Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Cem erkanında okunan Duaz, Mersiye ve Deyişler...


Cem erkanında okunan Duaz, Mersiye ve Deyişler... 

1- Cemde, On iki hizmetkarları davet Duaz-ı…
Hakk’tan bize nida geldi,
Canlar size beyan olsun,
Şahtan bize name geldi,
Pirim sana haber olsun. 

Hemi yazar hemi okur,
Defterini doğru düzer.

Cümle talip yoldan azar,

Rehber
sana haber olsun. 

Zakirin zikri saz ile, 
Deyiş okur avaz ile,
Canlar cana niyaz ile,
Zakirciye haber olsun.
 

Hakk kuluna eyler nazar,
Dört kapıda adem 
gezer,
Zeval gelmiş cemi bozar,
Gözcüye haber olsun.
 

Yola giden bacı kardeştir, 
Kırklar Güruh-u Naci’dir,
Cemin kilidi ol Kapıcıdır,

Kapıcıya haber olsun.
 

Talip yolu yakın ister,
Cahillerden sakın ister,
Delil yanmaz yağın ister,
Çerağçıya haber olsun.
 

Gel varalım ulu divana, 
Rızalık verelim erkana,
Destur verildi lokmaya,

Lokmacıya haber olsun.
 

Talip durur Hakk darına,
Ikrarsız sürülür ol kapıya,

Hakk meydanı temiz ola
Feraşçıya haber olsun.
 

Bu yola giden haslar hası,
Silinsin gönüllerin pası,

Doldur ver engür tası,

Sakkacıya haber olsun.
 

Tariki müstakim Hakk’tır,
Hakk yolunda hile yoktur,

Canlar su gibi ak ile paktır,

Ibrikçiye haber olsun.
 

Hakk sırını, beyan eyler,
Gerçekler demine söyler,

Canlar gelir mürvet diler,

Peyikçiye haber olsun.
 

Şah Hatayi’m var olalı,
Canın, canana yar olalı,

Hakk’tan bize yol kalalı,
Iznikçiye haber olsun. 

Şah Hatayi

Davet Duaz-ı linki: 
https://www.youtube.com/watch?v=04qYFKcVNsA  

 

2- Çerağ Duaz-ı…
Hata ettim Huda yaktı delili,
Muhammed Mustafa yaktı delili.
 

Ol Ali Aba’dan Haydar-ı Kerrar,
Ali’yyül Murtaza yaktı delili.
 

Hatice-Tül Kübra Fatima Zehra,
Ol Hayrün Nisa yaktı delili.
 

Hasan’ın aşkına girdim meydana,
Hüseyn-i Kerbela yaktı delili.
 

Imam Zeynel, Imam Bakır-ı Cafer,
Kazım Musa Rıza yaktı delili.
 

Muhammed Taki’den hem Ali Naki,
Hasan-ül Askeri yaktı delili.
 

Muhammed Mehdi Ol Sahib zaman,
Eşiğinde Ayet yaktı delili.
 

Bilirim günahım hadden aşubdur,
Hünkar-ı Evliya yaktı delili.
 

On Iki Imamdır bu nur Hatayi,
Şir-i Yezdan Ali yaktı delili.

Şah Hatayi

 

3- Çerağ Duaz-ı…
Mümin müslüm meydan açtı ya Ali!
Yansın Şah aşkına uyansın çerağ.
Pirim Hünkar Hace Bektaş-ı Veli,
Yansın Hakk aşkına uyansın çerağ.
Yansın Hakk Muhammed Ali aşkına.


Hadice, Fatma nura boyandı,
Hasan Hüseyin de içenler kandı,
Zeynel Abidin'le çerağlar yandı,
Yansın Hakk aşkına uyansın çerağ.
Yansın Hakk Muhammed Ali aşkına.


Bakır’dan bakalım Cafer yoluna,
Musa'i Kazım'ın gonca gülüne,
Imam-ı Rıza'nın sadık kuluna,
Yansın Hakk aşkına uyansın çerağ,
Yansın Hakk Muhammed Ali aşkına.


