Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Allah-ilahi kuvvet...


Allah-ilahi kuvvet... 
Şüphesiz ki yer ile göğün, gece ile gündüzün, bütün canlı ve cansız varlıkların, nesnelerin ve en büyük sanat eseri olan evrenin, insanın sahibi ve dünyadaki bütün dengeleri sağlayan tek mimar ve illahi güç olan yüce Allah’tır. 

Allah, yerin ve göğün yaratıcısıdır. Insanoğlu, Allah’tan gelmiş ve yine Allah’a dönecektir. 

Ibadet için geldik,
Hesap için döneceğiz.
Dünyada misafiriz,
Dirilmek için öleceğiz…
Yunus Emre 


Insanın, yapısından tutalım evrene ve dünyamıza kadar, canlı, cansız ne varsa hepsi birer delil niteliğindedir. Herşey Allahı’ın, Illahi kuvvetin varlığına delildir. 

Dünya ile güneş arasındaki mesefe ideal dengededir. Eğer dünya güneşe şu an bulunduğu noktadan biraz daha uzak olsaydı tamamıyla donaçaktı ve böylece yaşam olmıyaçaktı. Eğer Dünya, güneşe şu anki konumundan daha yakın bir durumda olsaydı yine yaşam olmıyaçaktı. Çünkü aşırı sıcaklık, yaşam olanağını enngellerdi. Örnekten de anlaşılıyorki her halükarda muazzam bir denge ile karşıkarşıyayız. 

Allah’ın başlıca nitelikleri…
Sevgi, adeletli, hikmetli, kudretli, merhametli, inayetli, bağışlayıcı, cömert ve sabırlı olmasıdır. Insanlarında tek görevi Allah’a itiat ve şükür edip laik olmasıdır. 


Allah’ın sıfatlarından bazıları…
1- Allah: Bütün eksikliklerden uzak, eşi benzeri bulunmayan, bütün isimleri kapsayan tek isim, tek ilah. Isimlerin sultanı.
2- Er Rahman: Dünyadaki bütün yaratılmışlara merhamet eden.
3- Er Rahim: Ahirette, müminlere sonsuz ihsanda, lütufta ve ikramda bulunan.
4- El Melik: Kainatın sahibi, mülk ve saltanatı sürekli olan.
5- El Bedi: Eşsiz yaratan.
6- El-Baki: Ebedi olan."
7- El Varis: Her şeyin asıl sahibi olan.
8- Er Reşid: Doğru yolu gösteren.
9- Es Sabur: Cezada acele etmeyen.
10- Hu: O anlamında olan Allh’tan karşılık beklemeden zikretmek, anmak.
11- Huda: Yanlıştan uzak tutan, doğru yola yönlendiren. Vs… 


Vahdetname – Edip Harabi…
Daha Allah ile cihan yok iken,
Biz O’nu var edip ilan eyledik,
Hakk’a hiçbir layık mekan yok iken,
Hanemize aldık mihman eyledik.

Kendisinin ismi henüz yok idi,
İsmi şöyle dursun cismi yok idi,
Hiçbir kıyafeti resmi yok idi,
Şekil verip tıpkı insan eyledik.

Allah ile işte burda birleştik,
Nokta-i amaya girdik, yerleştik,
Sırrı Küntü kenzi orda söyleştik,
Ismi şerifini Rahman eyledik.

Aşikar olunca zatü sıfatı,
Kün dedik, var ettik bu semavatı,
Birlikte yarattık hep kainatı,
Namu nişanını cihan eyledik.


Vahdet sarayına girenler için,
Hakk’ı Hakk-el yakin görenler için,
Bu sırrı Harabi bilenler için,
Birlik meydanında cevlan eyledik.
Edip Harabi 


Dolayısıyla Allah; Bütün eksikliklerden uzak,eşi benzeri bulunmayan, ne doğar ve ne de doğurur. Çünkü O, yoktan var eden ilahi kuvvet, ilahi kudret ve tek bir ilahtır.
Aşk ile, demine Huu…

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=


Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
Facebook, Dergah grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/
Fcebook, ilim sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/   
Alevi Inanç Din Bilgileri, WEB sayfamız;
https://www.uludivan.de/  
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...