Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilikte, ibadetin amacı.


Alevilikte, ibadetin amacı.
Insan merkezli olan Alevi inancının hedefi, nefsin islah edilmesidir. Kötülüklerden, kötü alışkanlıklardan arındırmak; Iyi ahlağa ve güzel huylara-hallere bezenip Cenab-ı Hakk’a yakın olmaktır.

Insanoğlunun bedeninde iki zıt olgu vardır. Biri Ruh ve diğeri ise, nefstir. Bu iki olgunun insanın bedenine sahip olması için, birbirleriyle savaşımı söz konusudur.  

Kötü nefsin gıdası; Suç işlemek, günaha girmek, vs. ve piri ise, şeytandır. Insan suç işleten, günahlara sokan, yani tüm ahlaksızlığın annesi nefstir, şeytandır. 

Dolayısiyle insanoğlu kendi yapısında zahir ve batın olmak üzere, iki vücut taşır.
Zahiri vucut; Görülen ve bilinendir. Gıdası; Canab-ı Hakk’ın nitmmetleriyle karşılanır; Yemek içmekten ibarettir. 

Batıni vucut(Ruh, kalp, nefs, vs.) ise tasavvufidir. Görülmeyen, bilinmeyen yanıdır. Gıdası ise; İlim ve irfandır.   

Alevi inancında bu iki vücuda aynı zamanda da Ruh ve beden olarak da adlandırılır. Insanı yaratan Allah, onu kendisinden sonra en değerli varlık olarak yaratmıştır. En değerli varlık olmasının nedeni ise düşünüp yaratıcı olması, akıl ve mantıkla donatılmış halidir. 

Allah, insan bedeninin yaşaması için sayısız nimmetler barındıran engin ve zengin bir kainat var etmiştir. Ve bu sayısız nimmetler insanın middesini ve dilini memnun etmiştir. Lakin bu lezzet ve zevkler ne kadar kendisini tatmin etsede ani ve fanidirler. Dolayısiyle bu alemdeki sayısız lezzet ve zevkler ruhu tatmin etmiyor. Çünkü ruhun gayesi ne maddi bir lezzet, ne de maddi bir menfaattir. Ruh, ilim, bilim, iman ve marifetle tatmin olur. Ruh, öyle bir zevk ve lezzet ister ki, elinden çıkmasın ve kendisiyle beraber ebedi olsun. Ruh, öyle bir alemde yaşamak ister ki, uyum ve düzeni hiç bir hadiseyle bozulmasın.   

Ruhun arıması ve erdemliğe ulaşması ise, ilimle mümkündür. Bu ilim de, Mürşid-i Kamil ile mümkündür. 

Alevi tasavvufunda manevi hizmet rehbersiz yapılmaz. Çünkü tasavvuf  hem nefsi hem de ruh terbiyesidir. Yol taliplerinin eğitilmeye muhtaç olan kişinin ilk işi, kendine yol gösterecek bir mürşid bulması gerekir. Mürşid; Irşad eden, doğru yol gösterendir.
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...