Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Bozatlı Hızır kimdir?


Bozatlı Hızır kimdir?
Yetiş carımıza ya Bozatlı Hızır!
Alevi inancına göre Bozatlı Hızır evliyadır, nebidir, melekdir, bilgedir, Kamil-i Insan’dır, diğer bir deyimle zahir ve batıni olarak, sayısızca sıfat tașımaktadır. Bu sıfatlar, manevi sıfatlardır.
 

Başka bir deyimle Allah ile beraber olup kendi benliğini,  O’nun benliğinde yok olmaktır. Tanrı bilgisi veya aşkıyla dolarak kendinden geçmek ermişliğe ulaşmak demektir.  

Bozatlı Hızır zor durumda kalanların yardımına koşan, kalbi temiz, iyilik sever insanlara daima yardım edendir. Uğradığı yerlere bolluk ve bereket dağıtıp insanların dileklerini yerine getirendir. Dertlilerin derdine derman, hastalara şifa verendir.   

Bozatlı Hızır yeni doğan bebeğin, can çekişen hastanın baş ucunda hazır ve nazırdır.
Yola çıkan yolcu, Bozatlı Hızır’a emanettir. Çünkü Bozatlı Hızır, emanetlerin bekçisidir.
 

Insanlar, birine geçici olarak bir şey teslim ettiklerinde “Bu Hızır emanetidir“ buyururlardı.
Yine Doğu Anadolu’da en ağır beduaların başında “Hızır kökünü kazıya” şeklindeki beduadır.

Bozatlı Hızır, Anadolu insanı için her zaman doğru, çalışkan, her yerde hazır, adaletli bir bilge, Derviş ve Ulu Evliyadır.
 

Bozatlı Hızır, günümüzde oldukça geniş bir çoğrafyada dara düşenlerin, “yetiş imdadımıza ya Hızır” diyerek çağırdıkları ortak bir isimdir. Ölümsüz olduğu da bilinir. Dolayısıyla Bozatlı Hızır; Alevilere göre, kimi zaman bir melek, kimi zaman kurtarıcı ve bir yaratıcıdır.  

Aleviler, misafiri Bozatlı Hızır’la, Hızır’ı da Şahı Merdan Ali ile bir tutmuşlardır. Bu güzel güzel düşünce doğrultusunda Anadolu insanı, Bozatlı Hızır’a vermis oldukları en büyük değer, O’nun misafirle bir tulması inancıdır. 

Aleviler, Bozatlı Hızır’ı her zaman gönüllerinde yaşatmışlardır. Bununla birlikte Bozatlı Hızır’ı misafirleriyle bütünleştirmiş olup, misafire “Hızır misafiri” diyerek hürmette kusur etmemeleridir.  

Anadolu Alevi köylerinde kırsal alanda yaşamakta olan ve genelde tarımla uğraşan Aleviler, evlerine mihman götürmek için birbirleriyle yarışırlar. Bir eve misafir gitmediği zaman, uğursuzluğa sayarlar. 

Alevi toplumunda hakim olan asıl can alıcı nokta, güneşin aydınlatmadığı, misafirin uğramadığı evde dirlik ve birlik olmaz inancıdır. 

Aleviler açısında Bozatlı Hızır, hem Nebi’dir, hem Velidir ve hem de Kamil-i Insandır. Bozatlı Hızır, Şahı Merdan Ali’dir. Ya da Şahı Merdan Ali’nin insanlara anında yardımcı olması için gönderdiği yanıbaşımızdaki temsilçisidir.
Aşk ile, sen yetiş carımıza ya Bozatlı Hızır...

 Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...