Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Görgü cem erkanı yürütme müfredatı...


Görgü cem erkanı yürütme müfredatı...   
Alevilik’te, müsahiplik erkanı…
 

Mürşid, Pir, Rehber ve hizmetkarlar, Cem erkanına hazırlıklarını yaparlar.
1- Mürşid-Pir, posta davet edilir ve Pirin, kendi post dar gülbengi
2- Gözcü hizmeti, hizmet için dara gelir
3- Pir hizmeti, razılık ile rızalık alınır ve gönüller birlenir
4- Pir hizmeti, Eğitici ve aydınlatıcı konuşma yapılır
5- Spürgeci-Ferraşcı hizmeti, temizliği temsilen meydana spürge çalınır
6- Peyikci hizmeti, Pir Imam Hüseyin’i temsilen meydana Post serilir
7- Pir hizmeti, selamlama yapılır
8- Zakir hizmeti, On iki hizmetkarlar davet edilir – Kemerbest olunur
9- Çerağcı-Delilci hizmeti, Çerağlar uyandırılır
10- Pir hizmeti, Nad-i Ali, Tecella ve Temenna gülbengi okunur
11- Tezekar-Ibriktarcı hizmeti, bedeni temizlik temsilen ele su dökülür-El suyu
12- Lokmacı-Niyazcı hizmeti, lokmalar gülbenklenir
13- Kapıcı hizmeti, Cem ile kapı mühirlenir
14- Görgü erkanı başlar
15- Zakir hizmeti, Duaz-ı Imam okur
16- Sakacı hizmeti, Pir Imam Hüseyin aşkına Saka suyu dağıtılır
17- Zakir hizmeti, Miraçlama okunur ve Kırklar semahı yapılır
18- Pir hizmeti, bağışlama gülbengi okunur
19- Lokmacı-Niyazcı hizmeti, lokmalar dağıtılır
20- Peyikçi hizmeti, Post kaldırılır
21- Çerağcı-Delilci hizmeti, Çerağları sır edilir
22- Süpürgeci-Feraşcılar hizmeti, Temizlği temsilen meydan Spürge çalınır
23- Pir hizmeti, on iki hizmetkarlara gülbenk okunur
24- Kapıcı hizmeti, Kapı mühürü kaldırılır →Dar çeken didar göre erenler safasına vara
25- Pir hizmeti, dağılma ile helalleşme gülbengi okunur

1- Pir posta davet edilir ve Post dar gülbengi okunur…  

Bismişah, Allah Allah!

Durduğunuz dardan, yürüdüğünüz yoldan

Çağırdığınız Pirden şefaat ola

Dar-ı divanınız kabul ve makbul ola,

Isteğinizi, dileğinizi Hakk Muhammed Ali vere.

Gelmeniz hayır, niyetiniz kabul ola.

Secdeye inen başlar ağrı, acı görmeye.

Muhammed Ali şefaatine nail ola.

Dil bizden kabulü Cenab-ı Hakk’tan ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


Pir, Posta davet edilir. Niyaz olur ve yerine aturur...

2-
Gözcü hizmeti, hizmet için dara gelir…
Gözcü hizmeti, kendi hizmet gülbengi…

Bismişah, Allah Allah!

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla.
Allah’tan ola hidayet, Muhammed Mustafa'dan ola şefaat,
Ali’yyel Murteza'dan ola himmet, Erenler meydanında gözcü Karaca Ahmet.
Allah Muhammed ya Ali, dar çeken didar göre,
Didar gören cehennem narı görmeye,
Seyyide Fatma-tüz Zehra ana muradını vere, Erenler sefasına ere.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Nefes Pirdedir...

Pir hizmeti, Gözcüye gülbenk okunur…
Bismişah, Allah Allah!
Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola,
Dilde dileğiniz, gönülde muradınız hasıl ola,
On Iki Imam divanında, hizmetiniz kabul ola.

Gözcü Karaca Ahmet sultanın himmeti, üzerinizde hazır ve nazır ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


3- Pir hizmeti, Eğitici ve aydınlatıcı konuşma yapılır…

Hakk Muhammed Ali yol erkanı ve günümüz açısından olan biten olaylar hakkında bilgilendirme yapar.


4- Süpürgeci-Ferraşcı hizmeti, temizliği temsilen meydana süpürge çalınır…

Sembolik olarak meydanın temiz tutulmasına temsilen meydana gelir ve Hakk Muhammed Ali hürmetine
üç kere spürge vurur. Gülbengini okuyarak yerine geçer.

Süpürgeci-Ferraşcı hizmeti, kendi hizmet gülbengi…

Bismişah, Allah Allah!

Üç bacı idik, Gürüh-u Naci idik,

Kırklar Ceminde süpürgeci idik.

Kul hizmetiyle bağışlana

Seyyid-i Faraş’tan şefaat ola.

Süpürgeyi süpürdü Selman, körolsun Yezidi Mervan,

Zuhura gelsin Muhammed Mehdi sahibi zaman.

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes pirdedir…


Pir hizmeti, süpürgecilere gülbenk okunur…    

Bismişah, Allah Allah! 
Sahibi Selman, Mülkü Süleyman, kör olsun Mervan,

Zuhur etsin Muhammed Mehdi sahib-i zaman,

Şad olsun oniki Imam,

Hakk meydanında hizmetiniz oldu tamam,

Hizmetlerinizden şefaat bulasınız,

Seyyid-i Feraş-ın himmeti üzerinizde hazır ve nazır ola.

