Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Çocuklarımızı Dünya malıyla değil, sevgi ve şefkatle tatmin edelim...


Çocuklarımızı Dünya malıyla değil, sevgi ve şefkatle tatmin edelim...
Çocuklar, ekilmemiş tarla gibidir. Ne ekerseniz onu biçersiniz veya nasıl eğitirseniz öyle yetişirler. Kendilerine ve topluma faydalı insan olmaları için insani değerlere sahip çıkma, doğaya ve tüm mevcudata karşı sorumlu davranma bilinciyle yetiştirilmeleri daha mantıklıdır.  

Maddiyatla mutlu edilen çocuklar daha çok bireysel, sevgi ve şefkatle mutlu edilen çocuklar ise, daha çok toplumsal yaşama önem verirler. O zaman doğru olan, çocukların toplumsal yaşama önem vermeleri için gayret edilmelidir.  

Sevgili Yunus Emre; Mal, mülk ve para hırsına kapılarak insanlıktan, insani değerlerden uzaklaşanlar için; „Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan mülk de yalan, var biraz da sen oyalan“ uyarısında bulunarak asıl önemli olan; Dünyevi maddiyatın bir yere kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. 

Sevgi kelimesini, unutmadık fakat manasını unuttuk…
Sevgi tanımını, tarifini yapmak imkansız değildir fakat zordur. Çünkü insanlar, sevgiyi algıladığı gibi tarif eder ve doğrusunun da o olduğunu kabul eder. Oysaki gerçek cevabın, sevgi olgusunun kendi içerisindedir ve önemli olanda, bu gerçeğin farkına varmaktır. 

Kainat, sevgi üzerine kurulduğuna göre; Her canlı nesnede, sevgi mevcuttur. Insanı insana kavuşturan ilahi kudret, sevgidir. 

O zaman sevgi, nedir?
Insanları birbirine yaklaştıran, kaynaştıran, sahip çıkma ile sorumlu davranma bilincine ulaştıran, hayata bağlayan ve yaşama hayat veren sevgidir. Çünkü sevgi dostluktur, sohbettir, ışıktır, umuttur, huzurdur, barıştır, rahmettir, ilimdir, irfandır, edep erkandır, yerini yani haddini bilmektir ve Eline Diline Beline sahip olmaktır.  

Sevgi, canlı varlıklara bağışlanmış ilahi bir duygu olgusudur. Muhabbetin, dostluğun, yakınlaşmanın, cana can olmanın yeğane sırr-ı sevgidir. 

Dolayısıyla ailesine, toplumuna ve insanlık alemine faydalı olan insanlar; Sevgiyle, şefakatle büyüyen çocuklardır. 

Insan ve sevgi, kavramı üzerine kurulan Alevi inanç ve yaşam biçiminde, sevginin üç aşaması vardır;
1. Hayatın manasına varmak,
2. Aklen olgunlaşmak ve
3. Hakk ile hakikatin sırrına ermektir. 

Bu aşamalara insan denilen varlığı ulaştıran yegane olgu sevgidir ve O yüce değerin başarılarıdır. Manası da toplumları yücelten yeğane olgu sevgi, saygı ve manevi değerlerdir. 

Dolaysısıyla önemli olan çocuklarımızı dünya malı ile değil, sevgi ile şefkatle tatmin edelim ve bu insani değerlerle büyümelerini sağlıyalım. 

Peki şefkatin, manası neydi?
Şefkatli olmak için; Sevgiyle yaklaşmak, yardımcı olmak, yardım sever olmak, korumak için sahiplenmek bilincine varmak, acıma duygularına ve hislerine sahip olmaktır. 

Yeri gelmişken söylemekte fayda vardır…
Insanların ve hatta tüm canlı varlıkların, ihtiyaç duyduğu iki temel duygu vardır. Canlı varlıklar açısından önemli olan bu iki temel duygular, biri sevgi ve diğeri ise, şefkattir. 

Ne yazık ki günümüz çağında, sevgi ve şefkat duyguları unutulmuş veya rafa kaldırlmış yerine nefs ile doyumsuzluk hırsı konulmuştur.   

O zaman çocuklarımızı mal mülk, para pul yerine sevgi ve şefkatle tatmin edelim.
Aşk ile, sevgi ve şefkat, yüreğinizin ışığı olsun… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 
Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...