Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi inancı, inasnlık yoludur. Irkçılığa ve rasizme, yer yoktur...


Alevi inancı, inasnlık yoludur. Irkçılığa ve rasizme, yer yoktur...
Alevi inancının temeli, sevgidir ve evrenseldir; Dil, din, ırk ayrımı yapmadan bütün insanları kucaklar. Dinin kimliği olmadığı gibi, bütün insanların manevi ahlak anayasasıdır.
 

Irkçılık, rasizmdir; Bir ulusun, milletin, ırkın ahlaki bakımdan daha iyi, fiziksel olarak daha güçlü, akıl ve mantıksal olarak daha yaratıcı olduğuna inananarak; Diğer halkları toplumsal özelliklerini bilimsel, ırksal özelliklerine indirgeyerek, bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren bir anlayış türüdür. 

Irkçılık, sosyal olarak dışlayıcı bir uygulamadır. Inşa edilmiş, çoğunlukla olumsuz, gruba özgü özellikler ve özellikler atfederek insanları hiyerarşileştirir, farklılaştırır ve değersizleştirir. Aynı zamanda haysiyet ve bütünleşmenin ilalidir. 

Irkçı yapıların hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ayrımcılık veya ayrıştırmak, çok sayıda acı verici ve bazen çelişkili duygularla karakterize edilir: öfke, güçsüzlük, utanç, kendinden şüphe duyma, incinme, güvensizlik, zayıflık, aşağılanma, şaşırma, üzüntü , çaresizlik, suskunluk. Bu tür deneyimler genellikle kişinin kendi kimliği, toplumdaki konumu ve başkalarının kendini nasıl algıladığı hakkında temel soruları gündeme getirir. 

Dolayısıyla ırkçı eylemlerin, anlam ve sonuçlarının kasıtlı veya bilinçsiz cehaletinden oluşan ırkçılık biçimidir. 

Irkçılığı mükkemel bir dille anlatan Afrikalı çocuğun şiiri; 
Doğduğumda siyahtım,
Büyürken siyahtım,
Güneşe çıktığımda siyahtım,
Korkunca siyahtım,
Hastayken siyahtım,
Öldüğümde hala siyahım!

ve sen beyaz çocuk:
Doğduğunda pembesin,
Büyürken Beyazsın,
Güneş'e çıktığında kırmızı,
Üşüdüğünde mor,
Korktuğunda sarı,
Hastayken yeşil,
Öldüğünde de grisin!
Sen şimdi bana hala
"RENKLİ" mi diyorsun?
 

Dolayısıyla önemli olan rengimiz, şeklimiz, cemalimiz değil, ne kadar hoşgörülü, ne kadar merhametli, ne kadar yardım sever, ne kadar duyarlı ve kısacası ne kadar insan olduğumuzdur. Sadece insanlara insan gibi bakmak ve insan olduğumuzu unutmamakdır. 
Aşk ile, selam olsun insanlık için ayağa kalkanlara… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından, 
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız: 
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız; 
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...