Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

1- Pir, hizmet makamı.


1- Pir, hizmet makamı… 

On iki hizmet makamları...
1- Pir, hizmet makamı,
2- Rehber, hizmet makamı,
3- Zakir, hizmet makamı,
4- Gözcü, hizmet makamı,
5- Süpürgeci-Feraşcı, hizmet makamı,
6- Çerağcı-Delilci, hizmet makamı,
7- Sakacı, hizmet makamı,
8- Lokmacı-Niyazcı, hizmet makamı,
9- Ibrikci-Tezakarcı, hizmet makamı,
10- Kapıcı, hizmet makamı,
11- Peyikci-Pervaneci, hizmet makamı,
12- Iznikçi-Meydancı, hizmet makamı… 
 

Pirin, hizmet görevi…   
Cem erkanı yöneticiliğini yapar, ikrar alır nasip verir.

Pir, Hakk meydanında serilen posta Pir Imam Hüseyin’e vekaleten oturur. Yolun zahir ve batın ilminden haberdar, Talibi yolun ilim irfanıyla eğitip irşad edendir. Ceme katılan Ehli canları aydınlatan, ibadetini yaptıran, sorgulayan yani cem hizmetinden sorumlu ve tek yetkili kişidir.  

Dolayısıyla Pir, Hakk Meydanında yol evlatlarını akıl ile gönülleri aydınlatan, arındırıp pak eyleyen, Hakk ile hakikat yolunda Talibi aydınlatan, eğiten, yolun ilim irfanıyla ruh ile bedensel olgunluğa kavuşturup insanlık alemine faydalı ve verimli hale getirendir. 

Pir, gözcü tarafından Posta davet edilir…
Gözcü, Ehli canlara “edep erkan mümine nişan, sükütü lisan” buyurarak Piri posta davet eder.

Pir, posta davet edilir ve Post gülbengini okunur.
 

Pirin, Post dar gülbengi...   
Bismişah, Allah Allah!
Erenler postu geldi, hizmetler yerin aldı,
Ehli Canlar ikrarını verdi,
Ikrarınızda daim olasınız, Hakk didarı göresiniz.
Pirlerin, himmet ve hidayeti üzerinizde hazır ve nazır ola.
Allah Allah, Allah eyvallah.
Kabul ve makbul ola…
 

Pir, gülbengi okuduktan sonra Posta niyaz olur ve hizmet makamına geçer.
Darda olan Ehli Canların rahat oturmaları için destur verir.

Cem ehlisinden rızalık ve razılık alma...
Alevi inancının esas ilkelerinden biri de, rızalık almak ve razı olmak ilkesidir.
 

Bismişah, Allah Allah!
Muhammed Ali’den himmet ola.
Ehli Canlar, yolumuz rızalık yoludur.
Bu meydan, Hakk meydanıdır. Özünü, benliğini ortaya koyma meydanıdır.

Hakk meydanında, Pirin huzurunda arınıp pak olma meydanıdır.

Bu meydanda haksızlığa, yanlışlığa, kırgınlığa yer yoktur.
 

Biz sizi size sizi özünüze, özünüzü de Hakk’a teslim edeceğiz.
Özünüzdeki Hakk ile dar-u didar olaçaksınız.
Aranızda dargın veya küskün varsa,
Üzerinde kul hakkı olan varsa,
Bilerek veya bilmiyerek hata işleyen varsa
Lütfen Hakk meydanına çıksın ve özünü dara çeksin.
Yoksa Allah eyvallah deyin.


Canlar, birbirinizden razımısınız? (3 kere tekrarlanacak)
Bir birinize hakkınızı helal ediyormusunuz? (3 kere tekrarlanacak)
Allah eyvallah Canlar. Ediyorsanız edep erkân, sükûtu lisan, mümine nişan.

Canlar düzgün oturmalı, konuşmamalı ve barışık olduklarına dair birbirleriyle niyaz olmaları gerekir.
 

Allah‘ın Rızasıyla ilgili Ayetler…
Bakara Suresi, 207. ayet:

İnsanlardan öylesi vardır ki, Allah'ın rızasını ara(yıp kazan)mak amacıyla nefsini satın alır. Allah, kullarına karşı şefkatli olandır.
 

Bakara Suresi, 265. ayet:
Yalnızca Allah'ın rızasını istemek ve kendilerinde olanı kökleştirip-güçlendirmek için mallarını infak edenlerin örneği, yüksekçe bir tepede bulunan, sağnak yağmur aldığında ürünlerini iki kat veren bir bahçenin örneğine benzer ki, ona sağnak yağmur isabet etmese de bir çisintisi (vardır). Allah, yaptıklarınızı görendir.
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...