Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilikte, günlük bireysel ibadet ve hakkında bilgi...


Alevilikte, günlük bireysel ibadet ve genel bilgi...
Alevilerin günlük bireysel ibadeti, Sabah ve Akşam gülbenklerinden ibarettir. 

Sabah gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!
Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Aliyyün Veliullaha ve
Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun. Onlara esenlikler eyle ya Cenab-ı Hakk!.
Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikar’dan üstün ilahi Adalet yoktur.  

Ya Cenab-ı Hakk!
Gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle, hakkımda hayırlı olanı da gönlümü razı eyle.
Insanların hırslarını merhamete, kinlerini sevgiye, düşmanlıklarını da barışa çevir.
Yapacağım işlerde başarılı, yapmak istediğim işlerde de azimli ve gayretli olmayı nasip eyle.
Kul beşerdir hata işler, sultan olan da bağışlar.
Kul hakkından uzak, helal lokma ile kazanç nasip eyle.
Dilden dileklerimi, gönülden muradımı kabul eyle.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola... 

Akşam gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!
Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve
Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun. Onlara esenlikler eyle ya Cenab-ı Hakk!.
Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikar’dan üstün ilahi Adalet yoktur.  

Ya Cenab-ı Hakk!
Kimseye yük olmamak için ayağa kalkmayı, işime gücüme gitmeyi,
Faydalı olmayı, sağ selim evime dönmeyi, helal lokmayı ve
Kazancı nasip ettiğin için sana şükürler olsun.
Yaptığım yanlışlardan, haksızlıklardan, eksikliklerimden sana sığınırım.
Kul beşerdir hata işler, sultan olan da bağışlar.
Doğru yolda yürümeyi, faydalı ve iyi insan olmayı nasip eyle.
Dilden dileklerimi, gönülden muradımı kabul eyle. 
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola… 

Güne başlama gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!
Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve
Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun. Onlara esenlikler eyle ya Cenab-ı Hakk!
Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikar’dan üstün ilahi Adalet yoktur.  

Ya Cenab-ı Hakk!
Gönlümde olanı hakkımda hayırlı,
Hakkımda hayırlı olanı da gönlümü razı eyle.
Insanların hırslarını merhamete, kinlerini sevgiye ve
Düşmanlıklarını da barışa çevirmeni temeni ederim.
Seyyide Fatma-tüz Zehra ana hürmetine kimsesiz, çaresiz masum çocukları ve
Canlı varlıkları korumanı temeni ederim. 

Kimseye yük olmamak için ayağa kalkmayı, işime gücüme gitmeyi,
Faydalı insan olmayı, sağlıklı evime dönmeyi, ve
Kul hakkından uzak, helal lokma ile kazanç nasip eyle.
Yapacağım işlerde başarılı, yapmak istediğim işlerde de azimli ve gayretli olmayı nasip eyle.
Yaptığım yanlışlardan, haksızlıklardan, eksikliklerimden sana sığınırım.
Kul beşerdir hata işler, sultan olan da bağışlar. Bağışlamanı temeni ederim.
Doğru yolda yürümeyi, faydalı ve iyi insan olmayı nasip eyle.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola… 

Günlük bireysel ibadetin önemi ve faydası…
Bireysel ibadet, kişinin kendi başına Allah ile bağ kurmasıdır. Kişi, bağımsız ve aynı zamanda sorumlulukları olan bir bireydir.  

Günün bereketli, huzurlu, pozitif  geçmesi için gülbenk, dua ve dileklerle başlamak maneviyatı güçlendirir. Maneviyatın güçlenmesiyle birlikte, kişinin kendisine saygınlığı, yaşamına verdiği değer bilinci ve özgüveni artar. Çünkü güne tembel tembel oturmak yerine bir beklentiyle başlamak ve bu beklenti, kişinin motivasyonudur.
Bu motivatsiyon, sabah gülbenginin hikmetiyle olur. 
 

Günün sonunda, yapılanı sorgulamak Alevi deyimiyle özünü dara çekmek gerekir. Eksiklerin görülüp tamamlanmasıyla amaca varılmış olacaktır... 

Özünü dara çekmek, gün boyunca yaptıklarımızın hesabını görmektir.
Yapılan işlerin başarı, faydalı veya faydasızlık oranlarını tespit ederek daha iyisini yapmaktır. 
 

Günün sonunda kendim için, ailem için, toplumum için, çevrem için, insanlık için ve daha önemlisi Allah’ın rızasını kazanmak için ne yaptım? Hesabını çıkarmaktır. Tüm bu çabaların amacı ise düzeni oturtmak, tebellikten kurtulmak, faydalı olmak ve sonuçta insanın kendisiyle barışık olmasıdır.
Bu barışıklığın hikmeti de, akşam gülbenginin hikmetidir. 

Ibadet esnasında uygulanan Fiili davranış ve hareketler...
Alevi ibadetinde, pratik ritueller yani rükünler vardır. Bu rükünler; Ibadeti bir bütün olarak tamamlayan, tamam hale getiren belli fiili davranışlardır. 

Fiili davranışlar...
Dar, Kıyam halidir.
Tevella ile Teberra, Rüku halidir ve
Gülbenk-Dua ise, Secde halidir. 

Kıyam; Dara durmaktır. Sağ ayak sol ayağın baş parmağın üzerine ve sağ el kalbin üzerine koyularak dimdik ayakta durarak dar duasını almaktan ibarettir. 
Rüku; Teslimiyet anlamında, eller açık vaziyette aşağıya sarkıtılarak tecella ve temanna duasını okunur. 

Ibadet niçin, kimin için, hangi amaç için yapılmalıdır?
Önemli olan bunun bilincinde olmak ve anlamaktır. Dolayısıyla bireysel ibadetlerde istendiği zaman, istenildiği yerde, istendiği biçimde ve ihtiyaç doğrultusunda dua ile ibadet yapmalıdır.  

Perşembe gecesi delil uyandıran, dusını yapan, Deyiş, Duaz-ı Imam çalıp söyleyen canın ibadeti üç saat sürerken diğer bir can kendi ibadetini sadece delil uyandırmak ve duasını yapmakla sınırladırmıştır. Neden uzattın veya neden kısa tuttun, deme hakkımız var mıdır? Tabii ki müdahale etmeye kimsenin hakkı yoktur.  

Sonuç itibariyle bireysel ibadet kişinin içinde bulunduğu sıkıntı, zor durum, çaresizlik, vs. veya yaşamış olduğu sevinç, mululuk ile alakalıdır. Duruma göre Cenab-ı Hakk’a şükür etmeyi veya dilek ile arzularını iletmek amacı doğrultusunda dua ve ibadet yapılmalıdır.  

Duanın, belli normları yoktur. Allah’ın huzurunda, kişinin arzu ve isteklerine dayalı gönülden geçen tüm dileklerin, arzuların, beklentilerin, vs. dile getirilmesidir.   

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/

 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...