Taki, Naki meydanımız varımız,
Hasan-ül Asker-i sadık yarimiz,
Muhammed Mehdi'dir sevgi nurumuz,
Yansın Hakk aşkına uyansın çerağ.
Yansın Hakk Muhammed Ali aşkına.


Pir Sultan Abdal'ım zikrim Hakk ile,
Hakikatte, Hakk katarı çekile,
Kıyamete kadar yana yakıla,

Yansın Hakk aşkına uyansın çerağ.
Yansın Hakk Muhammed Ali aşkına.
Pir Sultan Abdal

 

4- Çerağ Duaz-ı…
Esirgeyen, bağıșlayan,
Yaradan nuru aşkına.
Çerağ uyandı nurullah,
Kainatın nuru aşkına.
Sen kabul buyur ya Allah!  
 

O nurdur ki zahir batın,
Nebi sırrına vardıran. 
O nurdur ki ilmi Ledün,
Makamında Veli eden.
Sen kabul buyur ya Allah!  
 

O nurdur ki zuhur eden,
Varlık ıșığını yakan.
O nurdur ki yoktan var eden,
Kalplere imanı veren.
Sen kabul buyur ya Allah!  
 

O nurdur ki karanlıktan,
Hidayet nuruna erdiren.
O nurdur ki evlerde yanan,
Berekettir nasip olan.
Sen kabul buyur ya Allah!

Çerağ uyandı nurlandı,
Yaradan nuru aşkına.
Çerağ uyandı nurlandı,
Nübüvvet nuru așkına.
Sen kabul buyur ya Allah!  
 

Çerağ uyandı nurlandı,
Velayet nuru așkına.
Çerağ uyandı nurlandı,
Fatma Ana nuru așkına.
Sen kabul buyur ya Allah!
 

Çerağ uyandı nurlandı,
On Iki Imam nuru aşkına.
Çerağ uyandı nurlandı,
Ehli Beyt nuru aşkına.
Sen kabul buyur ya Allah!   
 

Çerağ uyandı nurlandı,
Kırkların nuru așkına,
Cümle hizmetin aşkına,
Seyyid Hakkı, Pir aşkına,
Sen kabul buyur ya Allah! 

Seyyid Hakkı
Duaz linki:
https://www.youtube.com/watch?v=i9oigfx_VQE 

 

5- Tövbe Duaz-ı…
Gece gündüz hata etmektir işimiz,

Tövbe günahlarımıza estağfirullah.

Muhammed Ali’ye bağlıdır başımız,

Tövbe günahlarımıza estağfirullah. 

Hasan Hüseyin sır içinde sır ise, 
İmam Zeynel nur içinde nur ise, 
Özümüzde kibir benlik var ise, 
Tövbe günahlarımıza estağfirullah.  
 

Muhammed Bakır’ın izinden çıkma, 
Yükün Cafer’den tut gayriye bakma, 
Hatıra değip gönüller yıkma, 
Tövbe günahlarımıza estağfirullah.  
 

Benim sevdiceğim Musa-i Kazım, 
İmam Rıza’ya bağlıdır özüm, 
Eksiklik noksanlık hep kusur bizim, 
Tövbe günahlarımıza estağfirullah.  
 

Muhammed Taki ile varalım şaha, 
Ali Naki emeğimizi vermeye zaya, 
Ettiğimiz kem işlere bed huya, 
Tövbe günahlarımıza estağfirullah.  
 

Hasan Askeri‘nin gülleri bite, 
Mehdi gönlümüzün gamını ata, 
Ettiğimiz yalan gova gıybete, 
Tövbe günahlarımıza estağfirullah.  
 

Şah Hatayi’m eder Bağdat Basra, 
Kaldık zamaneye böyle asra, 
Ya Ali Kerem kânisin kalma kusura, 
Tövbe günahlarımıza estağfirullah. 

