Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilikte, semah ibadeti


Alevilikte, Semah ibadeti.
Semah; Alevi inancının temel ibadeti olan Cem erkanında, On İki hizmetten biri de Semahtır. Allah’a, İlahi aleme yaklaşmaktır; Yani insanın kendi maneviyetiyle baş başa kalarak, maddi alemden uzaklaşıp mana alemine yapılan yolculuktur.  

Semah ibadeti, Duaz-ı Imam ve deyiş eşliğinde yapılan dinsel törenin adıdır. Semah ibadetinde çalınan müzik aleti, bağlamadır. Semahın kaynağı ise „Kırklar Cemi“ne dayanır. Mirac’dan sonra Kırklar Meclisi’ne uğrayan Hz.Muhammed’e Selman-i Farisi tarafından, bir engür(üzüm) tanesi verilir ve bu engür tanesinin Hz.Muhammed tarafından paylaştırılması istenilir.  

Hz.Muhammed, bu engür tanesini Cebrail’in getirdiği tabağın içinde ezerek. elde ettiği engür suyundan içen gayb erenleri(Kırklar) „ya Allah“ deyip dönmeye başlamalarıyla, semah ibadetinin temeli de atılmıştır. Dikkat edilmesi gereken bir husus şudur ki; Burdaki engür suyu, Allah’ın ilmini sembolize eder. Çünkü Ruhlar aleminde yiyecek ve içecek söz konusu değildir.  

Dikkat edilmesi gereken diğer bir husu ise; „Semah“ ile „sema“ ibadetlerinin birbirine karıştırılmamasıdır. Sema, mevlevilerde yapılan bir ibadettir ve Müzik aleti ise, neydir. Alevi inancındaki semah ibadeti ile bir alakası yoktur.
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...