Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

11- Peyikci-Pervaneci, hizmet makamı.


11- Peyikci-Pervaneci, hizmet makamı… 

On iki hizmet makamları...
1- Pir, hizmet makamı,
2- Rehber, hizmet makamı,
3- Zakir, hizmet makamı,
4- Gözcü, hizmet makamı,
5- Süpürgeci-Feraşcı, hizmet makamı,
6- Çerağcı-Delilci, hizmet makamı,
7- Sakacı, hizmet makamı,
8- Lokmacı-Niyazcı, hizmet makamı,
9- Ibrikci-Tezakarcı, hizmet makamı,
10- Kapıcı, hizmet makamı,
11- Peyikci-Pervaneci, hizmet makamı,
12- Iznikçi-Meydancı, hizmet makamı…  

Peyikcinin-Pervanecinin, hizmet görevi…
Peyikci, iki hizmetten sorumludur. 

Birinci hizmeti: Pirin talimatı doğrultusunda Cem erkanının tarihini topluma bildirmekle-haberdar etmekle ve toplumun cem erkanına katılmasını sağlamakla sorumludur. Dolayısıyla insanları arınmaya, aydınlanmaya, ilim irfandan nasiplenmeye, kazancını-emeğini paylaşmaya, dayanışmaya, birlik ve beraberliğe davet eden hizmetkardır.  

Diğer bir deyimle Mürşid ile Pirden haber getirendir, habercidir ve iletişimi sağlayan kişidir.  

Ikinci hizmeti: Cem erkanında Duaz-ı Imam ve Miraclama eşliğinde yapılan semah hizmetinde sorumludur.  

Kainatı ve kainattaki dengenin sağlanmasını sembolize eden Semah hizmetçilerini irşad eden, hazırlayan, Mürşid ile Pirin ve toplumun huzuruna nasıl çıkılacağını öğreten, yani bir bütün olarak hazır hale getiren hizmetkardır.  

Semah ağırlama, vecde ve trans olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır...
Ağırlama bölümü, ağır hareketlerle giriş bölümüdür.
Vecde bölümü, semahın hareketlendiği bölümdür ve
Trans bölümü ise, en hareketli kendini aşma bölümüdür. 

Peyikcinin, hizmet dar gülbengi...
Destur Pirim! 

Bismişah, Allah Allah!
Uydum Pirin buyruğuna, haber verdim canlara,
Halka hizmet Hakk’a hizmet şiarımla,
Pir aşkına, Post aşkına hizmetim kabul ola.
Pirin ilim irfanı bu cana nasip ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Nefes Pirdedir. 

Pirin, Peyikciye dar gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!
Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola.
Hakk utandırmaya, üstün hizmetler nasip ola.
Hakk meydanında, On Iki Imam darında,
Pir huzurunda hizmetiniz kabul ola.
Gülbengi bizden kabulü Cenab-ı Hakk‘tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola… 

Semahcıların, hizmet dar gülbengi...
Destur Pirim! 

Bismişah, Allah Allah!
Allah’ın nuru hürmetine,
Muhammed Ali hürmetine,
Kırkların hizmeti hürmetine,
Dönen kainatın hürmetine,
Allah’ın birliğine varmanın hürmetine,
Döner pervanelerimiz ilahi kudretin aşkıyla.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Nefes Pirdedir... 

Pirin, Semahcılara dar gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!
Semahlar saf, günahlar af ola,

Gönüller pak, kötülükler def ola,
Havaya kalkan pervaneler Hakk için ola, seyir için olmaya,
Semahımız, kırklar semahı ola.
Niyetimiz. Zikirimiz, Hakk kelamımız kabul ve daim ola.

Muhammed Ali ve Kırkların ilahi așkıyla
Hizmet gören canların hizmetleri kabul, muratları hasıl ola.
Gülbengi bizden kabulü Cenab-ı Hakk‘tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola.  

Pir, dar gülbengi okuduktan sonra Tezakarcılar geri gerisine diğer hizmetkarlarla birlikte dara dururlar. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...