Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi inancında, yok veya olmaz kelimesi yoktur çözüm vardır…


Alevi inancında, yok veya olmaz kelimesi yoktur çözüm vardır… 
Insanlık yolunda atılan her adımın bir anlamı, gayesi ve manası vardır. Bazı insanlar yapar eder, gider gelir, söyler söyletir, bağırır çağırır sonuçta bunlardan pişmanlık duyan, hatasından dönenler olduğu gibi umursamiyanlar da vardır.
 

Oysa yaşamın gayesine, manasına varan insanlar da durum farklıdır. Ayağa kalkmadan, yürümenin mümkün olmadığının bilincindedir. Erenlerin deyimiyle önce hizmet sonra himmet. Halk deyimiyle, “halaya kalkacaksan halay çekmesini bileceksiniz.” 

Okumayı başarmak için önce alfabeyi öğrenmek, yolu sürmek için önce yolun erkanından haberdar olmak ve denize dalabilmek için de, yüzmeyi bilmek gerekir. Bunun aksisi ise, boğulup yok olmaktır. 

Ilkel çağda, yoluculuklar ve yapılması gereken çoğu ișler binek hayvalarla yapılırdı. Ancak daha sonraki çağlarda araba, uçak, gibi motorize araçlar devreye girmiş ve Dünya ișleri, bu araçlarla görülmeye başlanmıştır. 

Șimdi diyebilir miyiz Hz.Muhammed Mustafa zamanında develerle yolculuklar, ticaretler, ișler gürülüyordu dolayısıyla günümüzde motorize araçlarları kullanmak veya onlardan faydalanmak haramdır, doğru değildir, hatadır, veya yanlıștır? 

Oysa ki Şahı Merdan Ali; “Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin” buyurmuştur.  

Dün, bugün olduğu gibi yarın da çağın zamanına göre, her canlının yaşamış olduğu veya yaşıyacağı ortamı, konumu, gidişatı, zorlukları farklı olduğuna göre kendine çözüm arar, bulur ve uyum sağlıyarak o doğrultuda yaşamını devam ettirir. 

Bir insan veya herhangi bir canlı evladını kaybettiği zaman umulmadık bir acı hatta şaşkınlık içine düşer; Çaresiz kalır, o anda umudu tükenir, yolunu şaşırır, yaşamın anlamsız olduğuna inanır. Tüm bu belirsizliklere rağmen, belli bir süre sonrasında tüm bu olumsuz durumlar karşısında hayatın devam ettiği bilincine veya çözümüne varıp kendini toparlar ve yaşam mücadelesine devam eder. Bunun  çözümü, ölen ile ölünmez gerçeğidir. Çünkü hayat, durmuyor devam etmektedir. 

Böyle gördüm, böyle yaşadım, böyle büyüdüm demek çağa ayak uydurmak değildir. Dolayısıyla çağa, ayak uydurmak; Ortama, duruma ve zorluklara, çözüm bularak ayak uydurmak mümkündür.  

Öğrenmek veya öğretmek yani eğitim, hayatın her alanında yapılmalı ve uygulanmalıdır. Çünkü eğitimin mekanı, alanı, çizgisi, normları yoktur.  

Imkanlar el veriyorsa dışarda veya evde veya başka bir kurumda veya başka bir alanda cem yapılır. Böyle yapılmaz veya yanlıștır, diye hiçbir kitapta yazmaz. Okuyan varsa bizimle paylaşsın.  

Camide, kilisede, sinagogda veya başka tapınaklarda, yapılan erkanlar da cemdir. Ancak cem var cem içinde, yol var yol içinde, edep var edep içinde. Bunun manası yapılan hizmetlerin, hizmet öğretisiyle bağdașması gerekir. 

Önemli olan inanç veya hayatın bir çok alanında yapılan hizmete, ruhen ve kalben yönelmektir. Ruhen ve kalben yönelmedikten sonra o mekanın ismi ne olursa olsun yapılan hizmet, beyhudedir. Çünkü aklın ve kalbin birleștiği nokta, hakikat yani iman noktasıdır. Iman noktasına dil ile değil, akıl ve kalp ile varılmalıdır. 

Alevi inancı çağın, zamanın gerisinde kalmadan, inanç esaslarından taviz vermeden sürekli kendisini yenileyen, güncelleştiren ve her çağa, cevap olacak bir inançtır. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=  
 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...