Şah Hatayi

 

6- Duazı Imam…
Muhammed Mustafa Ey Şah-ı Merdan,
Ali’yyel Murtaza sana sığındım. 
Hadice, Fatma, Hasan Mücteba,
Hüseyin’i Kerbela sana sığındım.
 

Imam Zeynel ile Muhammed Bakır,
Cennet bahçesinde bülbüller şakır,
Cafer’i Sadık’a erdik çok Şükür, 
Kazım, Musa, Rıza sana sığındım.
 

Muhammed Taki’ye ver bir Salavat,
Ali’yyel Naki’den umarız imdat,
Hasan Al Asker’i elaman mürvet,
Mehdi sahip liva sana sığındım.
 

On Dört Masumu Pak Güruhu Naci,
On Yedi Kemerbest derdim İlacı,
Pirim Hace serimin tacı,
Hünkar’ı Evliya sana sığındım.
 

Virdi Derviş senin kulun kurbanın,
Yarın arasatta Ulu Divanın,
Senin mücrimlere çoktur ihsanın,
Pirim Süca Baba sana sığındım. 
Virdi Derviş

7- Duazı Imam…
Medet Allah, ya Muhammed, y Ali!
Bizi dergahından mahrum eyleme.
Pirim Hünkar Hace Bektaş-ı Veli!
Bizi dergâhından mahrum eyleme.
 

Ademi Safiullah atam hakkı için,
Muhammed Mustafa hatem hakkı için,
Eyyüb’e Verdiğin sitem hakkı için,
Bizi dergahından mahrum eyleme.
 

Hasan’ın aşkına çekelim zarı,
Pir Hüseyin dinimizin serveri,
Alemin nurusun Cenab-ı bari,
Bizi dergahından mahrum eyleme.
 

Zeynel’in canına kıldılar ceza,
Muhammed Bakır’dır sırrı Murtaza,
Imam Cafer, Kazım, Musa-i Rıza,
Bizi dergahından mahrum eyleme.
 

Derviş Muhammed’im Ey Gani Kadir!
Taki, Naki, Asker Rehnumanımdır,
Muhammed Mehdiye niyazım budur,
Bizi dergahından mahrum eyleme.

Derviş Muhammed
 

 

8- Tevhid…
Medet Ey Allah’ım medet
Gel dertlere derman eyle
Yetiş Yâ Ali Muhammed
Gel dertlere derman eyle. 
Allah Allah, Allah Allah! 
Allah Allah, Allah Allah!
 

Hasan, Hüseyin aşkına 
Yardım ederler düşküne
Imam Zeynel’in aşkına
Gel dertlere derman eyle. 
Allah Allah, Allah Allah! 
Allah Allah, Allah Allah! 
 

Imam Bakır’ın katına 
Cafer’in ilmi zatına
Musa, Rıza hürmetine
Gel dertlere derman eyle. 
Allah Allah, Allah Allah! 
Allah Allah, Allah Allah! 
 

Şah Taki’nin hem Naki’nin
İmam Hasan-ül Askeri’nin
Yargılamak senin şanın 
Gel dertlere derman eyle. 
Allah Allah, Allah Allah! 
Allah Allah, Allah Allah! 
 

Gelip Hakk’tan dilek dile
Mehdi sahip zaman gele
Dedemoğlu secde kıla
Gel dertlere derman eyle. 
Allah Allah, Allah Allah! 
Allah Allah, Allah Allah! 

Dedemoğlu

  

9- Tevhid..
Muhammed’i candan sev ki,
Ali’ye Selman olasın. 
Ehlibeyt’e gönül ver ki
Ali’ye Selman olasın. 
Allah Allah, Allah Allah! 
Allah Allah, Allah Allah!
 

Muhammed’i hazır bil ki
Canı Hakk’a nazır bil ki
Her gördüğün Hızır bil ki
Ali’ye Selman olasın.

Allah Allah, Allah Allah! 
Allah Allah, Allah Allah!
 