Dil bizden, yardım Hakk’tan, inayet Muhammed Ali’den ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola… 


Peyikci, Süpürgeci hizmetinden sonra elinde Post ile meydana gelir ve Postu yerine serer.

5- Peyikci hizmeti,
Pir Imam Hüseyin’i temsilen meydana Post serilir
Peyikci hizmeti, kendi Post hizmet gülbengi…                                                                     
Bismişah, Allah Allah!
Cem birliğine, sohbet sırlığına, Evliya demine,
Uğur açıklığına, dest post Allah eyvallah. Nefes Pirdedir.


Pir hizmeti, Post gülbengi okunur...         

Bismişah, Allah Allah!
Pir Imam Hüseyin postu geldi, hizmetler yerin aldı,
Mümin canlar ikrarın verdi,
Ikrarınızda daim olasınız, Hakk didarı göresiniz.

Pirlerin, himmet ve hidayeti üzerinizde hazır ile nazır ola.

Seccadeniz temiz, özünüz pak, şefaat Seyyide Fatma-tüz Zehra anadan ola
Dil bizden, yardım Hakk’tan, inayet Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


Edep erkan, mümine nişan Canlar!


 Dedikten sonra
Ceme katılan her can yanındakiyle niyazlaşır ve böylece tüm cem erenleri bir vücut olurlar. Peyikçi, gülbenkten sonra Posta niyaz ederek yere serdikten sonra üç kere niyaz ederek yerine geçer.


6- Pir hizmeti, razılık ile rızalık alınır ve gönüller birlenir…
 
Bismişah, Allah Allah!

Muhammed Ali’den himmet ola.


Canlar, yolumuz rızalık yoludur.
Biz sizi size, sizi özünüze, özünüzüde Hakk’a teslim edeceğiz.
Özünüzde ki Hakk ile dar-u didar olaçaksınız.
Aranızda dargın veya küskün varsa,
Üzerinde kul hakkı olan varsa,
Bilerek veya bilmiyerek hata işleyen varsa
Lütfen Hakk meydanına çıksın ve özünü dara çeksin.
Yoksa Allah eyvallah deyin.
Canlar birbirinizden razımısınız? (3 kere tekrarlanacak)
Bir birinize hakkınızı helal ediyormusunuz? (3 kere tekrarlanacak)
Allah eyvallah diyorsanız, edap erkan mümine nişan Canlar!


Canlar düzgün, nizamlı oturmalı, konuşmamalı ve barışık olduklarına dair birbirleriyle niyaz olmaları gerekir.

 7- Pir hizmeti, Selamlama yapılır…
    
Bismişah, Allah Allah!

Bercemali Muhammed Mustafa, berkemali Imam Hasan, Imam Hüseyin,

Şahı Merdan Ali’yi Pir bilip verelim Muhammed Mustafa’ya salavat.


Ya Cenab-ı Hakk!
Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve

Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun. Onlara esenlikler eyle.

Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikardan üstün ilahi Adalet yoktur.


8- Zakir hizmeti, On iki hizmetkarlar davet edilir…

Zakir duasını okur ve Pirden duasını aldıktan sonra Hizmet sahiplerini davet eder.

Zakir hizmeti, hizmet gülbengi okunur.
Bismişah, Allah Allah!
Zakirim, zikrim bağlama ile,
Hakk kelamı okurum avaz ile,
Cümle canlara ol niyazım ile.
Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir...

Pir hizmeti, zakire gülbenk okunur…
Bismişah, Allah Allah!

Dilinizde Hakk kelamı, yüreğinizde ilim muhabbeti daim ola.

Elinizde Telli Kur’an, dilinizde Hakk kelmı eksik olmaya.

Cem erkanında hizmetin kabul ve makbul ola,

Darın, didarın Şah dergahına kayıt ola,

On Iki Imam, hüsn-ü himmeti üzerinde hazır ve nazır ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola… 


Zakir hizmeti, hizmet sahipleri davet edilir…  

Hakk’tan bize name geldi
Pirim sana haber olsun
Şahtan bize name geldi
Rehber sana haber olsun…


Zakirin davetiyle on iki hizmet sahipleri meydana gelir ve darda dururlar.

Pir hizmeti, hizmetkarlara gülbenk okunur...

Bismişah, Allah Allah!
Vakitler hayır, hayırlar dem ola,

Iyilikler daim, kötülükler sizden uzak ola.

Hizmetiniz kabul hizmet aşkınız daim ola.
Hazır gaip, zahir-batın cem erenlerinin nur cemalleri aşk ola.
Allah cümlemizi Ehli Beyt’in ikrarına, şefaatine nail eyliye.
Hizmetleriniz, dilekleriniz kabul, muradınız hasıl ola.
Hizmet erenlerimizin Hüsn-ü rızası üzerinize hazır ve nazır ola.
Hakk Muhammed Ali utandırtmaya, cehennem narına yandırmaya.
On Iki Imam, yar ve yardımcınız ola.
Evliya enbiya keremine, gönül birliğine, gerçek erenlerin demine Huu.
Dil bizde, yardım Hakk’tan, inayet Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola… 


On iki hizmet sahipleri secde yapıp niyaz olurlar ve yerlerine geçerler.

