Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Din, duygu sömürüsü aracı değil ve olmamalıdır.

 
Din, duygu sömürüsü aracı değil ve olmamalıdır.
Dindar olan bir millet hiç bir zaman evrendeki herhangi bir nesneye zarar vermez, zarar gelmesini istemez çünkü evrendeki bütün nesneler zircir halkaları misali birbirine bağlıdırlar yani evrende ne var ise hepsi birbirine muhtaç oldukları kadar da birbirlerinden sorumludurlar. Insan, akıl ve mantık gereği tümünden sorumludur. Insanın yaradılışı, sorumluluk esası üzerine kuruludur. 

Dincilikte ise, akıl ve mantıktan uzak tamamen duygu sömürüsü hakimdir. Altını çizerek söylüyoruz; Dincilik adına yapılan bütün eylemler tamamen şahsi ve menfaata dayalı eylemlerdir. Önemli olan da bu iki hususu, birbirinden ayrı tutma bilincinde olmaktır. 

Dedim hoca niçin namaz kılarsın?
Dedi günahlardan arınıyorum.
Dedim hoca niçin oruç tutarsın?
Dedi ben Allah’a yaranıyorum.

Metin Karataş 

Örneğin
Din adına duygu sömürüsü yapılan her hangi bir eylem üzerine, “Böylesi bir din bana lazım değildir” denilmektedir ve bu yaklaşım tamamen yanlıştır. Neden derseniz? Şahı Merdan Ali; “Dinle bağdaşmayan akıl, akıl değildir ve akıl ile bağdaşmayan din, din değildir” der. Verilmek istenilen mesaj gayet net ve açıktır. Dini karalamak yerine din adına yapılan duygu sömürüsü ve din tücarlığına engel olmaktır, müsade etmemektir. Insanların bu tuzağa düşmemesi için, uyarılması gerekir aksi taktirde doğruyu yanlışa mahküm etmiş oluruz. 

Dedim aç karnına günahlar gitmez,
Dedi yoksa benim günahım bitmez,
Dedim namaz kılman hiç fayda etmez,
Dedi kılmış gibi görünüyorum.

Metin Karataş 

Insanlar ilimle donatılmayınca, duygusallıkla hareket ederler yani aklıyla değil de hisleriyle hareket ederler, buda duygu sömürüsü demektir. Pir Hünkar; “İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır” demiştir. 

Dinde hiç bir zaman;
Allah’ı Allah ile kandırmak yoktur,
Din tücarlığı yoktur,
Şiddet ve zulüm yoktur,  
Kin ve nefret yoktur,
Milliyetçilik-ırkçılık yoktur,
Cinsiyet(Kadın-erkek) ayrımı yoktur,  

Çinli bilge Sun Tzu, aldatanlar için şu cevabı vermekte; “Beni bir kez aldatırsan sana yazıklar olsun; Beni iki kez aldatırsan bana yazıklar olsun” der.  

Çünkü;
Dinin merkezinde insan vardır,
Akıl ve mantık vardır,
Doğruluk ve dürüstlük vardır,
Dostluk ve muhabbet vardır,
Rahmet ve merhamet vardır,
Sevgi ve hoşgörü vardır,
Birlik ve beraberlik vardır.  

Allah bu konuda insanları şöyle uyarmıştır; “Sana akıl ve mantık verdim, onu işletmesi senin elindedir” diyor. Allah’ın bu uyarısından yola çıkarak, Allah ile aldatanların tuzağına düşmemek için aklın işletilmesi esas olmalıdır. 

Dedim ki hiç zekat veriyor musun?
Dedi beş parasız sürünüyorum
Dedim gerçekleri görüyor musun?
Dedi düşünmeye eriniyorum.

Metin Karataş 

Insanlar ilimle donatılmayınca, duygusallıkla hareket ettikleri müdetçe yani aklıyla değil de hisleriyle hareket etiği müdetçe, duygu sömürüsü devam edeçektir. Aklın bittiği yerde zulüm devreye girer. 

Dedim hoca sırat nasıl geçilir?
Dedi onun için hacca gidilir
Dedim ya cennete nasıl gidilir?
Dedi cehennemde aranıyorum
Dedi hayal kurup sürünüyorum.

Metin Karataş 

Dini çıkar, koltuk, baskı, korku ve egemenlik aracı yapan, hayatı ceheneme cevirmeye kalkan cehaletin yoz ve yobazlarına karşı el ele, omuz omuza mücadele edelim. Silahımız sevgi ve ilimdir. Cehaletin en sevmediği kelime, “Sevgi” kelimesidir. Sevgi rahmettir, merhamettir ve şefkattir. Cehaletin yoz ve yobazları ise, bu insani değerlerden mahrumdurlar. Dolayısiyle kalbi sevgiyle dolu olan bir insan, hiç bir canlıya kıymaz.
=Seyyid Hakkı=

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...