Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

5- Süpürgeci-Ferraşcı, hizmet makamı.


5- Süpürgeci-Ferraşcı, hizmet makamı… 

On iki hizmet makamları...
1- Pir, hizmet makamı,
2- Rehber, hizmet makamı,
3- Zakir, hizmet makamı,
4- Gözcü, hizmet makamı,
5- Süpürgeci-Feraşcı, hizmet makamı,
6- Çerağcı-Delilci, hizmet makamı,
7- Sakacı, hizmet makamı,
8- Lokmacı-Niyazcı, hizmet makamı,
9- Ibrikci-Tezakarcı, hizmet makamı,
10- Kapıcı, hizmet makamı,
11- Peyikci-Pervaneci, hizmet makamı,
12- Iznikçi-Meydancı, hizmet makamı… 
 

Süpürgecinin-Ferraşcının, hizmet görevi…
Süpürge hizmeti temizliği, paklamayı, temiz ve pak olmayı sembolize eder.
 

Cem erkanında, baştan sonuna kadar Hakk meydanı temizliğinden, düzeninden, serilmesi gereken sadırları veya kilimleri serme hizmetinden sorumlu kişidir.  

Dolayısıyla Cem erkanına katılan bir can, önce kendi süpürgesiyle kendi sıhhı temizliğini yapmalı, kötü duygulardan arınmalı ve kalbinden ikiliği, kini, kibirliği gidermelidir. Bir bütün olarak kendini, ailesini, çevresini, tolumunu temiz tutmak gerekir. Cemevinde ise, Hakk meydanında, Pir huzurunda, toplumun şahitliğinde ruhunu ve kalbini arındırmalıdır. 

Spürgeciler-Feraşcılar, meydana spürge çalar. Spürge meydana çalındığında Allah Muhammed ya Ali söyleyerek üç kere tekrarlanır.

Üç bacı meydana gelir, hizmet gülbengi okurlar.
 

Spürgecilerin, hizmet dar gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!

Üç bacı idik, Gürüh-u Naci idik,

Kırklar Ceminde süpürgeci idik.

Süpürgeyi süpürdü Selman, körolsun Yezid-i Mervan,

Zuhura gelsin Muhammed Mehdi sahibi zaman.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Nefes Pirdedir...
 

Pirin, süpürgecilere dar gülbengi…
Bismişah, Allah Allah! 
Sahibi Selman, Mülkü Süleyman, kör olsun Mervan,

Zuhur etsin Muhammed Mehdi sahib-i zaman,

Şad olsun On Iki Imam,

Hakk meydanında hizmetin oldu tamam,

Hizmetinizden şefaat bulasınız,

Muhammed Ali himmeti, üzerinde hazır ve nazır ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…
 

Pir, dar gülbengi okuduktan sonra Süpürgeciler geri gerisine diğer hizmetkarlarla birlikte dara durur. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...