Muhammed’e gönül kat ki
Ceht edip rehbere yet ki
Bir gerçekten etek tut ki
Ali’ye Selman olasın.

Allah Allah, Allah Allah! 
Allah Allah, Allah Allah! 
 

Hasan ile girdim ceme
Hüseyin sırrını deme
Musahipsiz lokma yeme
Ali’ye Selman olasın.

Allah Allah, Allah Allah! 
Allah Allah, Allah Allah!
 

Zeynel Bakır, Cafer, Kâzım
Rıza’ya bağlıdır özüm
Hatırın kırma şahbazın
Ali’ye Selman olasın. 
Allah Allah, Allah Allah! 
Allah Allah, Allah Allah!
 

Taki’ye, Naki’ye eriş
Askeri’de biter her iş
Mehdi’nin sırrına karış
Ali’ye Selman olasın. 
Allah Allah, Allah Allah! 
Allah Allah, Allah Allah!
 

Şah Hatayi’m özün ırma
Gerçekler gönlünü kırma
Her Ademe sırrın verme
Ali’ye Selman olasın. 
Allah Allah, Allah Allah! 
Allah Allah, Allah Allah!

Şah Hatayi

 

10- Tevhid…
Şu aleme nur doğdu la ilahe ilallah, 
Muhammed doğduğu gece la ilahe ilallah,
Yeşil kandilden nur indi la ilahe ilallah
Muhammed doğduğu gece la ilahe ilallah,

Hakk la ilahe ilallah,
İlallah Şahım ilallah,
La ilahe ilallah,
İlallah Şahım ilallah,
Sen Ali’msin Güzel Şah,
Şahım eyvallah eyvallah.
 

Huri kızların hepisi la ilahe ilallah,
Muhammed dinin tapusu la ilahe ilallah,
Açıldı cennet kapısı la ilahe ilallah,
Muhammed doğduğu gece la ilahe ilallah

Hakk la ilahe ilallah,
İlallah Şahım ilallah,
La ilahe ilallah,
İlallah Şahım ilallah,
Sen Ali’msin Güzel Şah,
Şahım eyvallah eyvallah.
 

Muhammed anadan düştü la ilahe ilallah,
Kafirlerin aklı şaştı la ilahe ilallah,
Bin bir putlar yere geçti la ilahe ilallah,
Muhammed doğduğu gece la ilahe ilallah,

Hakk la ilahe ilallah,
İlallah Şahım ilallah,
La ilahe ilallah,
İlallah Şahım ilallah,
Sen Ali’msin Güzel Şah,
Şahım eyvallah eyvallah.
 

Huri kızları geldiler la ilahe ilallah,
Muhammed dinin sordular la ilahe ilallah,
Nurdan kundağa sardılar la ilahe ilallah,
Muhammed doğduğu gece la ilahe ilallah,

Hakk la ilahe ilallah,
İlallah Şahım ilallah,
La ilahe illallah,
İlallah Şahım ilallah,
Sen Ali’msin Güzel Şah,
Şahım eyvallah eyvallah.
 

Muhammed kalktı oturdu la ilahe ilallah,
Alemi nura batırdı la ilahe ilallah,
Yer gök salavat getirdi la ilahe ilallah,
Muhammed doğduğu gece la ilahe ilallah,

Hakk la ilahe ilallah,
İlallah Şahım ilallah,
La ilahe ilallah,
İlallah Şahım ilallah,
Sen Ali’msin Güzel Şah,
Şahım eyvallah eyvallah.
 

Şah Hatayi’m ey kardaşlar la ilahe ilallah,
Güzel olur hep bu işler la ilahe ilallah,
Secdeye indi hep başlar la ilahe ilallah,
Muhammed doğduğu gece la ilahe ilallah,

Hakk la ilahe ilallah,
İlallah Şahım ilallah,
La ilahe illallah,
İlallah Şahım ilallah
Sen Ali’msin Güzel Şah,
Şahım eyvallah eyvallah.

