Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Dar’dan indirme cem erkanı müfredatı…


Dar’dan indirme cem erkanı müfredatı… 
1- Pir hizmeti, Post gülbengi okunur 
2-Gözcü hizmeti, hizmet için dara durur
3- Pir hizmeti, Ehli canlardan razılık ile rızalık alınır
4- Süpürgeci-Feraşçı hizmeti, temizliği temsilen meydana spürge çalınır
5- Pir hizmeti, Selamlama yapılır
6- Peyikçi hizmeti, Pir Imam Hüseyin’i temsilen Postu meydana serilir
7- Tezekar-Ibriktarcı hizmeti, beden temizliği temsilen ele su dökülür-El suyu hizmeti
8- Çerağcı hizmeti, Çerağlar uyandırılır
9- Zakir hizmeti, Çerağ Duaz-ı okunur
10- Pir hizmeti, Hizmetkarlara gülbenk okunur
11- Kapıcı hizmeti, Cem ile kapı mühürlenir
12- Pir hizmeti, Dar erkanı yürütülür
13- Sakacı hizmeti, Saka suyu dağıtılır
14- Pir hizmeti, Bağışlama gülbengi okunur
15- Lokmacı-Niyazcı hizmeti, lokmalar dağıtılır
16- Zakir hizmeti, Duaz-ı Imam okunur
17- Peyikçi hizmeti, Post kaldırılır
18- Çerağcı hizmeti, Çerağlar sırlanır
19- Süpürgecei-Ferraşçı hizmeti, temizliği temsilen meydana spürge çalınır
20- Pir hizmeti, hizmetkarlara gülbenk okunur
21- Kapıcı hizmeti, Cem ile Kapının mührü kaldırılır
22- Pir hizmeti, Göçmüş canın ruhuna atfen gülbenk okunur

1- Pir hizmeti, Post dar gülbengi okunur…     
Pir hizmeti, Post dar gülbengi okunur...

Bismişah Allah Allah
Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan,
Çağırdığınız Pirden şefaat göresiniz.
Darlarınız divanlarınız kabul ola.
Muradlarınız hasıl ola, dergahı izzetine yazılmış ola.
Darına durduk ya Allah, ya Allah, ya Allah
Divanına durduk ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed
Keremine sığındık ya Ali, ya Ali, ya Ali
Inayet eyleyin ya Oniki Imamlar
Yol gösterin ya Ondört Masum-u Paklar
Yardım edin ya Onyedi Kemerbestler
Ceminize alın ya Kırklar.
Bağışlanmak senin yüzün suyu hürmetine olsun
Ya Pirim Hünkar Hace Bektaşı Veli.
Ya Rabbim! senin yüzü suyu hürmetine

Dualarımızı dergahı izzetinden kabul eyle.

Dil bizden, kabul-ü Allah’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


Pir, Posta niyaz olur ve yerine aturur.
  Canların rahat oturması için izin verir. Cem ibadeti hakkında ve güncel konular hakkında aydınlatıcı bilgiler verir.


2-Gözcü hizmeti, hizmet için dara durur…

Gözcü hizmeti, kendi hizmet dar gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla.
Allah’tan ola hidayet, Muhammed Mustafa'dan ola şefaat,
Ali’yyel Murteza'dan ola himmet, Erenler meydanında gözcü Karaca Ahmet.
Allah Muhammed ya Ali, dar çeken didar göre,
Didar gören cehennem narı görmeye,
Seyyide Fatma-tüz Zehra ana muradını vere, Erenler sefasına ere.

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir...

Pir hizmeti, Gözcüye gülbenk okunur…
Bismişah, Allah Allah!
Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola,
Dilde dileğiniz, gönülde muradınız hasıl ola,
On Iki Imam divanında, hizmetiniz kabul ola.

Gözcü Karaca Ahmet sultanın himmeti, üzerinizde hazır ve nazır ola.
Dil bizden, kabul-ü Allah’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


 3- Pir hizmeti, Razlık ile rızalık alınır ve gönüller birlenir…
    
Pir hizmeti, Rızalık ile rızalık gülbengi okunur...  
Canlar yolumuz rızalık yoludur.
Hakk meydanında gönülleri birlememiz lazım.


