Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Aşura ile Aşure’nin anlamları.Aşura ile Aşure’nin anlamları. 
Aşura kelimesi, Arapça’da “Onuncu gün” anlamına gelmektedir.
Aşura; Hz.Muhammed’in ciğer paresi, Şahı Merdan Ali ve Fatma Ana’ın sevgili oğlu Şehitler Şahı Imam Hüseyin’in mübarek başının; 10 Muharem günü Kerbela sahrasında, lanetlik Muaviye oğlu Yezid tarafından kesilerek ve 72 yaverleriyle birlikte şehit edildiği gündür.  

Dolayısiyle On İki Iam aşkına; On İki gün boyunca çekilen maten ve tutulan oruçlar sonunda pişirilen Aşura, Imam’ların can yemeğidir. 

Aşure ise; Kimi tarihçilerin verileri doğrultusunda 10 Muharrem günü; Nuh peygamber gemisinin suların çekilip karaya oturduğu günde, 10 Muharrem’dir. Nimmetlerin tükenmesiyle yokluk ve açlık günlerinden sonra 10 Muharrem günü karada buldukları çeşitli nimmetler karışımı pişirilmiş çorbaya, Aşure denir. Günümüzde ise Aşure, aynı zamanda bir tür tatlı çeşididir. 

Dolayısiyle Can yemeği olan Aşura’nın ve karın doyurmak için hazırlanmış bir çorba, bir tatlı türü olan Aşure ile hiç bir alaksı yoktur. Bunun içinde Aşura ile Aşure’yi karıştırmamak lazım. 

Aşura; On İki Imam aşkına pişirilen, can yemeğidir ve
Aşure ise; Çeşitli nimetler karışımı hazırlanmış bir çorba, bir tatlı türüdür.
=Seyyid Hakkı=Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...