Şah hatayi
 

 

11- Miraclama…
Geldi çağırdı Cebrail,
Hakk Muhammed Mustafa’ya.
Hakk seni Mirac’a okur,
Davete Kadir Hüdaya.
 

Evvel emanet budur ki,
Piri, rehberi tutasın,
Kadim erkana yatasın,
Tariki müstakiyme.
 

Muhamed sükuta vardı, 
Vardı Hakk’ı zikreyledi,
Şimdi senden el tutayım, (Canlar el tutuşur)
Hak buyurdu vedduha.
 

Muhammedin belin bağladı, (Canlar iki elini kenetler)
Anda ahir Cebrail,
Iki gönül bir oluben,
Hep yürüdüler dergaha.
 

Vardı dergah kapısına 
Gördü orda bir arslan yatar,,
Arslan anda hamle kıldı,
Korktu Muhammed Mustafa.
 

Buyurdu Sırr-ı Kainat,
Korkma Ya Habibim dedi,
Hatemi ağzına ver ki,
Arslan ister bir nişane.
 

Hatemi ağzına verdi,
Arslan orda oldu sakin,
Muhammed’e yol veruben,
Arslan gitti nihaneye.
 

Vardı Hakk’ı tavaf etti,
Evvela bunu söyledi,
Ne heybetli şirin varmış,
Hayli cevreyledi bize.
 

Gördü bir biçare derviş,
Hemen yutmak diledi,
Ali yanımda olaydı,
Dayanırdım ol Şahıma.
 

Gel benim sırr-ı devletlim,
Sana tabiyim ey habibim,
Eğiliben secde kıldı,
Eşiği kıblegâhına.
 

Kudretten üç hon geldi,
Sütü elma baldan aldı,
Muhammed destini sundu,
Nuş Etti Azametullaha.
 

Doksan bin kelam danıştı,
İki cihan dostu dostuna,
Tevhidi armağan verdi,
Yeryüzündeki insana.

 
Muhammed ayağa kalktı, (Canlar ayağa kalkar)
Hep ümmetini diledi,
Ümmetine rahmet olsun, (Üç kere tekrar edilir)
Anda dedi kibriya.
 

Eğiliben secde kıldı, (Secdeye varılır)
Hoşkal sultanım dedi,
Kalkıp evine giderken,
Yol uğrattı kırklara.
 

Vardı kırklar makamına,
Oturuben oldu sakin, (Edeb erkanla oturulur)
Cümleside secde kıldı, (Secde kılınır)
Hazreti Emrullaha.
 

Muhammed sürdü yüzünü, (Secde kılınır)
Hakk‘a teslim etti özünü,
Cebrail getirdi üzümü,
Hasan Hüseyin ol Şaha.
 

Canım size kimler derler,
Şahım bize Kırklar derler,
Cümleden ulu yolumuz,
Eldedir külli varımız.
 

Madem size Kırklar derler,
Niçin noksandır biriniz,
Selman şeydullaha gitti,
Ondandır eksik birimiz.  

Cümleden ulu yolumuz,
Eldedir külli varımız,
Birimize neşter vursan,
Bir yere akar kanımız.  

Selman şeydullahtan geldi,
Hu deyip içeri girdi,
Bir üzüm tanesini koydu,
Selmanın keşkullahına.  

Kudretten bir el geldi,
Ezdi bir engür eyledi,
Hatemi parmakta gördü,
Uğradı bir müşkül hale.
 

Ol şerbetten biri içti, (Semaha kalkılır)
Cümlesi de oldu hayran
Mümin müslüm üryan büryan,
Hep girdiler semaha.  

Cümlesi de el çırpıben,
Dediler ki Allah Allah,
Muhammed bile girdi,
Kırklar ile semaha.  

Muhammed’im coşa geldi,
Tacı başından düştü,
Kemeri kırk pare oldu,
Hepsi Sardı Kırklara.  

