Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Eyvallah, Allah eyvallah kelime anlamları.

Eyvallah, Allah eyvallah kelime anlamları.
„Eyvallah“ kelimesi; Günlük yaşantıda ve tasavvuf ilminde sıkca rastladığımız bir söz ifadesi, hitabıdır. Ve çok farklı manalar yüklenmiştir. Yemin, tasdik etmeyi ifade eden bir sözdür, tabirdir. Dolayısiyle manasına varıp ne zaman ve nerede kullanıldığına dikkat etmek gerekir. 

Tasavvuf ilminde; Allah’ın rızasiyle, müsadesiyle, isteğiyle, izniyle, himmetiyle gibi anlamlara gelen bir seslenme, hitap sözüdür.  

Alevilerde eyvallah sözü, Allah eyvallah olarak ifade edilir. Ve bu ifade; Genelde Allah isminin geçtiği Hakk Muhammed Ali muhabbetlerinde, sohbetlerinde kullanırlar; Teslim olmayı, kabullenmeyi, memnuniyeti, onaylamayı, teslimiyet anlamında kullanılır. Altını çizerek söyleyelim ki, burdaki teslimiyet; Mecburiyetten kaynaklanmamakla beraber aşık, maşukuna olan muhabbetinden kaynaklanan bir teslimiyettir.  

Dolayısiyle Hakk Muhammed Ali muhabbetlerinde; Hakk kelamı, Muhammed Ali, Ehli Beyt, On Iki Imam, evliya ve enbiyalar zikredildiğinden dolayı, büyük bir saygıyi ifade etmektedir. 

Günlük yaşantıda ise; Teşekür ederim, evet, öyle olsun, sağol, katılıyorum, kabül ediyorum, kabulümdür, vs. gibi anlamlarda kullanılmaktadır.
=Seyyid Hakkı=


 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...