Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi gençliğinin, tarihi görevi ve sorumluluğudur…


Alevi gençliğinin, tarihi görevi ve sorumluluğudur…
Şahı Merdan Ali, „Çocuklarınızı yaşadığınız çağa göre değil, onların yaşayacakları çağa göre yetiştirin“ diyor. 

Dolayısıyla geleceği gençliğinin elinde olan bir toplum, gençliğini hiç bir zaman ihmal etmemelidir. Gençliğini iyi yetiştirmiş bir toplum, kendi geleceğini garanti altına almış demektir. 

Alevi inancının, yaşamsal olması ve evrensel bir inanç olarak; Bütün insanlığı kucaklayabilmesi için, Alevi örgütlenmesinin önünde büyük görevler duruyor. 

Alevi gençliği, ya örgütlenme içinde ki tarihi rolünü oynayacak yada Alevi inancı, planlandığı gibi marjinal düzeye indirilerek yok olmaya mahküm edilecektir. 

Aleviler, bir dönüm noktasına girmiş bulunmaktadır. Bu kritik dönemde Alevi gençliği, toplumunun istemlerini yerine getirip önderlik kabiliyetini yaşama geçirmek yükümlülüğüyle karşı karşıyadır. 

Alevi gençliği, istese de bu tarihi sorumluluktan kaçamaz ve kaçmamalıdır. Çünkü gençlik, bir toplumun geleceğidir. Diğer bir deyimle eğer toplum yaşam ağacı ise, gençlik yaşam ağacının yeşil dallarıdır. 

Can içinde bir can gibi, güneşe benzer,
Deli rüzgar gibi eser, seller gibi çoşar,
Hayat yolunda engel tanımaz, hep aşar,
Hayat ağacının yeşil dallarıdır, gençlik. 

Seyyid Hakkı, gel umuda kucak açalım,
Umut gençliktir, gençlerle el ele verelim,
Insanlık yolunda, hizmette birlik olalım,
Hayat ağacının yeşil dallarıdır, gençlik.    

Gençliğini doğru bir temelde geliştirmeyen toplumlar, yok olmaya mahkümdurlar. Bu doğru saptama, Alevi toplumu içinde geçerlidir. 

Sonuç itibariyle Alevi toplumunun geleceği, kendi gençliğinin elindedir. Gençlik tarafından benimsenmeyen, kabul görmeyen bir dava asla başarıya ulaşamaz. Onun için gençlik, hiçbir zaman ihmal edilmemelidir. Dolayısıyla gençliğini kazanan bir toplum, istikbalini de kazanmış olur.
Aşk ile Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...