Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kirvelik erkanı hizmeti – Genel bilgi…Kirvelik erkanı hizmeti – Genel bilgi…

Kirvelik erkanında, hizmet sıralaması…
* Pir, sünnet geleneğinin;

- Tarihi boyutunu,

- Dini anlamını,

- Verilen ikrarın önem ve amacını anlatır.

* Elma dörde bölünür ve kirvelere sunulur.

* Tezakar-Ibriktarcı hizmeti, Temizliği temsilen, El suyu hizmeti görülür.

* Pir hizmeti, Tezekarcıya dua okunur.
* On Iki Imam ikrarı üzerine, kirveye 12 kuruş verilir.
* Pir hizmeti, Ikrar gülbengi okunur.

* Pir hizmeti, Lokma gülbenklenir ve pay edilir.

* Sünnet yemeği verilir

* Çoçuk banyo edilir ve gülbenk okunur.
* Çoçuk sünnet edilir
* Lokma pişirilir ve dağıtılır.

1- Kivreliğin Tarihi ve dini anlamı…
Şahitlik alemeti olan kirvelik, Allah ile kul arasında gerçekleşen ikrara tanıklıktır. Aynı zamanda Kirvelik, yaşam sürecinde ekonomik ve sosyal anlamda, aileler arasında paylaşmayı, dayanışmayı sağlayan önemli bir akrabalık kurumudur.
 

Kirvenin konumu…
Kirve çocuğu kucağına alan, sünnet erkanına tanıklık eden, şahitlik eden, çocuğun elini kolunu tutan, cesaret veren, sakinleştiren, teseli eden ve aynı zamanda yapılmış olan masraflara kısmen de olsa katkıda bulunan kişidir.
 

Kirveliğin tarihi konumu…
Tarihi notlara göre sünnet geleneği Ibrahim peygamberin, oğlu Ismail’i sünnet etmesiyle başlamıştır. Insanoğluna yönelik gerçekleşmiş olan bu pratik eyleme, sünnet veya Ibrahim peygamber geleneği denilmektedir.
 

Erkek çocukların sünnet edilmesi, sağlık açısından tıbbi ve bilimsel olarak büyük bir önem arz etmektedir. Sünnet erkanı, zaman sürecinde din ve dini olmayan toplumlarda geleneksel kültür haline gelmiştir. 

Alevilerin ikrarı Hz.Muhammed Mustafa, On Iki Imam, Ehli Beyt’e duydukları muhabbetten ve besledikleri sevgiden ötürü yaşam boyu kuşaktan kuşağa devam eder. Ikrarbend olan aileler arsında evlilikler, hiç bir zaman söz konusu değildir ve olamaz.  

Çünkü ikrar, manen ahiret kardeşliğini ifade eder ki biyolojik kardeşlikten daha ileridir. Biyolojik kardeşler arasında evlilikler söz konusu olmadığına göre ikrar kadeşliğinde ise, hiçbir şekilde söz konusu olamaz. 

Ikrarın önemi… 
Hayatta yaşanılan hata ve kusurları asgariye indirmek, toplumsal yaşamda; Sahiplenmeyi, yardımlaşmayı, paylaşmayı, birlik ve beraberlik içinde dostca yan yana yaşamayı sağlamaktır. Dolayısıyla Alevi inancında Kirvelik Kurumu, önemli bir konuma sahiptir. 

Alevilerin ikrarı Hz.Muhammed Mustafa, On Iki Imam, Ehli Beyt’e duydukları muhabbetten ve besledikleri sevgiden ötürü yaşam boyu kuşaktan kuşağa devam eder. 

2- Kirvelik dostluk kapısıdır. Elma dostluğu sembolize eder. Dostluk adına bir Elma dörde bölünür ve kirvelere dağıtılır. 

3- Tezakar-Ibriktarcı hizmeti, Temizliği temsilen, El suyu hizmeti görülür

Elle dökülen suyun manevi anlamı.
Ya Cenab-ı Hakk!
Hz.Muhammed Mustafa’ya ve Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun. Onlara esenlikler eyle.

Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikar'dan üstün ilahi Adalet yoktur.
 

Pir hizmeti, Razılık ile rızalık alınır ve gönüller birlenir… 
Pir huzurunda vereceğiniz ikrar ile aranızdaki herhangi bir kırgınlığın, dargınlığın olmadığına ve ikrarı, gönülden verdiğinize ikrar ediyor musunuz?
Kirveler, Allah eyvallah derler.
 

Iki yüzlü erkek, kadın ve inkarcılara ebedi kalaçak olan Allah’ın laneti vardır. Aranızda iki yüzlülük, fesatlık, dedikodu etmiyeceğinize dahir ikrar ediyor musunuz? 
Kirveler, Allah eyvallah derler.  

Tezakar-Ibriktarcı hizmeti, El suyu hizmeti görülür… 
Üç defa tekrarlamak şartı ile kirveler; Allah Muhammed ya Ali diyerek aynı legende birbirlerinin ellerine su dökerek eller, aynı sabunla yıkanır ve aynı havlu ile kurulanır. Sonrasında en yaşlı kişinin eli üste gelecek şekilde eller, üst üste konuluduktan sonra dar dası verilir. 

4- Pir hizmeti, Tezekara gülbenk okunur… 
Bismişah, Allah Allah!
Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan,
Çağırdığınız Pirden şefaat göresiniz.
Darınız divanlarınız kabul muradınız hasıl ola.

Muhammed Ali dergahına yazılmış ola.