9- Çerağcı-Delilci hizmeti, Çerağlar uyandırılır…
   
Çerağcı, elinde On Iki Imamları temsilen çerağlarla meydana gelir.


Çerağcı hizmeti, destur Pirim diyerek hizmete bașlar…

Bismişah, Allah Allah!

Çerağı ruhşan, Fahri Dervişan,
Zuhuri iman, Himmeti piran,
Pire Horasan, küşad-i meydan,
Kuvve-i Abdalan, kanuni evliyan,
Verelim Muhammed Mustafa’ya ve Ehli Beyt’ine salavat.


Ya Cenab-ı Hakk! Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve
Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun. Onlara esenlikler eyle.

Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikar’dan üstün ilahi adalet yoktur.


Yaradanın kutlu nuru aşkına;
Ya Allah, ya Allah, ya Allah! Nur ola sır ola.
Nübüvvetin aydınlık nuru aşkına; Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Nur ola sır ola.

Velayetin arıtıcı nuru aşkına; Ya Ali, ya Ali, ya Ali. Nur ola sır ola.

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir…


Çerağcı, hizmetini tamamladıktan sonra yerine geçer.

Zakir hizmeti, Çerağ duazı okunur....
  
Hata yaptım hüda yaktı delili
Muhammed Mustafa yaktı delili
Ol Ali Abadan Haydar-ı kerrar
Ali’yyel Murtaza yaktı delili... 


Pir hizmeti, hizmetkarlara gülbenk okunur…

Bimişah, Allah Allah!
Vakitler hayır, hayırlar dem ola,
Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola,

Çün çerağı fahri uyandırdık, Ol Huda‘nın aşkına,

Iki cihan serveri Muhammed Mustafa’nın aşkına.

Şah Imam Hasan, Pir Imam Hüseyin-i dești Kerbela așkına,

Ol Imam-ı etkiya, Zeynel Aba‘nın aşkına.

Muhammed Bakır, ol nesli Pak Murteza așkına,

Yolun Mürșid-i, Imam Cafer-i Sadık aşkına.

Imam Musa-i Kazım, Ol müminleri bașı așkına,

Sabır sahibi, Imam Ali-ül Rıza aşkına.

Șah Taki, Imam Naki, Ol Hasan-ül Askeri așkına,

Muhammed Mehdi, Ol sahibi zaman aşkına.


Çerağımız yansın yakılsın, Canab-ı Hakk’ın nuru aşkına,
Çerağımız yansın yakılsın, Nübüvvetin nuru aşkına,     
Çerağımız yansın yakılsın, Velayetin nuru aşkına,        
Çerağımız yansın yakılsın, Ehli Beyt’in nuru aşkına,    
Çerağımız yansın yakılsın, tüm Şehitlerin nuru aşkına,     
Çerağımız yansın yakılsın, Ulularımızın nuru aşkına,    
Çerağımız yansın yakılsın, Hünkar Hace Bektaş Veli aşkına,
Çerağımız yansın yakılsın birliğimiz, dirliğimiz ve varlığımız aşkına.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


10-
Pir hizmeti, Nad-i Ali ile Tecella ve Temenna gülbengi okunur…     
Bismişah, Allah Allah! 
Ya Muhammed Mustafa!
Sıkıntıya düşenler, zorda kalanlar Şahı Merdan Ali’yi çağırdıklarında,
O’nu kendilerine yardımcı olarak bulacaklardır.  

Çünkü O, olağan üstü hallerin sahibi ve Hakk’ın kudret sırrıdır.
Tüm sıkıntı ve güçlüklere karşı, O‘ndan medet dilesinler!

Dileyen yardım görür ve mürüvvete ulaşır.
Üzüntülerden, felaketlerden kurtulmak için,
Ehli Beyt ve Evlad-ı Hüseyin aşkına, O’na sığınsınlar. 
O Şahı Merdan Ali ki üstün niteliklere, faziletlere sahiptir. 
Şahı Merdan Ali peygamberliğin nuru, veliliğin sırrı, cemal ile kemalin malikidir.  

Allah adına O’na çağırın. 
Çünkü hiç bir kimse, Şahı Merdan Ali ve hiç bir kılıç, Zülfikar olamaz.  
Ya Şahı Merdan Ali, Allah’ın rahmeti hürmetine gönlümüzü nurunla, 
Ruhumuzu ilminle aydınlatıp Allah’a ulaştır. 

Muhammed Ali hürmetine, bize yardımeyle ya Cenab-ı Hakk!.

Tecella ve temennanız kabul ola,
Yüzünüz ak, gönlünüz pak ola,

Hakk kelamı dilinizde,

Hakk sevgisi gönlünüzde daim ola,

Canab-ı Hakk cümlenizin yar ve yardımcısı ola.

Dil bizden, yardım Hakk’tan, şefaat Muhammed Mustafa’dan ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola.


11- Tezekarcı-Ibriktarcı hizmeti, beden temiliği temsilen ele su dökülür-El suyu…

Bir kadın canımızın elinde havlu, erkek canımızın elinde leğen ve suyla meydana gelirler.


