Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Ebu Turab, manası nedir?


Ebu Turab, manası nedir?
Şahı Merdan Ali’nin bir çok lakab, isim ve künyeleri vardır. Bu lakaplardan biri de Ebu Turab lakabıdır. Ebu Turap toprağın babası, sahibi, yüzü, özü anlamına gelen Arapça bir kelimedir.
 

Bu konuda bir çok rivayetler sözkonusudur ve bir çok anlamlar yüklenmeye çalışılmıştır lakin asıl manaya varılamamıştır. 

Hz.Muhammed’in, Şahı Merdan Ali’ye bu lakabı laik görmesi; Toza, toprağa büründüğünden değildir. Şahı Merdan Ali’nin yüceliği, mütaviziliği, gönül enginliği, eline diline beline sahip kamil-i Insan olması, keremler sahibi olması, vs. yani hem arıcı hem de arıtıcı olmasındandır. 

Şahı Merdan Ali, cömert, besleyici, barındırıcı ve yaşam verici olan Toprak Ana gibi; Sahiplenen, umut olan, sevgi kaynağı olan, koruyucu melek olan yani insanların maneviyetindeki boşluğu dolduran ve doyuran bir Ulu evliya oluşundandır. 

Işte Şahı Merdan Ali’yi Ebu Turap yapan; Allah’ın bütün sıfatlarını kendinde taşıdığı için, kendisine bu ünvan verilmiştir.
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...