Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Dinin amacı, temiz ahlaktır...


Dinin amacı, temiz Ahlaktır.
Tarihin birinde bazı akıl fukaraları din morfindir, gericiliktir deyip ortalığı toz dumana katıyorlardı. Lakin diğer tarafta köylerde, orda burda insanları toparlayıp satlerce öğüt nasihat ederlerdi. Anlıyacağınız iyi aklaktan dem vuruyorlardı. Bu ne lahana bu ne turşu? 

Görülen oydu ki ne yaptıklarını ve neye hizmet ettiklerini onlarda anlamamıştı. Anlamadıkları içinde taruma olmaya mahküm kaldılar. Oysaki Din, ne morfin ve nede gericiliktir. 

Hz.Muhammed, “Ben sadece güzel ahlakı tamamlamak üzere yüce yaradan tarafından sizlere tebliğci olarak gönderildim” demiştir. Hz.Muhammed’in bu uyarısından yola çıkarak, manevi ahlak anayasası olan din; Insanı ruhen yükseltir, ahlaksal olarak da olgunlaştırır. Insanların birbirlerinin haklarına saygılı olmalarını, uyulması gereken hak ve görevlerini bildirir. 

Insanları kötülükten çekip iyiliğe, birliğe ve kemale yöneltmek, ebedi hayatın yanında bir  zerre hükmünde kalan şu fani ömür içinde iyilik ve gönül huzuruyla yaşamalarını sağlamak, onlara insanlıklarının şerafetini ve insan olarak yaratılmış olmalarının manasını bildirmektir” Işte Alevilik bu değerlerin bir bütünüdür. Bu değere bezenmenin adıdır. Ahlaklı, namuslu ve onurlu yaşamın adıdır. 

Manevi mutluluğa giden yolda; Her türlü makam ve rütbe sahibi olmak kolaydır fakat onurlu, erdemli insan olmak ise, şahit olduğumuz gibi kolay değildir. Dolayısiyle onurlu, erdemli insan olmanın yolu; Dört kapı kırk makam aşamalarından geçerek, eline diline beline sahip olmakla mümkündür.   

Durup durup bana sorma
Bunu bilmek kolay değil
Insan doğduk insan ama
Insan olmak kolay değil

Kalpten başka bir yolu yok
Aşktan başka bir dalı yok
Kitabı yok okulu yok
Insan olmak kolay değil

Yüreğinde sevgi yoksa
Gözlerinde şefkat yoksa
Dünyalar da senin olsa
Insan olmak kolay değil

Neler gördük bu dünyada
Neler verdik bu uğurda
Sultan olmak kolaydı da
Insan olmak kolay değil!
Ahmet Selçuk İlkan 

Insan yüceldikçe, din de yücelir. Insana değer verdikçe, din de değer kazanır. Insansız bir dünya, bir yaşam olmıyacağı gibi, insansız bir inanç da olmaz. Yeryüzündeki tek bir kul, insan olarak bir diğerinden üstün değildir. Yeryüzündeki yetmiş iki millet bir nazarla bakmak, yaratılmışlar arasında ayrım yapmamak Aleviliğin olmazsa olmaz ilkelerindendir. Dini insan merkezli olduğu için, insan da; “Eline, diline, beline” sahip yüksek ahlaklı olmalıdır.

“Ben sadece güzel ahlakı tamamlamak üzere yüce yaradan tarafından sizlere tebliğci olarak gönderildim” diyen Hz.Muhammed; gelir eşitsizliğinden, cinsiyet ayrımcılığına, kadın sömürüsünden, haksız yere kazanç sağlayanlara kadar insanın, insan üzerindeki haksız hakimiyetini kaldırmış, tüm insanların eşit ve bir olduğunu söylemiş ve tüm yaşamı boyunca bunu ahlaklı yaşamın esası olarak kabul etmiştir. “Hz.Muhammed; “Ben ahlak binasının son tuğlasıyım” diye buyurmuş ve bu ahlak binasını sevmemek mümkün müdür? Alevi inancının en temel düstturu temiz ahlaktır.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=


********************************************************
Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
Facebook, Dergah grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/
Fcebook, ilim sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/   
Alevi Inanç Din Bilgileri, WEB sayfamız;
https://www.uludivan.de/  
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii
*******************************************************
 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...