Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Ben ilmin şehriyim, Ali de o şehrin kapısıdır...
Ben ilmin şehriyim, Ali de o şehrin kapısıdır.
Hz.Muhammed; Şahı Merdan Ali’nin sahip olduğu derin ilme, irfana ve önemine dikkat çekmek maksadıyla; „Ben ilmin şehriyim, Ali de o şehrin kapısıdır. Ilim isteyen kimse, kapıdan gelmelidir“ demiştir. 

Mana olarak; İlme, okumaya, öğrenmeye, öğretmeye büyük önem vermekle birlikte, bilen ile bilmeyenin bir olmadığını bildirmektedir. 

Diğer bir önemli uyarı sözü ise; „Ali’yi seven beni sevmiş olur, beni seven de Allah’ı sevmiş olur. Ali’ye kötülük, fenalık eden bana kötülük, fenalık etmiş olur, bana kötülük, fenalık eden de Allah’a kötülük, fenalık etmiş olur“ demiştir. 

Hz.Muhammed’in bu sözlerinden anlaşılan; Islam’ın, ilim irfanına, Kur’an-ın ve yaşayan Kur’an olan Hz.Muhammed’in ilim şehrine, o şehrin kapısından girmek lazımdır. Bu kapı ise Şahı Merdan Ali olduğunun altını çizmiştir. Çünkü Şahı Merdan Ali; Yüce Allah’ın varlığının kudretine, özeliklerine, iki cihan ilmine, Hz.Muhammed’in Islam ilmine, Kur’an-daki Allah kelamının mesaj-mana ve sırlarına nail olan tek kişi olduğu mesajıdır. 

Zahir ve batın(Bilinen ve bilinmeyen ilim) ilim şehrine mutlak bir yol vardır ve bu yolda kimsenin keyfi tutum ve anlayışına bırakılmadan Hz.Muhammed tarafından bu yol tarif edilmiştir. Islam ümmetine düşen görev ise, bu doğru yolu takip etmesidir. 

Hz.Muhammed başka bir sözünde; „Ey Ali! Insanlar Allah’a çeşitli iyiliklerle yaklaşır. Sen O’na aklın hikmetiyle yaklaş ki, derecen itibariyle onları geçer, insanlara ve Allah’a daha yakın olursun” buyurmuştur. Hz.Muhammed’in bu sözü; İlme, öğrenmeye ne kadar önem verdiği ve aklın esas olduğunun ispatıdır. 

Şahı Merdan Ali ise, Akılla ilgili; “Dinle bağdaşmayan bir akıl akıl değildir, akıl ile bağdaşmayan bir din din değildir” demiştir. Bu iki değerli sözlerden çıkan mana; Allah’a varmanın akıl, ilim ve okumayla mümkün olacağı bildirilmektedir. Dolayısiyle Hz.Muhammed ve Şahı Merdan Ali genel olarak islam ümmetini ilim öğrenmeye-okumaya teşvik etmiştir. 

Ilme değer verdim, uykudan uyandım,
Sarık seccadeyi elden bıraktım,
Vaizin her günki vaazından bıktım,
Ramazanı sele verdimde geldim. 

Aklım ermez ahret eğlencesine,
Saygım var ilmin gerçek sesine,
Hayal cennetinin boş bahçesine,
Yobaz sürüsünü sürdüm de geldim. 

İbreti emelim insana hizmet,
Eşim bana huri, evim de cennet,
Cahil cühelaya edemem minnet,
Bütün zincirleri kırdım da geldim.
Aşık İbreti 

Şahı Merdan Ali ilim ile malı mukayese ederek ilmin üstünlüğünü, şöyle ortaya koymuştur: „İlim maldan daha kıymetlidir. Çünkü ilim peygamberlerin mirasıdır. Mal ise karun, şeddat ve Firavunların mirasıdır. Malı sen korursun, halbuki ilim ise seni korur. Mal sahibinin düşmanı olur, ilim sahibinin ise dostu çok olur. Mal harcandıkça noksanlaşır, ilim ise sarfedildikçe artar. Mal sahibi kıyamet gününde hesaba çekilir, ilim sahibi ise kıyamet gününde insanlara şefaat eder. Mal kalbi katılaştırır, ilim ise kalbi nurlandırır.“ Şahı Merdan Ali’nin bu değerli nasihat sözleri ilmin değer ve kıymetini bizlere net bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Ilmin ne kadar değerli olduğunu Şahı Merdan Ali’nin diğer öğüt sözlerine bakalım: „İlim maldan hayırlıdır. İlim seni koruduğu halde sen malı korumaya mecbursun. Ilim hakim, mal ise mahkumdur. Hazine ve mal bekçileri öldü gitti. Ilim bekçilerinin çesetleri yok olsa da, şahısları iman sahiplerinin ihtiram köşesinde durmaktadır.“ Ilmin önemi hakkında Pir Hünkar veli de; „İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır“ demiştir.
=Seyyid Hakkı=


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...