Tezekarcı
, üç kere Allah Muhammed ya Ali diyerek legene su damlatır. Önce kendi ellerine su dökerler. Sonra pirden başlıyarak hizmette görev alan canların ellerine üç kere, Allah Muhammed ya Ali diyerek su dökerler. Hizmeti tamamlandıktan sonra dara dururlar.


Tezekarcı hizmeti, kendi hizmet gülbengi...

Bismişah, Allah Allah! 
Ben gulamın Kamberiyem, etmezem ahudan hayıf,
Gönlümüzü Hakk’a bağladık, yunduk arındık olduk pak

Pirimiz üstadımız Kırklar meydanında Salman-ı Pak.

Ber cemali Muhammed, ber kemali Imam Hasan, Imam Hüseyin,
Şahı Merdan Ali’yi pir bilip verelim Muhammed Mustafa’ya Salavat.


Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve
Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun. Onlara esenlikler eyle.

Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikar’dan üstün ilahi adalet yoktur.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Nefes pirdedir...


Pir hizmeti, Tezekarcıya gülbenk okunur...                      

Bismişah, Allah Allah!
Hizmetiniz kabul, muradınız hasıl ola,
On Iki Imam katarında, hizmetiniz kabul ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


12- Lokmacı hizmeti, Lokmalar gülbenklenir…
   
Pir hizmeti, lokmalara gülbenk okunur…   
Bismişah, Allah Allah!

Bizleri bir araya getiren duyguya aşk olsun.

Aşk olsun o sevgiye ki, rengine, diline, Dinine bakmadan bütün insanlığı kucaklar.


Niyazınız nur, Şaha zuhur ola.
Lokmalar kabul, muradlar hasıl, yüzünüz ak, imanınız pak ola.

Hakk, Muhammet, Ali’nin didarından,

Pir Imam Hüseyin’in darından, On Iki Imam’ın katarından ayırmaya.


Ömrünüz sağlıklı, yuvanız şen, sofranız bereketli ola.
Lokmanız her türlü kötülüklere kalkan ola.

Yiyene helal, yedirene delil ola.

Dertlerinize derman, hastalarınıza şifa ola.

Lokmalarınız Hakk dergahında kabul ola.

Seyyide Fatma-tüz Zehra ananın defterine yazıla… 
Hizmetiniz, niyetiniz kabul ve makbul ola.

Lokma hakkına, evliya keremine, çömertler cemine, gerçek erenlerin demine Huu.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


13- Kapıcı hizmeti, Cem ile kapı mühürlenir…

Kapıcı, Ehli Canlar! Edep erkan mümine nişan. Cemimiz ve kapımız mühürlenmiştir.
Pir, Himmet Muhammed Mustafa’dan, destur Şahı Merdan Ali’den ola.

Ya Cenab-ı Hakk! Ibadetimizi, hizmetimizi, niyet ve niyazımızı kabul buyur.

Allah Allah. Hizmet aşkımız daim ola.


Kapıcı hizmeti, kendi hizmet gülbengi…

Destur Pirim!

Bismişah, Allah Allah!

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla.
Allaht’an ola hidayet, Muhammed Mustafa'dan ola şefaat,
Ali’yyel Murteza'dan ola himmet, Erenler meydanında gözcü Karaca Ahmet.
Allah Muhammed ya Ali, dar çeken didar göre,
Didar çeken cehennem narı görmeye,
Seyyide Fatma-tüz Zehra ana muradını vere, Erenler sefasına ere.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Nefes pirdedir…


Pir hizmeti, Kapıcıya gülbenk okunur…               

Bismişah, Allah Allah!
Hakk Muhammed Ali şkına, zahir kapısı batına kapandı,

Ehli Canlar yerin aldı, sukut-u lisan eyledi. 

Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola,
Dilde dileğiniz, gönülde muradınız hasıl ola,
On Iki Imamların hizmeti, rehberiniz ve klavuzunuz ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


Edep erkan, mümine nişan Canlar…

 14- Pir hizmeti, Görgü erkanı başlar…
    
Gözcü, görülecek canların belli bir düzen içinde meydana geçmelerini organize eder.

Görülecek canlar, aile aile meydana gelirler. Meydana gelen canlar önce Pir postuna niyaz eder ve 
diz üzerinde yürüyerek Pire niyaz olurlar. Sonra da büyükten küçüğe doğru Pirin karşısında dara dururlar. Pir, gözlekçiden görülecek canların hazır olduğuna dair “Tamam” işaretini alınca görgüye başlar.

Pir hizmeti, yol önderleri selamlamlandıktan sonra Görgü başlar…

Bismişah, Allah Allah!

Bercemali Muhammed Mustafa, berkemali Imam Hasan, Imam Hüseyin,

Şahı Merdan Ali’yi Pir bilip verelim Muhammed Mustafa’ya salavat.


Ya Cenab-ı Hakk! Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve
Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun. Onlara esenlikler eyle.

Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikar’dan üstün ilahi Adalet yoktur.


Yol, Muhammed Ali’nin,
Post, Pir Imam Hüseyin’in,

Dar, Seyyide Fatma-tüz Zehra ananın,

Ikrar ile bağlansın talip yola.

Ikrarını bilene, yolunu sürene aşk ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Ikrarın demine Huu.


Pirin selamlamasından sonra, görülecek canlar secdeye gelir ve Pir sorgulamaya başlar.


