Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Dinde veya inançta, zorlama yoktur...


Dinde veya inançta, zorlama yoktur...
Dinde zorlama yoktur konusunda Bakara Suresi, 256. Ayet aynen şöyle demektedir…

Dinde zorlama ve baskı yoktur. Şüphesiz, doğruluk sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. 

Ali Baluç meali
 

Dolayısıyla Dinde zorlama olmadığı gibi, kişinin tercih hakkı da vardır. Ancak Aleviyim deyip ikrarından dönenleri, yolun değerlerine zarar verenleri, Aleviliği başkalaştırmaya, ona kılıf uydurmaya kalkan her kim olursa olsun şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. 

Ali’siz Alevilik olmaz! Ya Alevisiniz, ya değilsiniz. Çünkü yol, Hakk Muhammed Ali yoludur! Bunun aksini iddia edenler, zaten Alevi olamaz ve değildirler. Muhammed Ali yolu, ikrar verme yolu olduğuna göre ikrar veren Alevidir. Dolayısıyla Alevi doğmak başka, Alevi olmak başkadır.

Dünyada okadar çok çözülmeyi bekleyen sorunlar varken, işini gücünü bırakıp Aleviliğe yeni kılıflar uydurmaya kalkanlar, öncelikle kendi özünü dara çekmeli ve kendini bulmaya gayret etsinler. Kendisini bulamamış ve kendisine, faydası olmayanın bir başkasına nasıl faydalı olabilir ki?

Alevi inancını, toplumun manevi değerlerini kendi şahsi menfaatlerine peşkeş çeken zihniyeti kınıyoruz.
 

Alevi inancının manevi değerlinin tarumar etmeye kalkan zihniyetin amacına ulaşmaması için, Alevi toplumu kendini yolun ilim irfanınyla irşad ederek çağın medeni insanı olmalıdır. 

Çünkü insanlığa ve kainattaki mevcudata faydalı olanlar, nefsine uyanlar değil çağın medeni insanlarıdır. Muhammed Ali yolu, medeniyetin ve insanlığın yoludur. O zaman gelin yolun ilim irfanıyla irşad olalım ve insanlığa ışık olalım. 

Hiç bir kimse Alevi olmak zorunda veya Alevi inancını kabul etmek zorunda değildir. Çünkü bu konuda Kafirun Suresi, 6. Ayet “Sizin dininiz size, benim dinim bana (Ali Baluç meali)“ buyurmaktadır.  

Alevi inancını başkalaştırmaya veya yeni kılıf uydurmaya kalkanlara, tek bir sözümüz vardır; Ikrarından dönenlere yazıklar olsun. Ikrarını bilene ve yolunu sürene aşk olsun… 

Aşk ile, ne mutlu Muhammed Ali binasının sırrına varabilene.
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...