Darına durduk ya Allah, ya Allah, ya Allah
Divanına durduk ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed
Keremine sığındık ya Ali, ya Ali, ya Ali
Inayet eyleyin ya On Iki Imamlar,
Yol gösterin ya ondört Masum-u paklar,
Yardım edin ya On Yedi kemerbestler,
Ceminize alın ya Kırklar.
Bağışlanmak senin yüzün suyu hürmetine olsun,
Ya Pirim Hünkar Hace Bektaş-ı Veli.
 

Ya Cenab-ı Hakk!
Hallac-ı Mansur’un, Seyyid Nesimi’nin, Fazlı’nın ve
Fatma-tüz Zehra Ana’nın darını didarını kabul buyurduğun gibi,
Bizlerin de dar ile divanlarımız kabul ve günahlarımız af eyle. 

Dil bizden, Kabul-ü Cenab-ı Hakk‘tan ola.
Allah Allah, hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola...
 

Hakk Muhammed Ali hürmetine, Ikrar niyetine On Iki Imama tensilen kirveye 12 kuruş verilir. Akabinde niyaz olunur. 

Pir hizmeti, Ikrar gülbengi okunur…
Bismişah, Allah Allah!

Ikrarınız kadim, muradınız hasıl ola.

Verdiğiniz ikrardan dönmeyesiniz.
Elim erde, yüzüm yerde, Hakk Muhammed Ali yolunda,
Erenler meydanında, Pir divanında hazır bulunan canların huzurunda,

Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan, çağırdığınız Pirden şefaat göresiniz.
Allah’a kul, Muhammed Mustafa’ya ümmet, Şahı Merdan Ali’ye ikrarınız daim ola.
Ceddim cemali yaramaza, uğursuza, pirsiz ve ikrarsızların yoluna uğratmaya.
Darınız, niyazınız, ikrarınız kabul ola.
Muhammed Mustafa ve Ehli Beyt şefaatına nail eyleye.
On Iki Imam katarından, didarından ayırmaya.
Canab-ı Hakk dilden dileginizi, gönülden muradınızı vere.

Emeğinizi, hizmetinizi boşa vermeye.
Verdiğiniz ikrarı, yaptığınız duaları dergahı izzetinde kabul eylesin.
Nur-u nebi kerem-i Ali, gülbengi Pir Hünkar Hace Bektaş-ı Veli,

Dil bizden, ikrar Ibrahim peygamberden ve sünnet Muhammed mustafa’dan,
Himmet Cenab-ı Hakk’dan ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…
 

Sahiplenmeyi, Dayanışmayı ve Paylaşmayı sembolize eden lokma gülbenklenir ve pay edilir...  

Pir hizmeti, Lokma duası okunur…
Bismişah, Allah Allah!
Niyazınız ve lokmanız nur, Şaha zuhur ola.

Lokmalar kabul, muradlar hasıl ola. 

Her zaman yüzünüz ak, imanınız pak ola.
Hakk Muhammed Ali yardımcınız, Bozatlı Hızır yoldaşınız ola.
Mazlumların seyiddesi Fatma-tüz Zehra ananın defterine yazılmış ola.
 
Hakk, Muhammet, Ali’nin didarından,

Pir Imam Hüseyin’in darından,

On Iki Imam’ın katarından ayırmaya.
 

Ya Cenab-ı Hakk! 
Sen rahman ve rahim olan ismin hakkı için, Sünnet olacak ……….. canımıza:
Sağlıklı, sıhatlı uzun ömür nasip eyle.

Bol, bereketli ve helal yoldan rıskını nasip eyle.

Zihnini aç ve zekasını kuvetlendirmeni temeni eyleriz.

Nur-u nebi, kerem-i Ali, pirimiz Hünkar Hace Bektaş-ı Veli demine Huu.

Dil bizden, kabul-ü Cenab-ı Hakk’tan ola. 
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola...

Lokma gülbenlendikten sonra iki parçaya bölünür. Bir parçası çocuk tarafına verilir, diğer parçası ise kirvenin evinde misafirlere ikram edilir. Bu hizmetten sonra farklı bölgenin insanları iseler arzular, dilekler, koşullar ve en önemlisi olan örf adetler konuşulur. Akabinde Sünnet yemeği yiyilir ve Sofra duası verilir… 

Ertesi gün çoçuk banyo edilir ve Sünnet gülbengi okunur…
=Sünnet duası üç kere tekrarlanır=  

Pir hizmeti, Sünnet gülbengi okunur…
Bismişah Allah allah

Ya Allah ya Muhammed ya Ali.
Allah-u Teala yarattı Hz.Ademi,
Hz.Adem atadan doğdu bu zurriyet,
Hakk‘a kul oldu, Peygambere ümmet.
Ibrahim peygamberden kaldı bu adet,
Hz.Muhammed Mustafa‘nın ümmetine hem farz oldu hem sünnet.
Her kimki Hz.Muhammed Mustafa‘yı severse Verelim Muhammed Mustafa’ya salavat.
 

Ye Cenab-ı Hakk!
Hz.Muhammed M ustafa’ya ve Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun. Onlara esenlikler eyle.
Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikardan üstün ilahi Adalet yoktur. 

Dil bizden, Kabul-ü Cenab-ı Hakk‘tan ola.
Allah Allah, hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola...

Sünnet gülbengi okunduktan sonra çoçuk doktora veya sünnetçiye sünnet ettirilir. Çoçuk eve geldikten sonra pişirilen lokmaya gülbenk okunduktan sonra dağıtılır. Karşılıklı kutlamalar-tebrikler kabul edilir.

Son olarak Çoçuk sünnet edilir, Lokma pişirilir ve dağıtılır…
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından, 
=Seyyid Hakkı=

 Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...