Pir hizmeti, Dara çıkan canlar sorgulanır…

Pir: Cenab-ı Hakk, cesedinize can, kalbinize iman verdi,

Durduğunuz, Seyyide Fatma-tüz Zehra ananın darı,

Gördüğünüz Hakk’ın didarı,

Ağzınız talip, diliniz Mürşid,

Erenler meydanında ne gördünüz, ne işittiniz?

Talipler: Hakk gördük, Hakk kelamı işittik. Er gördük meydana geçtik.
Pir: Allah Allah!

Talipler: Allah eyvallah.

Pir: Allah eyvallah kapısı, ikrarı imandır. Ikrarınız kaim olsun, Elif gibi doğru durasınız.

Eyvallahın daim, buyrun kaim ola. Ikrarın, imanına yoldaş ola.

Döktüğünüzü doldurun, yıktığınızı yaptırın, ağlattığınızı güldürün.

Yol size dil verdi. Muhammed Ali hakkı için, baş kaldırın doğruyu söyleyin.

Talipler: Allah eyvallah.

Pir: Sizi sizden soruyorum. Ailenizle, yakınlarınızla, kapı komşunuzla birbirinizden razı mısınız?

Talipler: Razıyız. Hakk da razı gelsin.

Pir: Allah eyvallah Canlar. Birbirinizle niyazlaşın ve canlar birbiriyle niyazlaşır.
Pir: Evvel kapı pir kapısıdır.

Talipler: Allah eyvallah.

Pir: Mürşid, Pir ve Rehber hak mıdır?

Talipler: Allah eyvallah.

Pir: Dört kapı Kırk Makam, üç sünnet, yedi farz hak mıdır?

Talipler: Allah eyvallah.

Pir: On makam şeriat, on makam tarikat, on makam marifet, on makam sırrı hakikat ve bunların hepisi hak mıdır?

Talipler: Allah eyvallah.  

Pir: Şeriatı olmayanın tarikatı olmaz. Üç gün Hızır, Üç gün Masum-u Pak,
bir gün Seyyide Fatma-tüz Zehra ana, On iki gün On Iki Imam, ve Kırk sekiz Perşembe oruçları hak mıdır?
Talipler: Allah eyyvallah.

Pir: Tanrı hakkı, Peygamber hakkı, Veliullah hakkı ikrardır.

Ana hakkı Ata hakkı ve Dört atanın dördü de haktır.

Anasını, babasını tanımayan Allahı, Peygamberi ve Veliullahı tanımamış olur.

Elinizle koymadığınızı almayın, Gözünüzün görmediğini söylemeyin, Kul hakkı yemeyin,

Konuşulanları gizlice dinlemeyin, Kimseyi kötülemeyin, dedikodu yapmayın.

Kendinize ağır geleni başkasına uygulamayın,

Küçüğünüzü, büyüğünüzü biliniz, Bütün canları kendi canınız gibi biliniz,

Elinize Dilinize Belinize sahip olunuz.


Pir hizmeti, hazır bulunan Ehli cnlara hitaben…

Ehli Canlar!

Bu canlar meydana geldi.

Mansur gibi asılırız,

Nesimi gibi yüzülürüz,

Fazlı gibi hançerleniriz,

Alacağımız var ise alırız,

Vereceğimiz var ise veririz,

Malımızı verir serimizi yoldan kurtarırız,

Alın malımızı bağışlayın canımızı,

Gösterin ecdadımızı, doğru yolumuzu,

Yolumuzla doğru yoldayız” diyorlar.

Hakkı olan hakkını istesin canlar! 3 kere tekrarlar. Canlar, yoktur derler.

Pir: Ehli Canlar! Bu canları nasıl bilirsiniz?
Ehli canlar: Iyi biliriz. Allah razı olsun. Hal ve hareketlerinden memnunuz.

Pir: Zahir alem beşiğinden batın alem beşiğine kadar Şahı Merdan Ali‘yyel Murtaza da sizden
razı olsun. Şahitliğinizi kabul etsin.
Pir: Secdeye varmış canlar! Içeride, dışarıda hak talep eden olursa hakkınıza razı mısınız?

Talip: Allah eyvallah, razıyız.

Pir: Darınız, görgünüz kabul olsun Canlar. Şahın desturyla ayağa kalkın birbirinize niyaz olun.


Görülen canlar ayağa kalkar ve birbirlerine niyaz olduktan sonra dara dururlar. Pir kendilerine dua verir.

Pir hizmeti, Secde de olan canlara gülbenk okunur…

Bismişah, Allah Allah!

Erenler! Sizi sizden alıp, yine size teslim ettim.

Dilinizdekine şahidim ve kalbinizdekine Allah şahittir.
Yüküm sırtına, amelim boynuna.

Ikrarın kabul, miracın mübarek ola.

Hakk meydanında yanan Çerağın nuru, ışığı rehberin ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


Görülen talip canlar duadan sonra Pirden başlamak üzere cemdeki tüm canlarla niyazlaştıktan sonra tekrar duaya dururlar.

Pir hizmeti, Gönül birleme gülbengi okunur…   

Bismişah, Allah Allah!

Hakk Muhammed Ali hürmetine,

Durduğunuz dardan,

Yürüdüğünüz yoldan,

Çağırdığınız Pirden şefaat göresiniz.

