Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

8- Lokmacı-Niyazcı, hizmet makamı.


8- Lokmacı-Niyazcı, hizmet makamı… 

On iki hizmet makamları...
1- Pir, hizmet makamı,
2- Rehber, hizmet makamı,
3- Zakir, hizmet makamı,
4- Gözcü, hizmet makamı,
5- Süpürgeci-Feraşcı, hizmet makamı,
6- Çerağcı-Delilci, hizmet makamı,
7- Sakacı, hizmet makamı,
8- Lokmacı-Niyazcı, hizmet makamı,
9- Ibrikci-Tezakarcı, hizmet makamı,
10- Kapıcı, hizmet makamı,
11- Peyikci-Pervaneci, hizmet makamı,
12- Iznikçi-Meydancı, hizmet makamı…  

Lokmacının-Niyazcının, hizmet görevi…
Lokmacı, gelen lokmalardan bir parça tepsiye koyar. Hazırlanmış lokmalarla pirin huzuruna gelerek lokmalar dualanır.
 

Lokmacı, gelen lokmaların alınması, hazırlanması, dualanması, dağıtılmasıyla birlikte fazla lokmaları da hazırlar ve beraberinde eve almak isteyen canlara verilmesini sağlayan yetkili kişidir.   

Lokma evin bereketidir, alın teridir, emektir ve helal kazançtır. Getirilen lokmada Kul hakkı içinde varsa, helal kazanç değilse ve alın teri olmayan lokmalar cemevine getirilemez. Getirenlerin evinde, bereket ve huzur kalmaz.  

Lokmacı, hazırlamış olduğu lokma tepsisyle Pirin huzuruna gelerek dara durur. Dar duruşu, sağ ayak sol ayağın baş parmağının üzerine koyarak ayaklar mühürlenir.
Destur Pirim! 

Lokmacının, hizmet dar gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!
Evvel Allah diyelim,
Kadim Allah diyelim.
Gelen Hakk lokmasıdır,
Hakk versin biz yiyelim.
Nimetleri veren Allah’a şükredelim.
Allah eyvallah, nefes pirdedir. 

Pir, lokma gülbengi okur…
Bismişah, Allah Allah!

Bizleri bir araya getiren Ehli Beyt sevgisine aşk olsun.
Aşk olsun o sevgiye ki, rengine, diline,
Dinine bakmadan bütün insanlığı kucaklar. 

Niyazınız nur, Şaha zuhur ola.
Lokmalar kabul, muratlar hasıl ola. 
Her zaman yüzünüz ak, imanınız pak ola.
Hakk, Muhammet, Ali’nin didarından,
Pir Imam Hüseyin darından, On Iki Imam katarından ayırmaya. 

Ömrünüz sağlıklı, yuvanız şen, sofranız bereketli ola.
Lokmanız her türlü kötülüklere kalkan ola.
Yiyene helal, yedirene delil ola.
Dertlerinize derman, hastalarınıza şifa ola.
Lokmalarınız Hakk dergahında kabul ola.
Seyyide Fatma-tüz Zehra ananın, defterine yazıla.

Hizmetin, niyetin kabul ve makbul ola.
Hizmetinden şefaat bulasın, hizmet aşkın daim ola.
Lokma hakkına, evliya keremine, çömertler cemine,
Gerçek erenlerin demine Huu.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…

Lokmalar dualandıktan sonra eşit halde cem erenlerine dağıtılır. Dağıtılan lokmalar, Pir destur vermeyinceye kadar destursuz yenilmez. Lokmacı, lokmaları dağıttıktan sonra Ehli canlardan rızalık ister. 

Lokmacının, Rızalık alma gülbengi…
Ehli Canlar-Cem erenleri!
Göz nizam el terazi, herkes oldumu hakkına razı?
Göz nizam el terazi, herkes oldumu hakkına razı?
Göz nizam el terazi, herkes oldumu hakkına razı? 

Ehli Canlar! Biz razıyız, Hakk da senden razı olsun.
Lokmacı: Allah da sizlerden razı olsun. 
Allah Allah, Hakk eyvallah. Nefes Pirdedir... 

Pirin, lokmacıya dar gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!
Dağıtılan lokmalar şifa lokması ola,
Yiyene helal, pişirip getirene ve dağıtana delil ola.
Lokmalarınız bin bir belaya kalkan ola.
Her türlü hastalığınıza şifa ola.
Hizmetin kabul, hizmet aşkın daim ola.
Dil bizden Kabul-ü Cenab-ı Hakk’tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola. 

Pir, dar gülbengi okuduktan sonra lokmacı geri gerisine diğer hizmetkarlarla birlikte dara dururlar. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...