Biz sizi size, sizi özünüze, özünüzüde Hakk’a teslim edeceğiz.
Özünüzdeki Hakk ile dar didar olaçaksınız.
Aranızda dargın veya küskün varsa,
Üzerinde kul hakkı olan varsa,
Aranızda küskün, dargın, bilerek veya bilmiyerek hata işleyen varsa,

Birbirinizden alıp vereceğiniz varsa,
Lütfen Hakk meydanına çıksın ve özünü dara çeksin.
Yoksa Allah eyvallah deyin.
Canlar birbirinizden razımısınız? (3 kere tekrarlanacak)
Bir birinize hakkınızı helal ediyormusunuz? (3 kere tekrarlanacak)

Ediyorsanız edap erkan mümine nişan.


4- Süpürgeci-Feraşçı hizmeti…

Spürgeci, temizliği temsilen meydana spürge çalar.


Spürgeci hizmeti, kendi hizmet gülbengi…

Bismişah allah allah

Üç bacı idik güruh-u naci idik

Kırklar ceminde spürgeci idik

Süpürgeyi süpürdü Selman

Kör olsun yezid-i mervan

Zuhura gelsin Mehti sahibi zaman

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir.


Pir hizmeti, Spürgecilere gülbenk okunur…        

Bismişah Allah Allah! 
Sahibi Selman, Mülkü Süleyman, kör olsun Mervan,

Zuhur etsin Mehdi sahib-i zaman,

Şad olsun oniki Imam,

Hakk meydanında hizmetin oldu tamam,

Hizmetlerinden şefaat bulasın,

Seyyid-i Feraş-ın himmeti üzerinde hazır ve nazır ola.

Dil bizden, kabul-ü Allah’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


5- Pir hizmeti, Selamlama yapılır…

Muhammed Ali ve Ehli Beyt zikredilir…    
Bercemali Muhammed Mustafa, berkemali Imam Hasan, Imam Hüseyin, Şahı Merdan Ali’yi 
Pir bilip verelim Muhammed Mustafa’ya salavat.

Ya Cenab-ı Hakk!
Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve Ehli Beyt’ine
dua ile selam olsun. Onlara esenlikler eyle. Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikar’dan üstün ilahi adalet yoktur.

Yol uluları selamlanır…
  
Dua ile selam size olsun ya Muhammed Mustfa,

ya Ali’yyün veliullah,

ya Hadice-tül Kübriya,

ya Seyyide Fatma-tüz Zehra,

ya Imam Hasan-ı müçteba,
ya Imam Hüseyin-i deşti Kerbela,
ya Imam Zeynel Aba,
ya Imam Muhammed Bakır-ı Beka,
ya Imam Cafer-i sıtkı sefa,
ya Imam Musa-i Kazım cismi pak,
ya Imam Ali-ül Rıza Şahı Horasan-i,
ya Imam Muhammed Taki,
ya Imam Şah Ali-ül Naki,
ya Imam Hasan-ül Askeri Gazi,
ya Imam Muhammed Mehdi sahibi zaman.


Tecella ile temennamız kabul, yüzümüz ak, gönlümüz pak ola,
Hakk kelamı dilimizde, Hakk sevgisi gönlümüzde daim ola,

ya Cenab-ı Hakk! gülbenk ile selamımızı kabul buyur.

Dil bizden, kabul-ü Allah’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


 6- Peyikçi, Pir Imam Hüseyin’i temsilen Postu meydana serer…

Peyikçi hizmeti, kendi Post hizmet gülbengi…                                                                     
Bismişah, Allah Allah!
Cem birliğine, sohbet sırlığına, Erenler demine,
Uğur açıklığına, dest post Allah eyvallah. Nefes Pirdedir.


Pir hizmeti, Post gülbengi okunur...         

Bismişah, Allah Allah!
Erenler postu geldi, hizmetler yerin aldı,
Mümin müslim ikrarın verdi,
Ikrarınızda daim olasınız, Hakk didarı göresiniz.
Pirlerin, himmet ve hidayeti üzerinizde hazır ve nazır ola.
Dil bizden, kabul-ü Allah’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


7- Tezekar-Ibriktarcı hizmeti, beden temizliği temsilen ele su dökülür-El suyu hizmeti…

Tezekarcı hizmeti, kendi hizmet gülbengi...
Bismişah, Allah Allah! 
Ben gulamın Kamberiyem, etmezem ahudan hayıf,
Gönlümüzü Hakk’a bağladık, yunduk arındık olduk pak
Pirimiz üstadımız Kırklar meydanında Salman-ı Pak.
Ber cemali Muhammed, ber kemali Imam Hasan, Imam Hüseyin.
Imam Ali’yi pir bilip verelim Muhammed Mustafa’ya Salavat. 


Yüce Allah’ım!

Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve
Ehlibeyt’ine dua ile selam olsun.
Şahı Merdan Ali'den üstün Veliullah, Zülfikar'dan üstün 
Adalet yoktur...
Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir….


Pir hizmeti, Tezekarcıya gülbenk okunur...
  
Bismişah, Allah Allah!
Hizmetiniz kabul ola, muradınız hasıl ola,
Elleriniz, gönlünüz incinmiye,
On Iki Imam darında, hizmetiniz kabul ola.
Dil bizden, kabul-ü Allah’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


8- Çerağcı hizmeti, Çerağlar uyandırılır... 

Destur Pirim.


Allah, göklerin ve yerin nurudur.
O ilahi nurdur yoktan var eden, varlığın ıșığını yakan.

O ilahi nurdur kalplere iman, ruha huzur veren,

O ilahi nurdur insanda, insanı yüksek makama eriștiren,

O ilahi nurdur insanı eğiten, peygamber sıfatına erdiren,

O ilahi nurdur zahir-batın ilmine nail eyleyip, Veli eden
O ilahi nurdur karanlıktan kurtarıp, hidayete ulaștıran.

O ilahi nurdur evlerde yanan, huzur ve berekenini sunan,

O ilahi nurdur muhabbet ıșığını yakan, gönülleri birleyen,

O ilahi nurdur insanı insana yar eden, canana kavușturan,

Insanı sevgi vasfına, idrak kabiliyetine, manevi olgunluğa ve

Kainatın manasına vardıran o ilahi nura hamd-u senalar olsu

Bismişah, Allah Allah!
Çerağı ruhşan, Fahri Dervişan,
Zuhuri iman, Himmeti piran,
Pire Horasan, küşad-i meydan,
Kuvve-i Abdalan, kanuni evliyan,
Verelim Muhammed Mustafa’ya ve Ehli Beyt’ine salavat.


Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun.

Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikar’dan üstün ilahi Adalet yoktur.


Yaradanın kutlu nuru aşkına; Ya Allah, ya Allah, ya Allah!
Nübüvvetin aydınlık nuru aşkına; Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed!

Velayetin arıtıcı nuru aşkına; Ya Ali, ya Ali, ya Ali!

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir…


9- Zakir hizmeti, Çerağ Duaz-ı okunur... 

Bismişah, Allah Allah!

Hata yaptım hüda yaktı delili,

Muhammed Mustafa yaktı delili,

Ol Ali Abadan Haydar-ı kerrar,

Ali’yyel Murtaza yaktı delili.


10- Pir hizmeti, Hizmetkarlara gülbenk okunur...

Bismișah, Allah Allah!

Allah’tan bize ulaşan çerağımız sonsuza dek klavuzumuz olsun,

Çerağımız yansın yakılsın!
Allah’ın nuru aşkına,

Peygamberlerin nuru aşkına,

Velayetin nuru aşkına,

Seyyide Fatma-tüz Zehra ananın nuru aşkına,

Ehli Beyt’in nuru aşkına,

Cümle Erenlerin, Evliyaların aşkına,

Yolumuzun, birliğimizin, dirliğimizin aşkına.


Hazır gaip, zahir-batın cem erenlerinin nur cemalleri aşk ola.
  Cenab-ı Hakk, cümlemizi Ehli Beyt’in șefaatine nail eyleye.
Hizmetiniz kabul, muradınız hasıl ola. Eliniz, gönlünüz incinmeye.
On Iki Imam hüsnü rızası üzerinizde hazır ve nazır ola.
Hakk Muhammed Ali utandırtmaya, cehennem narına yandırmaya.
Bozatlı Hızır, yar ve yardımcınız ola.
Erenler demine, Evliya keremine, gönül birliğine Allah eyvallah.
Dil bizden, kabul-ü Allah’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


11- Kapıcı hizmeti, Cem ile kapı mühürlenir…

Kapıcı, destur Pirim.
Ehli Canlar! Edep erkan mümine nişan. Cemimiz ve kapımız mühürlenmiştir.


Pir,
Himmet Muhammed Mustafa’dan, destur Şahı Merdan Ali’den ola.
Ya Cenab-ı Hakk! Ibadetimizi, hizmetimizi, niyet ve niyazımızı kabul buyur.

Allah Allah. Hizmetimiz kabul, hizmet aşkımız daim ola.


Kapıcı hizmeti, kendi hizmet gülbengi…

Destur Pirim!

Bismişah, Allah Allah!