Gönülleri birleyen Ehli Beyt sevgisine Allah eyvallah.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


Görgünüz mübarek, ikrarınız kabul ve kadim ola. Şahı Merdan Ali desturuyla yerlerinize geçebilirsiniz canlar.

15- Zakir hizmeti, Duaz-ı Imam okunur…

Gerekirse birden fazla Duaz-ı Imam okyabilir.


16- Sakacı hizmeti, Pir Imam Hüseyin’i temsilen Saka suyu dağıtılır…

Görgü erkanından sonra, saka suyu ikram edilir. Sakacı temiz bir kap içinde su, bir tepsi ve iki maşrap getirir. Tepsiyi
Postun üzerine, su dolu kabı da tepsinin üzerine koyar ve maşrapalardan birisini doldurarak, Pirin huzurunda dara durur.

Sakacı hizmeti, Saka suyu için Pirden destur ister…

Destur Pirim!

Pir Imam Hüseyin aşkına Saka suyu dağıtmaya geldik,

Muhammed Ali hürmetine, himmet eyleyin.

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir…


Pir hizmeti, sakacıya gülbenk okunur…

Bismişah, Allah Allah!

Hayır hizmetiniz kabul,

Yüzünüz ak, özünüz pak ola,

Selman-ı Pak’tan şefaat ola.

Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


Pir duasını bitirdikten sonra, Zakir Duaz-ı Imam okunur.

Zakir hizmeti, Duaz-ı Imam okunur…        

Kudret kandilinde balkıyıp duran,

Muhammed Ali’nin nurudur billah.

Zuhura gelip de küffarı kıran.

Elinde Zülfikar, Ali’dir billah.


Duaz-ı Imam bittikten sonra Sakacı, içi su dolu tas ile ayağa kalkar yönünü Pire dönerek şu gülbengi okur.

Sakacı hizmeti, kendi Saka hizmet gülbengi…     

Bismişah, Allah Allah!

Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikar’dan üstün ilahi adalet yoktur.

Şahı Merdan Ali‘den himmet, Pir Imam Hüseyin‘den destur ola.


Can erenler! nerdeyiz? Gönüller evindeyiz.
Gönüle giren gözden çıkmaz,

Ne aşık kanar, ne Kevser tükenir.

Ne buna doymak olur, ne de elden koymak olur,

Beşer alemde Hakki le hakikatle uyan,

Ulu Divanda Erenlere dost olur.


Arif, Aşık gerçeğe nişan,
Nazik cemalin suyun veren.

Pirim Şahı Merdan Ali Şah suvar.

Hem saki, hem sakadır,

Kainatın kanunu budur.

Bu sırra ermeyenler bilmez,

Hakk bilir perverdigar.


Eyleme Şahı inkar, ey havari yola gel,
Şah bana mevla göründü, Şahın mecnunuyum,

Bunca yıldır eşiğinde, olmuşum türlü yeksan,

Hadice-tül Kübriya ile seyyide Fatma-tüz Zehra, sırrı ezelden gezer,

Dediler ki “Şu cihanın nuru kimdir kim ola?”

Şah Hasan, Şah Hüseyin Şahı Merdan Ali’den yadigar,

Cömertler cömerdi sensin ya Emir-ül muteber,

Cömertliğin erkanı budur, dedi “Kamber sofra göster”

Şah Hatayi’m nerde isen, bu vasfını söyle gel.


Ahmed-i Muhtar, Haydar-ı kerrar,
Sadık-ı Şah, Selman-ı Pak,
Huu deyip içenlere, Rahmet göçenlere,

Derem Saka ya Şah Imam Hasan, ya Pir Imam Hüseyin!

Şefaatullah ya Şah Imam Hasan, ya Pir Imam Hüseyin!

Kelamullah ya Şah Imam Hasan, ya Pir Imam Hüseyin!

Kerbela’yı deşti Kamber,

Ser verenler aşkına, gözüm yaşı sebil oldu,

Derem Saka ya Şah Imam Hasan, ya Pir Imam Hüseyin!

Kelamullah ya Şah Imam Hasan, ya Pir Şah Hüseyin.

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir...


Pir hizmeti, Sakacıya gülbenk okunur…  

Bismişah, Allah Allah!

Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola

Muradınız hasıl, dileğiniz kabul ola.

Içenlere şifa, dertlere derman ola.

Hakk Muhammed Ali, yar ve yardımcınız ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola.


Sakacılar, yaşam suyunu Pirden başlayarak cemde bulunan canlara ikram ederler. Zakir, su dağıtımı sırasında Mersiye okur ve Canlar da dara kalkarak eşlik ederler.


Zakir hizmeti, Mersiye okunur…  

Bugün matem günü geldi,

Ah Hasan’ım vah Hüseyin.

Senin derdin bağrım deldi,

Ah Hasan’ım vah Hüseyin.

Rahmetullah Şah Imam Hasan, Pir Imam Hüseyin.


Yaşam suyu dağıtıldıktan sonra, saka sdyu hizmetini yerine getiren canlar dara dururlar.

Pir hizmeti, Sakacılara gülbenk okunur…

Bismişah, Allah Allah!

Durduğunuz dardan,

Yürüdüğünüz yoldan,

Çağırdığınız pirden şefaat ola.

Yüzünüz ak, gönlünüz su gibi aziz ola.

Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola.

