Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Cem erkanında, On Iki Hizmetten biri de semahtır...

Cem erkanında, On Iki Hizmetten biri de semahtır...
Haşa ki, bizim semahımız oyuncak değildir;
İlahi bir aşktır, salıncak değildir.
Kim ki semahı bir oyun sayar,
Mümin diye namazı kılınacak değildir.
Hünkar Hace Bektaş-ı Veli 

Alevi inancının temel ibadeti olan Cem erkanı’nda, On Iki Hizmet’ten biri de semah’tır. Semah mana itibariyle Allah’a yaklaşmaktır, insanın kendi maneviyetiyle baş başa olup ve madde aleminden uzaklaşmasıdır.  

Semah ibadeti, Duaz-ı Imam ve deyişler eşliğinde yapılan dinsel törenin adıdır. Semah ibadetinde çalınan müzik aleti, bağlamadır. Semahın kaynağı ise „Kırklar Cemi“ne dayanır.  

Vardım Kırklar kapısına,
Gel beri hey can dediler,
Yüzüm sürdüm yapısına,
Gir işte meydan dediler. 

Sıdk ile tevhit edelim,
Çekilip Hakka gidelim,
Aşkın dolusunu içelim,
Kalalım mestane dediler. 

Düşme dünya mihnetine,
Talip ol Hakk Hazretine,
Ab-ı Kevser şerbetine,
Keşkülünü ban dediler.

Şah Hatayi'm nedir halin,
Dua edip kaldır ellerin,
Kesegör gıybetten dilin,
Cümlemiz yeksan dediler.

Şah Ismail Hatayi 

Aşk ile Hakk meydanına girerken, güvercin misali dostluğun harman olduğu bu kainat ışığının vurduğu alanda; Aşkla, şevkle, vecd ile cinsiyet (kadın-erkek) ayrımı yapmadan ve tüm beşeri ağırlıklardan kurtularak, kötü niyetlerden arınarak, tertemiz olma halidir semah. Ehl-i Beyt masumiyetinin ve paklığının tüm azalarımıza hakim kılma halidir semah. 
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...