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla.
Allaht’an ola hidayet, Muhammed Mustafa'dan ola şefaat,
Ali’yyel Murteza'dan ola himmet, Erenler meydanında gözcü Karaca Ahmet.
Allah Muhammed ya Ali, dar çeken didar göre,
Didar çeken cehennem narı görmeye,
Seyyide Fatma-tüz Zehra ana muradını vere, Erenler sefasına ere.

Allah Allah, allah eyvallah. Nefes pirdedir…


Pir hizmeti, Kapıcıya gülbenk okunur…

Bismişah, Allah Allah!
Hakk Muhammed Ali şkına, zahir kapısı batına kapandı,

Ehli Canlar yerin aldı, sukut-u lisan eyledi. 

Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola,
Dilde dileğiniz, gönülde muradınız hasıl ola,
On Iki Imamların hizmeti, rehberiniz ve klavuzunuz ola.
Dil bizden, kabul-ü Allah’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


 12- Pir hizmeti, Dar erkanı yürütülür…
    
Pir, Edep erkan mümine nişan, sukut-i lisan Ehli Canlar!
Telkinin ardından Cem erkanına katılan canlara cemin nedeni anlatır. Hakk’a yürümüş canın musahip ile aile fertlerini Hakk meydanına çağılır ve Hakk’a yürümüş (……..) canın darına dururlar.

Pir, Hakk’ın rahmetine kavuşmuş (……….) candan hak, hukuk talep eden veya kendisine karşı dargınlığı, kırgınlığı olan varsa meydana çıksın, dile gelsin.


Hakk’a yürümüş olan (………..) cana vekilen görgüye çıkmış yakınlarına hitaben…

Sizler de hayatı birlikte paylaştınız, birbirinize hakkınız, emeğiniz geçmiştir, aynı ortamı paylaştınız.

Onun için hakkınızı helal ediyor musunuz? 3x tekrarlanır.

Dardakiler: “Allah eyvallah! Biz hakkımızı helal ediyoruz. Biz razıyız, Allah da razı olsun” derler.


Musahibine hitaben…

Hakk Muhammed Ali yoluna girmek için musahip oldunuz,

Ikrar verdiniz, ikrarbent oldunuz.

Birbirinize maddi ve manevi olarak destek oldunuz.

Birbirinize hakkını geçmiştir.

Hakk’a göçmüş musahibinden razı mısın, hakkını helal ediyor musun? 3x tekrarlanır.
Dardakiler: “Allah eyvallah! Biz hakkımızı helal ediyoruz. Biz razıyız, Allah da razı olsun” derler.

Allah eyvallah canlar, Hakk razı gelsin..

Cemde hazır bulunan Ehli canlara hitaben…

Görgüye çıkmış canlarımızın yüzü yerde, özü darda, Dar-ı Mansur’da, Hakk meydanında,

Erenlerin  huzurunda, Pir divanında canları kurban, teni tercümandır.


Ehli Canlar!
Hakk’ın rahmetine kavuşmuş (…………) canımızdan kırgın, gücenmiş, darılmış, incinmiş olan varsa

dile, bile gelsin. Hakkı olan hakkını, vereceği olan vereceğini versin. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse Allah eyvallah deyin.


Ehli Canlar, hep bir ağızdan…

Cümlemiz hakkımızı helal eyledik.

Mnezili kolay, mazeretlerini bağışlanmış, ruhu şad olsun.

Biz razıyız, Cenab-ı Hakk da razı gelsin.

Kendisinde bir hakkımız, hukukumuz yoktur.

Bilmeyerek bir hakkımız geçmişse helal olsun, helal olsun, helal olsun.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola” diyerek hep birlikte yere secde olurlar.


Razılık ve rızalıklar alınıp verildikten sonra Pir, dardaki canlara dar gülbengi okur.


Pir hizmeti, dar gülbengi okunur… 

Bismişah, Allah Allah!

Ehli Canlar! Hakk meydanında, pir huzurunda, Mansur Darı’ndasınız.

Dar meydanında yüzünü ak, gönlünüz pak ola.


Ya Cenab-ı Hakk!
Canların akibeti, Hakk’a yürümektir.
Muhammed Ali hakkı için,
Cümle velilerin, nebilerin hakkı için,
Ehli Beyt ile On Iki Imamların hakkı için,

Dar-ı Seyyide Fatma-tüz Zehra ana,

Dar-ı Mansur, Dar-ı Fazlı, Dar-ı Nesimi hakkı için.
Okuduğumuz dua ile gülbenklerimizi kabul buyur.