Dil bizde, yardım Hakk’tan, inayet Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola.


Pirin gülbenginden sonra, zakir Miraçlama’yı okur.

17- Zakir hizmeti, Miraçlama okunur ve Kırklar semahı yapılır…

Geldi Cebrail buyurdu; “Ya Muhammed Mustafa,

Hakk seni miraca okur, Miraç’ta kadim Huda.”

Evvel emanet budur ki, bir rehber tutasın

Daima erkana yatasın, tariki müstakime.


Miraçlamanın sonuna doğru, semahçılar meydana girip Kırklar Semahı dönerler. Miraçlama’nın bitmesiyle semah dönen canlar, Pirin huzurunda dara dururlar.


Pir hizmeti, Semahçılara gülbenk okunur…

Bismişah, Allah Allah!

Vakitler hayır, hayırla demola.

Iyilikler daim, kötülükler sizlerden uzak ola,

Durduğunuz dardan,

Yürüdüğünüz yoldan,

Çağırdığınız pirden şefaat ola

Muradınız hasıl, dilekleriniz kabul ola

Semahınız, Kırklar semahı ola.

Hakk Muhammed Ali utandırmaya.

Kırklar şefaatinden ayırmaya.

Dil bizden, yardım Hakk’tan, şefaat Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


18- Pir hizmeti, bağışlama gülbengi okunur…
   
Bismişah, Allah allah!

Ya Cenab-ı Hakk!

Hz.Muhammed Mustafa, Şahı Merdan Ali,

Seyyide Fatma-tüz Zehra ana yüzü suyu hürmetine, hata ve kusurlarımızı!


Ol Huda hakkı için bağışla.
Hz.Muhammed Mustafa hakkı için bağışla.

Şahı Merdan Ali hakkı için bağışla.

Hadice-tül Kübriya hakkı için bağışla.

Seyyide Fatma-tüz Zehra ana hakkı için bağışla.

Ilahi adaletin sahibi Zülfikar için bağışla.


Imam Hasan hulki Rıza hakkı için bağışla.
Imam Hüseyin Deşt-i Kerbela hakkı için bağışla.

Imam Zeynel Ali Aba hakkı için bağışla.

Imam Muhammed Bakır hakkı için bağışla.

Imam Cafer-i Sadık hakkı için bağışla.

Imam Musa-i Kazım hakkı için bağışla.

Imam Rıza hakkı için bağışla.

Imam Muhammed Taki hakkı için bağışla.

Imam Ali’yyül Naki hakkı için bağışla.

Imam Hasan-ül Askeri hakkı için bağışla.

Imam Muhammed Mehdi sahibi zaman hakkı için bağışla.

Hünkar Hace Bektaş-ı Veli hakkı için bağışla.

Cümle Erenlerin, Evliyaların hakkı için bağışla.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


19
- Lokmacı hizmeti, Lokmalar gülbenklenir… 
Lokmacının elinde lokma dara durur ve Pir, lokma gülbengini okur.


Pir hizmeti, lokmalara gülbenk okunur…

Bismişah, Allah Allah!

Niyazınız nur, Şaha zuhur ola.

Lokmalar kabul, muratlar hasıl ola. 


Cenab-ı Hakk sizleri, Muhammet Ali’nin didarından,
Pir Imam Hüseyin’in darından,

On Iki Imamların katarından ayırmaya,

Muhammed Ali yolundan, hizmetinden ayırmaya.


Her zaman yüzünüz ak, imanınız pak ola.
Yiyene helal, yedirene delil ola,

Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa ola,

Lokmalarınız Hakk dergahında kabul ve makbul ola. 
Dil bizden, yardım Hakk’tan, şefaat Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…

Lokmalar eşit olarak herkese dağıtılır. Dağıtım bittikten sonra hizmetkar razılık ister.

Lokmacı hizmeti, Ehli Canlardan Rızalık alınır…    
Ehli Canlar!

Göz nizam el terazi, herkes oldumu hakkına razı?
Göz nizam el terazi, herkes oldumu hakkına razı?
Göz nizam el terazi, herkes oldumu hakkına razı?


Ehli Canlar:
Biz razıyız, Hakk da sizden razı olsun.
Lokmacı: Allah da sizlerden razı olsun.

Allah allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir…


Pir hizmeti, lokmacıya gülbenk okunur…

Bismişah, Allah Allah!

Hizmetiniz, niyetiniz kabul olsun,

Hizmet aşkınız daim olsun.

Mükafaatınız Cenab-ı Hakk versin.

Muhammed Ali yar ve yardımcın olsun.

Bozatlı Hızır yolunuza yoldaş, halinize haldaş olsun.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


Lokma hizmeti tamamlandıktan sonra Post kaldırılır.

20- Peyikçi hizmeti, Post kaldırılır…

Peyikçi hizmeti, kendi hizmet gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!
Cem birliğine, sohbet sırlığına, Evliya demine,
Uğur açıklığına, dest post Allah eyvallah, nefes Pirdedir...


Pirin hizmeti, Posta gülbenk okunur...       

Bismişah, Allah Allah!
Erenler postu geldi, hizmetler yerin aldı,
Mümin müslim ikrarın verdi,
Ikrarınızda daim olasınız, Hakk didarı göresiniz.
Pirlerin, himmet ve hidayeti üzerinizde hazır, nazır ola.

