Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Dar-ı Fatma ve anlamı.


Dar-ı Fatma ve anlamı.
Dar, Hakk meydanında, Mürşid-Pir huzurunda kıyamda durup, özünü dara çekmektir. Manevi anlamda ruhen arınmak ve yeniden doğmaktır. Dolayısiyle onurlu duruşun adıdır. 

Şahı Merdan Ali'nin yaşam biçimine ve düşüncelerine bağlanarak Hz.Muhammed’e uzanan Aleviliğe etki eden diğer islami öğeler, dört büyük kişiden kaynaklanmıştır. Bunlar, Anadolu Alevilerince “dar” erkanı olarak kabul görmüştür.   

Alevi inancında „Dar“, dört çeşittir:
1-Dar-ı Mansur,
2-Dar-ı Fazlı,
3-Dar-ı Nesimi,
4-Dar-ı Fatma’dır. 

Dar-ı Fatma: Ehli Beyt ümmetinin manevi annesi, Fatma Ana adına yapılan saygı duruşudur. 

Hz.Muhammed, torunları Imam Hasan ve Imam Hüseyin’den su ister. Sevgili dedelerine su getirmek için Imam Hüseyin acele ettiğinden dolayı sol ayağının baş parmağı taşa takılarak kanar. 

Sevgili dedesi Hz.Muhammed görmesin üzülür diye sağ ayağını, Imam Hüseyin’in kanayan sol ayağının baş parmağının üstüne kapatarak akan kanı gizleme durşuna Fatma Ana darı denilmiştir. 

Fatma Ana, darında; Sağ ayak, sol ayak başparmağının üzerine gelecek biçimde baş öne ağilerek bir saygı duruşudur.   

Dar’ın amacı; Ayağa kalkma, ayakta durma yani kıyamla Hakk’ın huzuruna durmaktır, teslim olmaktır, ikrar vermektir, bağlılıktır. 

Inanç boyutunda; Maneviyette ölümden sonra, yeniden dirilip ayağa kalkmak, özünü kötülüklerden arındırmaktır.  
=Seyyid Hakkı=

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...