Sana göçmüş olan canlarımızın,
Mazeretlerini, günahlarını bağışla, onlara rahmet eyle.
Ruhları şad, toprağı bol, ruhmekanları Pir-u Pak ola.
Muhammed Ali hakkı için bağışla,
Seyyide Fatma-tüz Zehra hakkı için bağışla,
Bozatlı Hızır hakkı için bağışla,
Bu dem, bu meydan hakkı için bağışla,
Yaptığımız dualar göçmüşlerimizin ruhuna değsin,
Dil bizden, kabul-ü Allah’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


Pir, dar gülbenginden sonra Estağfurullah duasını okur…

Pir hizmeti, Estağfurullah gülbengi okunur…

Bismişah, Allah Allah!

Tövbe günahlarımıza estağfurullah.

Elimizle Dilimizle Belimizle işlediğimiz günahlarımıza tövbe estağfurullah.

Kalbimizle, cem-i azamızla işlediğimiz günahlarımıza tövbe estağfurullah.

Isyanımıza tövbe estağfurullah.

Dil bizden, kabul-ü Allah’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


Görgüsü görülen Ehli canlar, Allah eyvallah dedikten sonra önce birbirlerine, sonra pire ve sonrasında meydana niyaz edip geri çekilerek yerlerine otururlar.


Ehli Canlar! Hakk’a yürüyen canımızın darını gördük. Hepiniz hakkınızı helal ettiniz. Herhangi bir rızasızlık olmadı. Allah hepinizden razı olsun, erenlerin himmetinden mahrum kalmayasınız.

Pir hizmeti, dar gülbenginden sonra Ehli canlara, hitaben…

Dara durmak yola verilen ikrar hakkı can vermeye, canı feda etmeye hazır olmak, ölmeden önce
ölmek, Hakk ile Hakk olmak, ser verip sır vermemek, yani verilen ikrardan asla dönmemek demektir.

Akabinde Hakk’a göçmüş cana vekilen dara duran canların Dar çekme erkanı tamamlandıktan sonra Hakk’a göçmüş can görgü ve sorgudan geçirilmiş, hayatta olan kişilerden helallik ve razılık alınmış
olur.

Sonrasında Hakk’a göçmüş can için Dar duasını okur.

Pir hizmeti, dar gülbengi okunur…
   
Bismișah, Allah Allah!

Bercemali Muhammed Mustafa, berkemali Imam Hasan, Imam Hüseyin,

Şahı Merdan Ali’yi Pir bilip verelim Muhammed Mustafa’ya salavat.


Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun. Onlara esenlikler eyle. Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikar’dan üstün ilahi adalet 
yoktur.

Ya Cenab-ı Hakk!
Hz Muhammed Mustafa’nın, Șahı Merdan Ali‘nin, Hadice-tül Kübriya‘nın,

Seyyide Fatma-tüz Zehra ananın, Imam Hasan-ı Hulki Rızanın,

Kerbela şehidi Pir Imam Hüseyin‘in hürmetine bağışla.

Darına durduk ya Allah, ya Allah, ya Allah
Divanına durduk ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed
Keremine sığındık ya Ali, ya Ali, ya Ali

Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, On iki Imamların, On dört Masum Pakların,

On yedi Kemerbestlerin, Kırkların hürmetine kabrini Nur ve Mekanını cennet eyle.

Rahmetini esirgeme, cehenem narına, kabir azabına uğratma. Ruhunu şad eyle.


Ey rahmetli!
Hakk‘tan geldin, yine Hakk‘ın rahmetine kavuştun.

Ona sığındın, Ona teslim oldun. O dur esirgeyen, bağışlayan,

Kusurlarını, günahlarını aff eden, ruhunu şad ve handan eyleyen.

Toprağın bol, ruhun şad, ruhun mekanı Pir-u Pak olsun.


Ya Cenab-ı Hakk!
Bizlere, Hakk Muhammed Ali diyerek don değiştirmemizi nasip eyle.
Hakk’a yürümüş (…………..) Canımıza rahmet eyle,

Geride kalan ev halkına sağlık, sabır ve metanet ihsan eyle.


Ya Cenab-ı Hakk!
Hallac-ı Mansur’un, Seyyid Nesimi’nin, Fazlı’nın ve
Seyyide Fatma-tüz Zehra Ana’nın darını didarını kabul buyurduğun gibi,
Bizlerin de dar ile divanlarımızı kabul ve günahlarımızı af eyle.

Dil bizden, kabul-ü Allah’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


13- Sakacı hizmeti, Saka suyu dağıtılır…

Bir kadın ve bir erkek canımız, elinde Saka suyu ile meydana gelirler.

