. Aleviler ise, Şahı Merdan Ali’yi kıblegah olarak görürler. Lakin biliyoruz ki Sünni ve Şii/Caferilerin kıblegahı, Suudi Arabistandaki kabedir. Diğer bir örnek: Alevilerin inancı, sevgi inancıdır. Sunni ve Şii/Caferilerde ise, dünyevi radikal Şeriat kurallarına dayalıdır. 

Şii/Caferiler, ince siyaset kurnazlığı ile Alevi insanının beyin yıkaması yaparak saflarına çekmektir. Tek amaçları sünni mesebi gibi islamın esas mesajı olan “sevgi, barış, hoşgörü” yerine islamda daha fazla paya sahip olmaktır. Suudi Arabistan ile Iran hükümdarlarınca, kim fazla pay elde edebilir rakabeti söz konusudur. Allah, nefse köle olmuş bu zihniyeti islah eylesin. 

Şii/Caferiler diyorlar ki biz kardeşiz, aynı inancın mensuplarıyiz, birleşelim...
Eyvallah. Şimdi kendilerine soruyoruz. Madem ki aynı inancın ümmetiyiz, o zaman;
Neden cemevinde değil de camide ibadet yapılıyor?
Neden, Şiilerin dini sevgiye değilde katı şeriata dayanıyor?
Neden, Kadın erkek birlikte ibadet yapmak yerine haremlik ve selamlık vardır?
Neden, Mürşid, Pir, Rehber yerine hoca, imam ve müfti vardır?
Neden, Ibadetler baglama/Telli Kur’an eşliğinde yapılmıyor?
Neden, Hakk meydanında özünü ‘dar’a çekmek yoktur?
Neden, Musahiplik, Kirvelik ikrarı yoktur?
Neden, Semah yoktur?
Neden, Kırklar yoktur? vs. vs. vs. 

Inanç ilkeleri bu kadar birbirine zıt, birbirine ters düşen bir zemin üzerinde nasıl birlik ve beraberlik olabilir ki? Bazı Alevi mensupları, bunu denemekteler ve görüyoruz ki bu birlik ile beraberlik sadece çıkar, menfaata dayalıdır. Çıkar ve menfaat doğrultusunda yapılan bir Alevilik, Muhammed Ali Aleviliğini bağlamaz. Çünkü Alevilik, çıkar için değil Hakk yolunda; Dört Kapı Kırk Makam aşamalarından geçip olgun, Kamil-i Insan olma amacı yer almaktadır.  

Alevilerin üzerinde, korkunç ve çirkin bir oyun oynanmaktadır. Bu oyun, milliyetçilik oyunudur. Dolayısıyla Aleviler, milliyetçilik kıskacındadırlar. Arap milliyetçiliği(Sünni/vahibilik), Fars milliyetçiliği(Caferi/Şiilik), Kürt milliyetçiliği(Zerdüştlük) ve Türk milliyetçiliği ise(Sünnileştirme). Aleviler konusunda, hepsinin amacı birdir; Aleviliği, amaçları için basamak olarak kullanmaktır. Dış ambalaj, Alevi ve içi ise, başka ameller yatmaktadır. 

Alevi ve Şii ortak noktaları; Allah’ın birliğine, Hz.Muhammed Mustafa’nın peygamberliğine, Kur’an-ı Kerim‘in kutsallığına inanmak ve Ehli Beyt sevgisidir. Başka inançsal olarak hiç bir organik bağı yoktur. Dolayısıyla Şii/Caferilik; Radikal islam şeriatına dayanır, Alevilik ise; Islami Tasavvuf ilmine dayanmaktadır.
Aşk ile Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...