Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Ehli Beyt hakkı için, küfür ve incitmekten uzak duralım...


Ehli Beyt hakkı için, küfür ve incitmekten uzak duralım...
Küfür sözlük ve terim manaları...
Küfür sözlük manası; Hakaret, sövme, azarlamak, incitmek, zarar vermek gibi manalara gelmektedir.
Küfür terim anlamı; Inkar etmek, redetmek, yok saymak, örtmek veya gizlemek gibi manalara gelmekteddir. 

Örneğin Allah’ın, zahiri alemde kendine vekil olarak tayin etmiş ve O’na tebliğ için gönderilmiş kelamı inkar etmek, yok saymak ve Hz.Muhammed Mustafa’yı tasdik etmemek veya O’na inanmamak halidir.  

Ala gözlü pirim Şah Merdan Hüseyin’im,
Ikrarına bağlı Elin Dilin Belin,
La mekanda cemim On Iki Imam pirim,
Ben özüne bağlı bir Ehli Beyt’im.

Pir Sultan Abdal 

Alevi inancında, EDEP ilkelerinden biri de Diline sahip olmaktır...
Alevi inancında, edep erkan; Eline Diline Beline sahip olmak ilkesinin kısatılmış halidir yani temel etik-ahlak ilkesidir. Yola gireçek olan kişi, edebine sahip olacağına dahir cemde Mürşid-Pir huzurunda ikrar yani söz verir. 

Diline sahip olmak; Gözünle görmediğini söylememek, iftira etmemek, kötü söz etmemektir. Özetle dil ile insanlara zarar vermemek, diline sahip ve haddini bilmektir. 

Ilim meclisine girdim kıldım taleb,
Ilim ta geride kaldı, illa Edeb illa Edeb!
Edeb iledir Nizam-ı Alem,
Edeb iledir Kemal-ı Adem.

Edeb ehli ilimden hali olmaz,
Edebsiz ilim okuyan alim olmaz.
Edebdir kişinin daim libası,
Ededsiz kişi üryana benzer.

Olmayınca ihlas edeb,
Neylesin medrese mektep,
Ne kadar alim olsa da,
Yine merkep, yine merkep.
Yunus Emre
 

Dolayısıyla Ehli Beyt’in ismini diline alanlar, Şeytan’ın şanı ve buyruğu olan; Hakaretten, hor görmekten, aşağılamaktan, azarlamaktan, zarar vemekten, kibirlikten, kıskançlıktan, çekememezlikten hele hele KÜFÜRden uzak durmalıdır. Çünkü yüce Allah, Ehli Beyt’en her çeşit pisliği ve kötülüğü giderip temiz kılmıştır.  

Ehli Beyt hakkı için, tüm kötülüklerden uzak duralım ve dilimizi, kötü sözlerden sakınalım. 

Pir Sultan’ım pirim Muhammed Ali’m,
Şah Merdan Ali’m sağımda Hasan’ım,
Solda Hüseyin’im Kerbelada gezen turnada gözlerim,
Ben özüne bağlı, bir Ehli Beyt’im...

Pir Sultan Abdal 

En büyük hata, doğruyu yanlışa alet etmektir. Şeytan’ın buyruğuna uyanlar, istedikleri kadar Aleviyim desinler fakat değildirler. Çünkü Alevilik, dilde değil gönüldedir. Gönülde ise, yüce Allah vardır. Unutmayalım ki, Allah’ın olduğu yerde kötülük yoktur; Muhabbet, saygı, sevgi ve barış vardır.  

Ehli Beyt ismini ağzına alan bir insan, küfürden ve kötü sözden uzak durmalıdır. Güzellikleri yaşayan; Güzel düşünür, güzel konuşur ve güzel söz söyler.
Aşk ile, diline sahip haddini bilenlerin demine Huu... 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=  

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...