Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

6- Çerağcı-Delilci, hizmet makamı.


6- Çerağcı-Delilci, hizmet makamı 

On iki hizmet makamları... 
1- Pir, hizmet makamı,
2- Rehber, hizmet makamı,
3- Zakir, hizmet makamı,
4- Gözcü, hizmet makamı,
5- Süpürgeci-Feraşcı, hizmet makamı,
6- Çerağcı-Delilci, hizmet makamı,
7- Sakacı, hizmet makamı,
8- Lokmacı-Niyazcı, hizmet makamı,
9- Ibrikci-Tezakarcı, hizmet makamı,
10- Kapıcı, hizmet makamı,
11- Peyikci-Pervaneci, hizmet makamı,
12- Iznikçi-Meydancı, hizmet makamı… 
 

Çerağcının, hizmet görevi…
Çerağ, mana itibariyle Hakk Muhammed Ali nurunu temsil eder. Aynı zamanda yol evlatlarının, kendi ilim irfan ışığını yakmalarını simgeler. Çünkü her canlı, o nurdan hayat bulur ve o nurun enerjisiyle yaşamını sürdürebilir.
 

Yolun edep erkanına göre, cemevinde bulunan Çerağ aydınlatma araçlarını hazırlar. Çerağı uyandıran ve dualarını okuyan kişidir. Çerağı temsilen, elektirk lambası yakılması gerekiyorsa onunda hazırlıklarını yapar. 

Çerağ aynı zamada ruhun aydınlanması sağlayan ikrar ışığını, gönüllere huzur veren muhabbet ışığını, zahir batın ilim ışığını, ibadet ışığını, yaşamın ışığını, birlik ve beraberliğin ışığını temsil eder. Bu ışık, Rıza şehri ışığıdır. Bu ışık ruhtaki karanlıkları aydınlatan, bedenin karanlıklarını aydınlatan ışıktır. 

Çerağcının, hizmet dar gülbengi… 
Allah, göklerin ve yerin nurudur.
O ilahi nurdur yoktan var eden, varlığın ıșığını yakan.

O ilahi nurdur kalplere iman, ruha huzur veren,

O ilahi nurdur insanda, insanı yüksek makama eriștiren,

O ilahi nurdur insanı eğiten, peygamber sıfatına erdiren,

O ilahi nurdur zahir-batın ilmine nail eyleyip, Veli eden,

O ilahi nurdur karanlıktan kurtarıp, hidayete ulaștıran.

O ilahi nurdur evlerde yanan, huzur ve berekenini sunan,

O ilahi nurdur muhabbet ıșığını yakan, gönülleri birleyen,

O ilahi nurdur insanı insana yar eden, canana kavușturan,

Insanı sevgi vasfına, idrak kabiliyetine, manevi olgunluğa ve

Kainatın manasına vardıran o ilahi nura hamd-u senalar olsun.
 

Bismişah, Allah Allah! 
Çerağı ruhşan, Fahri Dervişan,
Zuhuri iman, Himmeti piran,
Pire Horasan, küşad-i meydan,
Kuvve-i Abdalan, kanuni evliyan,
Verelim Muhammed Mustafa’ya ve Ehli Beyt’ine salavat.
 

Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun. Onlara esenlikler eyle ya Cenab-ı Hakk! 
Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikar’dan üstün ilahi Adalet yoktur.  

Yaradanın kutlu nuru aşkına; Ya Allah, ya Allah, ya Allah! Nur ola sır ola.
Nübüvvetin aydınlık nuru aşkına; Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed! Nur ola sır ola.
Velayetin arıtıcı nuru aşkına; Ya Ali, ya Ali, ya Ali! Nur ola Sır ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…
 

Pirin, Çerağcıya dar gülbengi... 
Bismișah, Allah Allah!
Allah’tan bize ulaşan çerağımız sonsuza dek klavuzumuz olsun,

Çerağımız yansın yakılsın;

Allah’ın nuru aşkına,

Peygamberlerin nuru aşkına,

Velayetin nuru aşkına,

Seyyide Fatma-tüz Zehra ananın nuru aşkına,

Ehli Beyt’in nuru aşkına,

Cümle Erenlerin, Evliyaların aşkına,

Yolumuzun, birliğimizin, dirliğimizin aşkına.

Hazır gaip, zahir-batın cem erenlerinin nur cemalleri aşk ola.

Cenab-ı Hakk, cümlemizi Ehli Beyt’in șefaatine nail eyleye.
Hizmetiniz kabul, muradınız hasıl ola. Eliniz, gönlünüz incinmeye.
On Iki Imam hüsnü rızası üzerinizde hazır ve nazır ola.
Hakk Muhammed Ali utandırtmaya, cehennem narına yandırmaya.
Bozatlı Hızır, yar ve yardımcınız ola.
Erenler demine, Evliya keremine, gönül birliğine Allah eyvallah.
Dil bizden, kabulü Cenab-ı Hakk’tan ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…
 

Çerağları sırlama hizmeti… 
Çerağcının, hizmet dar gülbengi.
Bismișah, Allah Allah!

Esirgeyen, bağıșlayan Allah’ın nuru aşkına ya Allah, ya Allah, ya Allah!

Nübüvvetin nuru așkına ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed!

Velayetin nuru așkına ya Ali, ya Ali, ya Ali!

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir...
 

Pirin, Çerağcıya dar gülbengi… 
Bismişah, Allah Allah!                                                                                                        
Vakitler hayır, hayırlar dem ola,
Şerler def, hizmetiniz kabul ola,
Muradınız hasıl, gönlünüz pak ola,
Erenler, Evliyalar haldaşınız ola,
Sırladığınız Çerağlar, gönüllerde zuhur ola.

Hakk ve hakikat yolunda, inayet ışığınız ola.

Sonsuza dek insan ve insanlık alemine klavuz ola.

Uyandırıp sırladığınız Çerağların hakkı için,

Cenab-ı Hakk yardımcınız, Muhammed Ali gözcünüz, bekçiniz ola,
Gönül birliğine, muhabbet demine Allah eyvallah.

Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola.

Allah Allah, dil bizden kabulü Cenab-ı Hakk’tan ola…
 

Nur suresi 35-36…
Allah, göklerin ve yerin Nur'udur.

Onun nurunun örneği, içinde çerağ bulunan bir kandile benzer. Kandil, bir sırça içerisindedir. Sırça, inciden bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nispeti olmayan bereketli bir zeytin ağacından yakılır. Bu ağacın yağı, neredeyse ateş dokunmasa bile ışık saçar. Nur üzerine nurdur o.
 

Allah, dilediğini kendi nuruna kılavuzlar. Allah, insanlara örnekler verir. Allah her şeyi bilmektedir. Kandil, Allah'ın yükseltilmesine ve içinde adının anılmasına izin verdiği evlerdedir. Orada sabah-akşam O'nu tespih eder. 

Pir, dar gülbengi okuduktan sonra Çerağcı geri gerisine diğer hizmetkarlarla birlikte dara durur. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...