Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Dini kısaltmalar, terimler ve anlamları


Dini kısaltmalar, terimler ve anlamları.
* c.c.= Celle celeluhu: O’nun şanı yücedir. Cenab-ı Hakk’ı, ila etmek. Yüceltmek için kullanılır. Sadece Allah’a mahsustur. 

* s.a.v.= Sallallahu aleyhi ve sellem; Allah’ın selamı O’nun üzerine olsun. Hz.Muhammed’e salat ve selam olsun. Hz.Muhammed’e mahsus bir ifadedir. 

* h.z.= Hazreti: Hazret kelimesi yüceltme manasında kullanılan bir kelimedir. Peygamberler, sahabeler, melekler, veli-kamil insanlar için kullanılır. 

* a.s.= Aleyhisselam; Selam onun üzerine olsun. Diğer peygamberlere ve meleklere (Cebrail, Mikail, İsrafil ve azrail) mahsustur.  

* r.a.= Radiyallahu Anhu; Allah ondan razı olsun. Hz.Muhammed’in erkek yakınlarına, ashablarına, sahabelerine hitaben söylenilir.  

* r.a.= Radiyallahu Anha; Allah ondan razı olsun. Hz.Muhammed’in kadın yakınlarına, ashablarına, sahabelerine hitaben söylenilir. 

* k.v.= Kerremallahu vechehu; Allah yüzünü değerli, şerefli kıldı. Hz.Ali’nin sonuna kısaltma olarak k.v. (Kerremullahu vechehu) yazılır. Hz.Ali, hiç putlara secdeve ibadet etmediği ve çocukluğundan beri Allah’a secde ve ibadet ettiğinden dolayı, hürmetten  söylenir.  

* k.s.= Kuddesallahu sirruhu; Allaha onun sırrını mukaddes etsin, yüceltsin. Veliler, mürşidler için söylenir. 

* r.h.= Rahmetullahi aleyhu; Allah’ın rahmeti üzerine olsun. Mümin ölülere denir.  

* Esma-ül hüsna-Allahın güzel isimleri 

* “Hu”: Arapça "O" “yüce” , Allah’ın zatını ifade eden ilahi isimlerdendir, yani Allah'ın güzel isimlerinden biridir.  Örneğin Aleviler birbirini selamlamada “Hu” kelimesini kullanırlar. Burdaki amaç, Allah’ın ismiyle, adıyla anlamında. 

* Kerremallahu vechehu; Allah yüzünü değerli, şerefli kıldı.  

* Lahmike lahmi, demmike demmi, ruhike ruhi, cismike cismi. (Buyruk, 11); Senin etin benim etim, senin kanın benim kanım, senin ruhun benim ruhum, senin canın benim canımdır.  

* La fetta illa Ali la seyfa illa Zülfikar; Ali’den üstün-başka Veliullah Zülfikar’dan üstün-başka ilahi Adalet yoktur.    

* Salavat: Allah ümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina Muhammed; Hz.Muhammed Mustafa'ya ve O'nun Ehli Beyt'ine, dua ile selam olsun.  

* Kelime-i tevhit: La ilahe illallah, Muhammeden resulullah, Aliyyün veliyullah; Allah’tan başka tapınacak illah yoktur, Allah birdir. Muhammed Mustafa, Allah’ın elçisidir. Ali’yyül Murteza, Allah’ın velisidir yani onun sırrına ermiştir. 

* Kelime-i şehadet: Eşhedu enla ilahe illallah ve eşhedu enne muhammeden resulullah ve eşhedu enne Aliyyün veliyullah; Şahitlik ederim ki Allah birdir ve yine şahitlik ederim ki Muhammed, O’nun kulu ve peygamberidir ve yine şahitlik ederim ki Şahı Merdan Ali, O’nun velisidir yani sırrına ermiştir. 

* Süphanallah; Allah, noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla sıfatlanmış(muttasıf)tır. 

* Elhamdüillah; Ham, şükür Allah’adır. 

* Allah-u ekber; Allah uludur, yücedir. 

* Esselam-u aleyküm; Allah’ın selamı üzerine olsun. 

* Selamu aleyküm ve rahmetulullah; Allah’ın rameti ve selameti üzerine olsun.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...