Yüzünüz ak, özünüz pak, hizmetiniz kabul ola

Seyyide Fatma-tüz Zehra anadan şefaat ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


21- Çerağcı hizmeti, Çerağlar sırlanır…

Çerağcı hizmeti, kendi hizmet gülbengi…

Bismișah, Allah Allah!

Esirgeyen, bağıșlayan Allah’ın adıyla, ya Allah!

Peygamberin nuru așkına, ya Muhammed!

Velayetin nuru așkına, ya Ali!

Batın oldu, çerağı nuru Ahmet,

Zahir oldu Șems-i Mah-ı Muhammed.

Sır içinde sır, nur içinde nur ola.  

Allah Allah, Hakk eyvallah. Nefes Pirdedir...


Pir hizmeti, Çerağcıya gülbenk okunur…   

Bismişah, Allah Allah!              
Vakitler hayır, hayırlar dem ola,
Şerler def, hizmetiniz kabul ola,
Muradınız hasıl, gönlünüz pak ola,
Gönlünüz aydın, Erenler, Evliyalar haldaşınız ola,
Sonsuza dek bu çerağ yolumuzun nuru ve klavuzu ola,
Cenab-ı Hakk yardımcınız, Muhammed Ali gözcünüz, bekçiniz ola,
Gönül birliğine, muhabbet demine Allah eyvallah.
Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola.

Dil bizde, yardım Hakk’tan, inayet Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


22- Spürgeci-Feraşcılar hizmeti, temizliği temsilen meydan Spürge çalınır…

Üç bacı meydana gelir, hizmet dualarını verirler.


Spürgeci hizmeti, kendi hizmet gülbengi…

Bismişah, Allah Allah!

Üç bacı idik, Gürüh-u Naci idik,

Kırklar Ceminde süpürgeci idik.

Süpürgeyi süpürdü Selman, körolsun Yezid-i Mervan,

Zuhura gelsin Muhammed Mehdi sahibi zaman.

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes pirdedir...


Pir hizmeti, Süpürgecilere gülbenk okunur…

Bismişah, Allah Allah! 
Sahibi Selman, Mülkü Süleyman, kör olsun Mervan,

Zuhur etsin Muhammed Mehdi sahib-i zaman,

Şad olsun On Iki Imam,

Hakk meydanında hizmetiniz oldu tamam,

Hizmetlerinizden şefaat bulasınız,

Muhammed Ali himmeti, üzerinizde hazır ve nazır ola.

Dil bizde, yardım Hakk’tan, inayet Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…

Süpürgeciler niyaz ederek yerlerine otururlar...

23- Pir hizmeti, On iki hizmetkarlara gülbenk okunur…

Bismişah, Allah Allah!
Vakitler dem, demler daim, kötülükler sizlerden uzak ola.
Hazır-gaip, zahir-batın cem erenlerinin nur cemalleri aşk ola.
Cenab-ı Hakk cümlenizi Ehli Beyt’in ikrarına, şefaatine, katarına nail eylesin.
Hizmetleriniz, dilekleriniz kabul, muradınız hasıl ola.
Hizmet erenlerimizin Hüsn-ü rızası üzerinizde hazır ve nazır ola.
Hakk Muhammed Ali utandırtmaya, cehennem narına yandırmaya.
On Iki Imam, yar ve yardımcınız ola.
Evliya-enbiya keremine, gönül birliğine, gerçek erenlerin demine Huu.

Dil bizde, yardım Hakk’tan, inayet Muhammed Ali’den ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


24- Kapıcı hizmeti, Kapının mührü kaldırılır…
    
Kapıcı hizmeti, Kapının açılması için Pirden destur ister...
Destur Pirim!

Muhammed Ali’den himmet, Pirimden destur ola,
Dar çeken didar göre. Erenlerin sefasına ere.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Nefes Pirdedir...


Pirin hizmeti, kendi kapı mührünü kaldırma hizmet gülbengi…

Bismişah Allah Allah!

Muhammed Ali hürmetine,

Batın kapısı, zahire açılsın,

Canlar sefa ile menziline varsın,

Cümle temeni ve dilekler kabul olsun.

Dil bizde, yardım Hakk’tan, inayet Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola...


25- Pir hizmeti, Dağılma ile helaleşme gülbengi okunur…

Bismișah, Allah Allah!

Hizmetiniz kabul, muradınız hasıl ola.

Sırrı sır ederek oturana, gidene, kazasız, belasız evine varana,

Eşine niyaz edene, sağ yatıp selamet kalkana,

Hakk Muhammed Ali yardımcısı ve gözcüsü ola.

Duanız, zikriniz, niyetiniz, niyazınız kabul ve makbul ola.

Dar çeken didar göre, didar gören Hakk’ın hidayetine ere.


Gönlünde ikiliği giderenin, dedikodu duygusundan arınanın,

Huzur içinde cem erkanından ayrılanın, Hakk Muhammed Ali yardımcısı ola.

Seyyide Fatma-tüz Zehra ananın çektiği acıların yüzü suyu hürmetine,

Dilde dileğiniz, gönülde muradınız, niyet ve niyazınız kabul ola.

Dil bizde, yardım Hakk’tan, inayet Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola...


Toplum meydana niyaz ederek edebince ayrılır. Cem erkanı tamamlanmıştır.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,

=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/

 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...