Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi inanç erkanları…


Alevi inanç erkanları…

Irşad cem erkanı…
=> Cem erkanında okunan gülbenkler…
=> Irşad cem erkanı yürütme müfredatı...
=> Cem erkanında, on iki hizmet ve görevleri...
=> Cem erkanında okunan Duaz, Mersiye ve Deyişler...

On iki hizmet makamları…
=> 1- Pir, hizmet makamı.
=> 2- Rehber, hizmet makamı.
=> 3- Zakir, hizmet makamı.
=> 4- Gözcü, hizmet makamı.
=> 5- Süpürgeci-Ferraşcı, hizmet makamı.
=> 6- Çerağcı-Delilci, hizmet makamı.
=> 7- Sakacı, hizmet makamı.
=> 8- Lokmacı-Niyazcı, hizmet makamı.
=> 9- Ibrikci-Tezakarcı, hizmet makamı.
=> 10- Kapıcı, hizmet makamı.
=> 11- Peyikci-Pervaneci, hizmet makamı.
=> 12- Iznikci-Meydancı, hizmet makamı.
=> On iki hizmeti çağırma Duazı...

Muhabbet cem erkanı…
=> Muhabbet, cem erkanı…

=> Muhabbet cem erkanı müfredatı…
Görgü-Müsahip cem erkanı…
=>
Görgü cem erkanı yürütme müfredatı...
=> Görgü ceminde, Görgü ile sualin anlamı...
=> Müsahiplik ikrarı, amacı ve nasıl müsahip olunur?
=> M
üsahiplik nedir, nasıl olunur, kimden kaldı ve Hz.Muhammed Mustafa ile Şahı Merdan Ali‘nin musahipliği...

Hakk'a uğurlama erkanı… 
=> Hakk’a uğurlama erkanı müfredatı…
=> Dar’dan indirme cem erkanı müfredatı…

Kirvelik erkanı… 
=> Kirvelik erkanı, hizmet müfredatı…
=> Kirvelik erkanı hizmeti – Genel bilgi…

Kız isteme ve Nikah erkanı… 
=> Pir, Nikah erkanı müfredatı...
=> Gelini, evden çıkarma gülbengi…
=>
Alevilerde, düğün ve nikah erkanı – Genel bilgi...

Kurban erkanı…  
=> Alevilikte, Kurban erkanı...Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...