Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilikte amaç, Insan-i Kamil olmaktır...Alevilikte amaç, Insan-i Kamil olmaktır
Insan-i Kamil olma yolunda; Zahir ve Batın ilim irfanına bezenmiş, her yönüyle eşsiz örnek Şahı Merdan Ali’dir.

Bu dogrultuda Hakk Muhammed Ali üçlemesini, ezelden sonsuza dek gönülden kabul eden, Alevi inanç ilkelerini vazgeçilmez kılan; Ilahi emirler, ikrar ilkesi, erkan işleği, Dört kapı kırk makam ilkeleri, eline diline beline sahip olma ilkeleri, Imam Cafer-i Sadık buyruğu, Tevella ve Teberra ilkesi, yani kişi, bir bütün olarak yolun; İlim ve irfan kurallarına riayet etmesiyle, Insan-i Kamil olabilir.

Dolayisiyle Alevilikte örnek alınan, yüksek ahlak değerlerinin temel direği: Şahı Merdan Ali ve soyundan gelen 11 Imamlardır.

Muhammed Ali yoluna talip olmanın esas kurallarını özümseme ve uygulama şartları vardır, bu şartlar;
» Allah’a inanip, bütün varlığı ile teslimiyet göstermek,

» Ilahi emirlerin yerine getirilmesi,
» Hz.Muhammed’e iman etmek,
» Tevhid’i kabul etmek,
» Şahı Merdan Ali’nin Velayetine iman etmek,

» 12 Imamları yol önderleri olarak kabul etmek,
» Tevella ve teberra ikrarına bağlı kalmaktır.


Bu ilkeler doğrultusunda Allah’ın; İlahi emirlerine bağlı kalarak, yolun ilim irfanına bezenerek, özünü ve sözünü birleyerek, her türlü kötü nefis ve arzulardan arınarak, güzel ahlaki değerler ile insanlara örnek olan bir kişi, Insan-i Kanil'dir ve Alevi inancındaki ulaşılması gereken asıl amaç da budur.

Alevilikte tasavvuf öğretileri gereği;
» Ayne’l yakin; Dünyevi ilim (Yakin; teredütsüz, şüphesiz kesin bilgi),
» İlmen yakin; Akli-mantıklı bilgi,
» Cismen yakin; Hakikat kapısıdır-Allah’ın ilmine erişmiş hali. Işte bu dereceleri bir bir aşarak, Hakk’a yakın ve O’nunla beraber olması amaçlanır. 

Eğer adem isen özünü yokla,
İlim nur insanda Cenab-ı Hakk’la,
Birini araştır birden içeri.
Mevlam bir can vermiş sana emanet,
Sakın emanete etme ihanet,
Ancak senden sana yetişir medet Ali.
Canına sahip ol senden içeri,
Imam her kesimin teline dokun
Sen seni bilirsen Hakk sana yakın,
Vicdan kapısını kapatma sakın Ali.
Merhametsiz bilir ondan içeri
Serdar Polat  

Allah’ın iradesi ile kendi vasilerin en üstününü kılınan, Allah’ın dünyevi alemde delili ve kanıtı olan, batın ve zahir ilmine sahip oluşu, insan üstü güce ve Hz.Muhammed ile bir nurdan olması, Allah’ın gizli sırlarını bilen, hak ve adaletin uygulayıcısı olan, mazlumların umudu ve zalimlerin korkusu olan Şahı Merdan Ali, Alevi inancının mihenk taşıdır yani yolun temelini oluşturur. 

Sonuç itibariyle Kal-u bela’dan beri kendisine ikrar verdiğimiz, gönül rızalığı ile bağlandığımız; Muhammed Ali yol evlatları olarak, kendi ikrarımızı ve safımızı bilmeliyiz.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

********************************************************
Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
Facebook, Dergah grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/
Fcebook, ilim sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/   
Alevi Inanç Din Bilgileri, WEB sayfamız;
https://www.uludivan.de/  
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii
*******************************************************

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...