Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilerin ibadet evi, Cemevidir...

 

Alevilerin ibadet evi, Cemevidir...
Her inançta, ayrı bir ibadet ile yakarış şekli olduğu gibi Aleviliğin ibadeti de Cem erkanıdır. Cem sözcüğü Arapça da toplantı, topluluk ve toplum anlamına gelmekle Cem erkanlarında bu inancı benimseyen, kabullenen, bu inanca gönül veren insanların-canların toplu halde eda ettikleri ibadet sistemidir.  


Cem erkanları eskide evlerde yapılırdı ama günümüzde ise genelde Cemevlerinde yapılır. Cemevine dolayısıyla cem erkanına girebilmek için kinden-kibirden arınmak, kul hakkı yememiş olmak, kişilere yada topluma zarar verici uygulamaları yapmamış olmak, hırsızlık, yalancılık, dolandırıcılık, zina gibi olumsuz davranışlardan kaçınmış olmak, insan ve toplum bünyesine zarar verici içki, kumar ve insan yaşamına son vermemiş yani öldürmemiş olması gerekir.

Kısacası söz ve davranışlarıyla insanlara, doğaya, doğadaki tüm canlı cansız yaratık ve varlıklara zarar ziyan vermemiş olmalıdır. Düşünüle bilinirki, yukarıda belirtilen bireyi yada toplumu bulabilirmiyiz? Tabii ki bulunmaz. „Insan kusursuz olmaz“ diye bir deyim vardır. Insan mutlaka yanlış, hata yapabilir.

Ancak yapılan hataları telafi etme olanaklarıda mevcuttur. Kişi her şeyi akılcı düşünmek zorundadır. Cem ibadetine katılabilmek için yapılan tüm hata ve olumsuzluklardan arınmalı tövbe edilmelidir. Yapılan olumsuzlukların bir daha tekerrür etmemesi sözü verilmelidir.  

Seyyid Hakkı, Cem erkanını şöyle dilegetirmiştir..
Cem erkanı, arınma erkanıdır,
Eğer erkanda arınmak istiyorsan gel beri.
Bu erkan Mürşid, Pir, Rehber süzgecidir,
Eğer süzgeçte süzülmek istiyorsan gel beri. 


Bu erkan, cinsiyet erkanı değildir,
Eğer cana can olmak istiyorsan gel beri.
Bu erkan, kusur görme erkanı değildir,
Eğer kusurunu görmek istersen gel beri. 


Bu erkan, ikrar ile teslimiyet erkanıdır,
Eğer ikrar verip teslim olacaksan gel beri.
Bu erkan, insanlığa hizmet etme erkanıdır,
Eğer hizmet etmeye hazır isen gel beri. 


Seyyid Hakkı, bu erkan gönül erkanıdır,
Eğer gönülden gönüle akacaksan gel beri.
Bu erkan, Dört Kapı Kırk makam erkanıdır,
Eğer Dör Kapı’dan nasip istersen gel beri. 


Cemevi, manevi ibadetini yerine getirmek, ruhen ve bedenen arınma evidir. Kırklar Meclisi’nde olduğu gibi er bacı meydanıdır. Bacıların katılıp görev aldığı ve can birliğinin sağlandığı sevgi ile birlik meydanıdır.

Aleviler, yolun ilim ve irfanını, cemevinde almak zorundadır. Bunun için de Cemevlerinin başkanları, Mürşid ile Piri yolun ilmi halinden haberdar olması gerekir. Talibin irşad olabilmesi için, ikrarına bağlı kalması ve yolunu sürebilmesi için yol önderleri Dört Kapı Kırk Makam öğretisine hakim olmak zorundadır.
 


Aleviliğin aslı doğruluk, kemali dostluk, cevheri marifet, görüşü eşitlik, hazinesi bilgi, meyvesi sevgi, inancı insan sevgisidir. Her şeyi insanın mutluluğu, güvenliği ve güzelliği içindir. Bu değerlere sahip olan her bir kişi, ibadetin içindedir.

Sonuç itibariyle Cem erkanında toplum huzurunda verilen ikrardan dönülmeyeceği sözü verilmelidir. Ikrar verilmeli, verilen ikrar bozulmamalıdır. Kişi yaptığı ve işlediği olumsuzlukların bedelini ödemeli, sitemini çekmelidir. Bu şekilde insan tüm kötülüklerden arınmış olarak Cem ibadetine katılabilir. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=


Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…

YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...