Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Cemevi de bizim cami de bizim demek, büyük bir yanlışlıktır...Cemevi de bizim cami de bizim demek, büyük bir yanlışlıktır...
Ibadet mekanlarının konumu-görevi, insanların manevi olarak; Bencillik, kibirlik, nefsani aşırıcılıktan arınma yeridir.  

Kötü ahlak ve huylardan arınıp; Hoşgörülü, sevecen, paylaşıcı, uzlaşıcı, merhametli, hoşgörülü, muhabbetli ve sevgi dolu olmasıdır. Kötülüklerden uzak, iyiliklere sahip olmak, kula kulluk etmemek, nefsin sonsuz isteklerini kontrol altına almak, hak ve adalet ölçüsünü yakalamak, verilen nimmetlere şükür etmek, kul hakkına saygılı olmak, insanları bir nazarda görüp bir nazar içinde olmaktır. 

Bu değerlere sahip olmak; Insanların rızalığını kazanmaktır. Dolayısıyla insanlar birbirinden razı olursa, Allah’ta insanlardan razı olur. Ve böylece hem Allah’ın ve hem de insanların sevgisini ve takdirini kazanmış olurz. Hoşgörülü, mütevazi, insancıl olmak, yanlışı kabul etmek, yanlışa uyar olmak doğru değildir. Ibadet evleri, arınma mekanlarıdır. 

Başın secdeye indiği, duanın yapıldığı bir ibadet evi kapısından “Tekbir” eşliğinden çıkıp; Diri diri insanlar yakılıyorsa, katlediliyorsa, linç ediliyorsa, boğazlanıyorsa, kul hakkı yeniliyorsa, o mekan Allah’ın mekanı değildir; Şeytan ruhlu menfaatçıların, riyakarların, din tücarlarının mekanıdır dolayısiyle de böylesi bir mekan Alevilerin mekanı olamaz çünkü Alevilerin dini sevgi ve kaabesi insandır.  

Ibadet evlerinde; Sevgi vardır, merhamet vardır, paylaşım vardır, eşitçilik vardır, dostluk vardır, kardeşklik vardır, rahmet vardır ama riyakarlık, münafıklık, şiddet, zulüm, kan, kin, kibir yoktur. 

Sünni mezhebinden olan sayın Yaşar Nuri Öztürk, camiler hakkında şunları demektedir;
1- Camiler, Allah’ın evi değildirler. “Kur’an-ın bunlardan şikayeti var;
* Kurna’an din sınıflarını kabul etmiyor,
* Din kıyafeti kabul etmiyor,
* Mabed egemenliğini kabul etmiyor,
* Insanlar belli duvarlar arasına hapis edilemez,
* Camiler toplantı yeridir. Buralar Allah’ın evi olur mu? Gasp ettiğin araziye; Milleti kandırarak, soyarak, talan ettiğin paralarla, dört duvar dikeceksin, yanınada sümsük bidat alemeti minare al sana bir Allah’ın evi. Tabii, o Allah’ın evi, sende Allah’ın avukatı. Vs…“  Yaşar Nuri Öztürk. 

2- Camilerde, Namaz kılınmaz. „Allah, kendisine oyun oynayanları asla af etmiyecektir. Şimdi ormanı katlet ve sonra da yağmur duasına çık. Sana ormanı yaradan diyor ki; Ormanı katletme. Orman; okjijen deposu, yağmur deposu, su deposu, hayat deposu, hayat kaynağı. Ormanı katlediyor, 500 ağacı kesiyor, oraya cami yapıyor sonra da o camide namaz kılıyor. O camide namaz olur mu? O Allah’ı riyasız tespih eden ağaçları kesipte oraya riyakarları dolduruyorsun ve ona ibadet diyorsun. Adını da koymuş „Allah’ın Evi“. Gasp etmiş araziyi, ağaçları kesmiş, dikmiş oralara duvarı ve Allah’ın evi. Ora Allah’ın evi değil, Allah’ın kullarının orda kılacağı bir ibadet yoktur. Vs…“ Yaşar Nuri Öztürk. 

3- Camiler, gardiyansız cezaevleridirler. „Islam düşünürü “Muhammed IKBAL”. Bence son 700 yılın en büyük islam düşünürü İkbal “Müslüman Hintlilere diyor ki; „Bu camilerden çıkın; Buralara Ingilizler sizi gardiyansız cezaevi olduğu için dolduruyorlar, oralara asla dokunmuyorlar. Emevi camiye dokunmadı, hep ihla etti. Bakın Türkiye’ye; şu maun süresinin bu şekilde ihlal edildiği bu topraklarda; 100 000 bin cami yapmak, Allah’a posta koymaktır, Allah ile alay etmekten başka ne anlama gelir? O camiler artıkça Allah, bu ülkenin musebetini artırıyor, lanetini artırıyor. İhbal diyor ki, çıkın oralarda çünkü o camilerde kıldığınız namaz; Hz.Muhammed’in kıldığı namaz değildir. Vs…” Yaşar Nuri Öztürk. 

Maun suresi, Yaşar Nuri Öztürk meali:
Gördün mü o, dini yalan sayanı?
Işte odur yetimi itip kakan:
Yoksulu doyurmayı özendirmez o.
Lanet olsun o namaz kılanlara/dua edenlere ki,
Namazlarından/dualarından gaflet içindedir onlar!
Riyaya sapandır onlar/gösteriş yaparlar.
Ve onlar, kamu hakkının yerine ulaşmasına/zekâta/yardıma/iyiliğe engel olurlar. 

4- Bugünkü Camilerin/Namazların Islamla ilgisi yoktur. “Ibadet her yerde salat edilir yani kılınır, Cemevi’nde de kılınır. Şimdi Aleviler biz, cemevi’nde ibadetimizi yapmak istiyoruz derlerse bunun islamla çelişen hiç bir yeri yoktur. Zaten bugünkü camilerin islam fıkıhı açısından Hz.Peygamberin içtihat dışı tuttuğu ve tek örneğinin kendisi olduğunu söylediği ibadetler açısından bakarsanız bu camilerin islamla bir alakası kalmamıştır. Vs…”  Yaşar Yaşar Nuri Öztürk. 

Menfaatçı, hoşgörünme, şahsiyetini öne çıkartıp rahatlığını düşünen bazı Sünni, Alevi ve bu gibileri için Yaşar Nuri Öztürk’ten gayet açık ve net cevap verilmiştir. Bunlar başını avuçlarının içine alıp düşünmelerini kendilerine tavsiye ediyoruz. Doğruyu yanlışa mahküm etmemek için doğruya doğru ve yanlışa da yanlış demek zorundayız. Aksi taktirde gerçek dışı, hayelçilikle insanları avutmak, kandırmak da bir düşkünlüktür.   

Ibadet mekanı olarak hizmet veren mekanlarla, hiç bir sorunumuz yoktur.
Lakin Ibadet mekanlarının; Siyasi partilerin arka bahçesi olursa, siyasi arenaları olarak hizmet verirlerse bizim için bu mekanlar kutsal mekanlar değildir; Olsa olsa din tücarlarının, riyakarların buluşma mekanlarıdır, siyaset arenalarıdır.  

Iyi niyetli, inaçlı insanlara bir sözümüz yoktur. Onları tenzih ediyoruz. Dolayısıyla iyilerin görevi susmak değildir, harekete geçmeleri gerekir. Bunu yapmadıkları takdirde iyi niyetliler de, yanlış yapanlar kadar suçlu sayılırlar. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=
 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...