Saka suyu, Pir Imam Hüseyin ve Kerbela şuhedalarını temsilen, susuyanlara su ikram edilir.


Sakacı hizmeti, kendi hizmet gülbengi...

Bismişah, Allah Allah!

Maneyi marifet, sırrı hakikat,

Geldi hizmeti Muhammed Mustafa,

Sukut eyleyin Ehli Canlar!

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir...


Pir hizmeti, Saka suyu gülbenklenir...   

Bismişah, Allah Allah!

Selam olsun sana ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin.

Muhammed Mustafa aşkına,
Sadık-ı Sıtkı, Selman-ı Pak aşkına,
Imamların atası Ali’yyel Murtaza aşkına,
Pir Imam Hüseyin-i deşti Kerbela aşkına,

Allah Allah diyene, sen yardım eyle ya Cenab-ı Hakk!


Evlad-ı Imam Hüseyin!
Lütfuna muhtacız eyle ihsan, ya Hüseyin.
Derdimize senden derman, ya Hüseyin
Gayrıya muhtaç eyleme, sevenlere el aman,
Her daim bizlere medet kıl, ya Hüseyin.
Yüzbin kere lanet olsun ikrarından dönenlere.
Onlar ahdını bozup seni şehit kıldılar, ya Hüseyin.


Ismi pakı aşkı için, zikredeni koyma zülmete,
Senin için göz yaşı dökenlere yardım eyle, ya Hüseyin.
Iznin ile su ikram ettim ol yeranlerine vermek için,
Aşkın ile içenlere kıl Abı hayat, ya Hüseyin.
Bercemali Muhammed, ber Kemali Imam Hasan, Imam Hüseyin,
Imamların atası Ali’yi pir bilip verelim Muhammed Mustafa’ya ve Ehli Beyt’ine salavat.


Ya Cenab-ı Hakk!
Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun. Onlara esenlikler eyle. Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikar’dan üstün ilahi adalet
 yoktur.

Derem derem bir su ver,     
Kerbela’da mervanlar elinde şehit olan,
Imamlar aşkına, saki Imam Hüseyin.
Cennet mekanın, Imam Hüseyin.


Şah Muhammed Ali’dir Şahımız,
Şah Hüseyin’e kurban olsun canımız,
Erenler dergahı bizim dergahımız,
Cennet mekanın, Imam Hüseyin.


Şah Hatayi’m yana yana, yürek döndü bir yana,
Lahnet okuyalım yezid oğlu bir Mervana,
Bir yudum su vermediler Ali oğlu ol hanadana,
Kerbela’da mervanlar elinde şehit olan, Imam Hüseyin

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


Sakiler, suyu topluma dağıtır ve Allah’tan şifa olsun diye içilir.

Sakacı hizmeti, kendi hizmet gülbengi…
    
Bismişah, Allah Allah!

Aşk olsun içene, rahmet olsun göçene,

Şahı Merdan Ali’ye, Imam Hasan Müşteba’ya,

Kerbela şehidi Imam Hüseyin-i veliye,

Gittiği yerde dert görmeye, Erenler kerem eyliye,

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir...


Hizmetkarlar, dara durur ve Pir dua verir.

Pir hizmeti, Sakacıya gülbenk okunur...

Bismişah, Allah Allah!
Muhammed Ali keremine, Şah Imam Hasan hürmetine,

Pir Imam Hüseyin muhabbetine, Erenler kerem eyliye.

Aşk olsun içene, rahmet olsun göçene,
Gittiği yerde dert ile keder görmeye,

Cenab-ı Hakk, hizmetinizi kabul eyliye.
Dil bizden, kabul-ü Allah’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


Sakiler niyaz ederek yerlerine geçerler.


14- Pir hizmet, Bağışlama gülbengi okunur…

Hatalar eyledim noksandır işim,
Tövbe günahımıza estağfurullah.
Muhammed Ali’ye bağlıdır başım,
Tövbe günahımıza estağfurullah.

Hasan’la Hüseyin belki nur ise,

Zeynel Abidin bir gizlice sır ise,
Özümüzde benlik kibir var ise,
Tövbe günahımıza estağfurullah.

Musa-i Kazım’a vardır niyazım,

Imam Rıza’ya bağlıdır özüm,
Eksiklik, noksanlık hep kusur bizim,
Tövbe günahımıza estağfurullah.

Taki ile Naki benzer bir aya,
Ali emeğimizi salmaya zaya,
Tuttuğumuz yalan huya bed huya,
Tövbe günahımıza estağfurullah.


