Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi olmanın yolu, ikrar ve teslimiyetten geçer…Alevi olmanın yolu, ikrar ve teslimiyetten geçer…
Alevi inancının özünde, ibadet bir araçtır ve Kamil-i Insan olmak ise, asıl amaçtır. Dolayısıyla insanı olgunlaştıran, kemalete ulaştıran sadece Pratik ritueller değildir aynı zaman da ilim, irfan ışığıyla ruhun olgunlaşmasını sağlamaktır.  

Zahiri anlamda inancın Pratik rituelleri aşın unudur, ilim ile bilim suyudur ve hamurdan yapılan ekmek ise, su ile unun olgunluk yani kemalet halidir. Dolayısıyla su olmadan hamur olmaz, hamur olmadan ekmek olmaz, ekmek olmadan yaşam olmaz. Görüldüğü gibi bir birini tamamlayan unsurlardır, etkenlerdir.  

Alevi olmanın yolu...
Gönül rızası doğrultusunda büyük bir itikat ve inançla; Allah’a, O’nun elçisi Hz.Muhammed Mustafa’ya, Veliullahı Şahı Merdan Ali’ye ve Ehli Beyt’ine, Alevi inancının ahlak anayasası olan eline diline beline sahip olma temel ilkesine bağlı, doğruları esas alıp, mazlumla bir olup, zalime karşı koymaktan geçer. 


Allah birdir Hakk Muhammed Ali’dir,
Anın ismi cümle alem doludur.
Bu yol Hakk Muhammed Ali yoludur,
Gel Muhammed Ali dergahına gel.
Pir Sultan Abdal 


Hakk’ın emirlerine gönülden sadık kalan, her türlü karanlık ve bağnaz düşünceye-düzene karşı koyan, Kırklar Meclisi’nde, “büyüğümüzde bir küçüğümüzde bir” tezi ile, bir nazarda görülen insanı, inanç merkezine oturtup, insan hakları temeli’nin atıldığı Kırklar Meclisi, bugünkü Dünya insan hakları Cemiyeti’ne de ışık olmuş bu güzel düşünceye sahip çıkarak, Allah’ın cemalinden yaratıp kutsal kıldığı insanı, Kırklar ceminde, bu kutsallık daha da pekiştirilip, Dört Kapı Kırk Makam ile Kamil-i Insan şeklini veren felsefeyle tevalla ve teberra ilkelerine bağlı kalmaktan geçer.

Bu dünyanın evvelini sorarsan,
Allah bir Muhammet Ali'dir Ali,
Sen bu yolun sahibini ararsan,
Allah bir Muhammet Ali'dir Ali.
Pir Sultan Abdal 

Inancın merkezinde insan, insanın özünde Hakk, Hakk’ın isminde yaratılış, yaratılışın özü ise bilmektir, bilinmektir, teslimiyetir ve tekrardan yaradanın özünde eriyip O’nunla bütünleşmektir.  

Dolayısıyla Alevilerde verilen ikrarın amacı da, insanların ham ervalıktan kemalete ulaşıp tekrardan özüzle bütünleşmesi ve bir olmasıdır. Bu bütünleşme, Allah’ın yaratmış olduğu mevcudatı sevgiyle, muhabbet ile kucaklamak ve sahiplenmektir. 

Muhammed Ali yolu, hakikat ve insanlık yoludur...
Hakk ve hakikat yolunda yürümek, kıldan ince kılıçtan keskindir; Sevgi yoludur ilahi aşk ister, eğriyi kabul etmez emek ister, sabır ister, dayanma gücü ister, azim ister.

Bundan ötürüdür ki Alevi yol önderleri, “Gelme gelme dönme dönme gelenin malı dönenin canı” demişler. Çünkü bu yol, kıldan ince kılıçtan keskindir. 

Allah’a teslimiyettir, Muhammed Mustafa irfandır ve Şahı Merdan Ali ise ilimdir. Teslimiyet umandır, irfan dalgıç olmaktır ve ilim ise, umandaki incidir. 

Özetlersek Alevi inancının temeli ikrardır, itikattir, ilahi aşktır, umuttur, sahiplenmektir ve sevgiden ibarettir. Bu değerleri sahiplenen, yaşıyan ve yaşamasını sağlayan her bir insanoğlu bizim için iyi bir Alevidir dolayısıyla iyi bir insandır.
Aşk ile, ne mutlu insanım diyebilene... 


Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=
 


Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...