Hasan’ül Askeri gülleri bite,
Mehdi gönlümüzün gamını ata,
Ettiğimiz yalan, koğu gaybete,
Tövbe günahımıza estağfurullah.


Hatayi’yim eydir Bağdat Basra,
Böyle zamana kaldık böyle asıra,
Sen kerem kanisin kalma usura,
Tövbe günahımıza estağfurullah.


15- Lokmacı-Niyazcı hizmeti, lokmalar gülbenklenir ve dağıtılır…
    
Elinde lokma dara durur.


Pir hizmeti, lokmalara gülbenk okunur…

Bismişah Allah Allah!

Evel Allah diyelim, kadim Allah diyelim,
Geldi Hakk lokması, Hakk versin biz yiyelim demine hü diyelim.
Lokmalarımız nur, Şaha zuhur ola.

Yiyene helal, yedirene delil ola.

Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa ola.

Lokmalarımız Hakk dergahında kabul ola. 
Dil bizden, kabul-ü Allah’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


Lokmalar eşit olarak herkese dağıtılır. Dağıtım hizmet tamamlandıktan sonra Lokmacı razılık ister…

Lokmacı hizmeti, Ehli Canlardan rızalık alınır…
Canlar! Göz nizam el terazi, herkes oldumu hakkına razı?
Göz nizam el terazi, herkes oldumu hakkına razı?
Göz nizam el terazi, herkes oldumu hakkına razı?


Ehli Canlar: Biz razıyız, Hakk da senden razı olsun.
Lokmacı: Allah da sizlerden razı olsun.

16- Zakir hizmeti, Deyiş veya duaz-ı Imam okunur…

17- Peyikçi hizmeti, Post kaldırılır…

Peyikçi hizmeti, kendi Post hizmet gülbengi…

Bismişah, Allah Allah!
Muhammed Ali keremine, Imam Hüseyin’in demine,

Ehli canların birliğine, yapılan hizmetlerin hürmetine dest post Allah eyvallah.

Nefes Pirdedir…


Pir hizmeti, Post gülbengi okunur...         

Bismişah, Allah Allah!
Muhammed Ali hürmetine,

Pir Imam Hüseyin aşkına, hizmetimiz oldu tamam.

Hakk ile hakikat yolunda, Pir Imam Hüseyin gözçümüz ola.

Pirlerin himmeti, hidayeti üzerimizde hazır ve nazır ola.
Dil bizden, kabul-ü Allah’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


18- Çerağcı hizmeti, Çerağlar sırlanır…

Çerağcı hizmeti, kendi hizmet gülbengi…

Bismișah, Allah Allah!

Esirgeyen, bağıșlayan Allah’ın adıyla, ya Allah, ya Allah, ya Allah! Sır ola nur ola.

Peygamberin nuru așkına, ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed! Sır ola nur ola.

Velayetin nuru așkına, ya Ali, ya Ali, ya Ali! Sır ola nur ola.

Batın oldu, çerağı nuru Ahmet,

Zahir oldu Șems-i Mah-ı Muhammed,
Sır içinde sır, nur içinde nur ola.  

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir.


Pir hizmeti, Çerağcıya gülbenk okunur…
  
Bismişah, Allah Allah!                                                                                                 
Vakitler hayır, hayırlar fett ola,
Şerler def, hizmetiniz kabul ola,
Muradınız hasıl, gönlünüz pak ola,
Gönlünüz aydın, Erenler, Evliyalar haldaşınız ola,
Sonsuza dek bu çerağ yolumuzun nuru ve klavuzu ola,
Cenab-ı Hakk yardımcınız, Muhammed Ali gözcünüz, bekçiniz ola,
Gönül birliğine, muhabbet demine Allah eyvallah.

Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola.

Dil bizden, kabul-ü Allah’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


19- Süpürgecei-Ferraşçı hizmeti, temizliği temsilen meydana süpürge çalınır…

Spürgeci, meydana Spürge vurur ve duasını okur.


Süpürgeci hizmeti, kendi hizmet gülbengi…

Bismişah Allah Allah!

Hüseyni Kerbela için gözlerim yaştır. 
Zalimlerin bağrı kara taştır. 
Erenler yolunda Ali’yyül Murtaza baştır
Kırklar meydanında pirimiz Seyyid-ül Farraş’tır. 
Allah Allah, Allah Eyvallah. Nefes Pirdedir.


Pir hizmeti, Süpürgecilere gülbenk okunur…

Bismişah Allah Allah! 
Hayır hizmetleriniz kabul ola. 
Muradınız hasıl ola. 
Isteğinizi, dileğinizi Hakk Muhammed Ali vere. 
Hizmetlerinizden şefaat bulasınız.

Dil bizden, kabul-ü Allah’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


20- Pir hizmeti, hizmetkarlara gülbenk okunur…

Bismişah, Allah Allah!

Hizmetiniz kabul, muradınız hasıl ola.

Oturana, gidene, kazasız, belasız evine varana,

Eşine niyaz edene, sağ yatıp selamet kalkana,

Hakk Muhammed Ali, On Iki Imaların,

Evliya, enbiyaların, demine devranına Allah eyvallah.
Şahı Merdan Ali haldaşınız, Bozatlı Hızır yoldaşınız ola.

Dil bizden, kabul-ü Allah’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


21- Kapıcı hizmeti, Cem ile Kapının mührü kaldırılır…

Kapıcı hizmeti, kendi hizmet gülbengi...
Destur Pirim!


Bismişah, Allah Allah!
Dar çeken didar göre.

Erenlerin sefasına ere.

Allah Allah, allah eyvallah. Nefes pirdedir.


Pir hizmeti, kapı mührünü kaldırma gülbengi okunur…      

Bismişah Allah Allah!

Şahı Merdan Ali hürmetine, batın kapısı zahire açılsın,

Ehli Canlar sefa ile menziline varsın.

Hakk Muhammed Al hürmetine ibadetimiz,

Gülbenklerimiz, dualarımız, hizmetimiz kabul ola.

Dil bizden, kabul-ü Allah’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


22- Pir hizmeti, Göçmüş canın ruhuna atfen gülbenk okunur…

Bismișah, Allah Allah!

Vakitler hayır, hayırlar dem, demimiz daim ola.

Kötülükler bizden uzak, gönlümüz şad ola.


Ey Rahmetli!
Hakk’tan geldin Hakk’ın rahmetine kavuştun, ona sığındın, O'na teslim oldun.

O dur esirgeyen, bağışlayan, kusurlarını, günahlarını aff eden.

O dur Cennet ve Cemaliyle kabrini pür ve nur, Ruhunu şad ve handan eyleyen.


Çağırdım üçlere, sığındım beşlere, On Iki Imamlara,
On Dört Masum-u Paklara, Yedilere, Kırklara,

Hakk‘a yürüyen Can için, Darına durduk ya Allah,

Divanına durduk ya Hz.Muhammed Mustafa,

Keremine sığındık ya Şahı Merdan Ali.

Sabır ver ya Seyyide Fatma-tüz Zehra ana. Inayet eyleyin ya On iki Imamlar.

Elinden tutun ya On Dört Masum-u paklar.

Yol gösterin ya On Yedi Kemerbestler. Ceminize alın ya Kırklar.

Dar-ı Mansur, Dar-ı Fazlı, Dar-ı Nesimi, Dar-ı Pir Imam Hüseyin hakkı için.

Tüm Erenlerin, Uluların hakkı için. Alimlerin, Velilerin hakkı için,

Gülbenklerimizi, Dualarımızı, niyet ve niyazımızı kabul buyur ya Cenab-ı Hakk!


Ya Cenab-ı Hakk!
Hakka yürüyen Canımızın ruhu revanı şad ve handan eyle. Kabrini Pür-u Pak ve nur eyle.

Geride kalan ev halkına, akrabalarına ve can dostlarına sağlık sabır ve metanet ihsan eyle.


Hizmet sahipleri hizmetlerinden şefaat bula.
Ruhu şahadetine okunan gülbenkler, verilen lokmalar kabul ve makbul ola.

Her kazaya kalkan, binbir belaya bekçi ola.

Nan-ü nimet, nasibi Cennet, geçmişlere rahmet, haneye bereket,

Allah’tan imdat, Hz.Muhammed Mustafa‘dan şefaat,

Şahı Merdan Ali‘den inayet, Erenlerden hayır-u himmet.

Verilen Lokmalar Hakk Dergahına yazılmış ola. Yiyene helal, yedirene delil ola.

Hakk‘a yürüyen Canımızın ruhuna bağışladık kabul ve makbul ola.

Dilde dileğiniz, gönülde muradınız, niyet ve niyazınız kabul ola.
Lokma hakkına, Evliya keremine, Cömertler Cemine, gerçek Erenler demine Huu.

Dil bizden, kabul-ü Allah’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


Cemaat meydana niyaz ederek edebince ayrılır. Cem hizmeti tamamlanmıştır.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...