Muhabbetler galip oldu,
Yol erkân yerini aldı,
Muhammed’e yol göründü,
Hatırları oldu sefa.  

Muhammed evine gitti,
Ali Hakkı tavaf etti,
Hatemi önüne koydu,
Dedi saddaksın Yâ Ali! 

Evveli sen ahiri sen,
Zahiri sen bâtını sen,
Cümle sırlar sana ayan,
Dedi Şahı Evliya 

Şah Hatayi’m vakıf oldum,
Ben bu sırrın ötesine,
Hakkı inandıramadım,
Özü çürük ervaha 

Şah Hatayi

  

12- Mersiye…
Bu gün matem günü geldi,
Ah Hasan’ım vah Hüseyin’im.
Senin derdim bağrım deldi, 
Ah Hasan’ım vah Hüseyin’im.
Şehit olmuş Şah-ı Merdan,

Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im.
 

Bizimle gelenler gelsin,
Serini meydana koysun,
Hüseyin’le şehit olsun,
Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im.
Şehit olmuş Şah-ı Merdan,

Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im.
 

Kerbela’nın yazıları,
Şehit düştü gazileri,
Fatma Ana kuzuları,
Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im.
Şehit olmuş Şah-ı Merdan,

Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im.
 

Kerbela’nın önü düzdür,
Geceler bana gündüzdür,
Şah Kerbela’da yalnızdır,
Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im.
Şehit olmuş Şah-ı Merdan,

Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im. 

Gökte yıldız paralandı,
Şehribanu karalandı,
Şah Hüseyin yaralandı,
Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im.
Şehit olmuş Şah-ı Merdan,

Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im.
 

Bir su verin masum cana,
Zalim içti kana kana,
Fatma Ana yana yana,
Ah Hasan’ım vah Hüseyin’im.
Şehit olmuş Şah-ı Merdan,

Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im..
 

Boz bulanık puslu dağlar,
Virandır bahçeler bağlar,
Şah Hatayi’m durmaz ağlar, 
Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im
Şehit olmuş Şah-ı Merdan,

Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im.

Şah Hatayi
 

 

13- Mersiye…
Çekelim aşkın yayın,
Ceme girmesin hayın,
Tevhid kararın buldu,
Yol erkan yerin aldı.
 

Müminler ah çekip ağladı,
Ah Hasan’ım, vah Hüseyin, şah Hüseyin. 
Evveli Hu diyelim, Ahırı Hu diyelim.
Lanet zalimin canına,
Gerçeğe Hu diyelim, Hu..
 

Hatayi’yim handan gelir,
Cesetler de candan gelir,
Bu yola meyil verenler,
Serin verir serden gelir.
 

Hatayim uluya gider,
Ululardan uluya gider,
Gafil olmayın gaziler,
Bu yol Şah-ı Merdan’a gider.

Şah Hatayi
 

 

14- Mersiye…
Imamların yası yaşı çağlatan
Ah senin dertlerin ya Imam Hüseyin
Kerbela çölünde kanı çağlatan
Ah senin dertlerin ya Imam Hüseyin.

Iptida meydanı Hürşehit aştı,
Gökte melekler kanla yaş saçtı,
Yetmiş üç pehlivan hep şehit düştü,
Ah senin dertlerin ya Imam Hüseyin.

Kana boyanmıştır nesl-i peygamber,
Nerede zülfikar ordadır Haydar, 
Ölünce Hazreti Fadime'yle Kamber,
Ah senin dertlerin ya Imam Hüseyin.

Şehit düştü imamların serdarı,
Arşa çıktı ehlibeytin avazı,
Taktirde yazılmış yazılan yazı,
Ah senin dertleri ya Imam Hüseyin.

Sefili Sadık'ım gönlümün zarı var,
Kerbelada Ehlibeytin nuru var,
Her dem kan ağlasam bende yeri var,
Ah senin dertlerin Pir Imam Hüseyin.

Sefil Sadık

 

15- Mersiye… 
Deli gönül çok açılıp şad olma,
Kerbela'da şah Hüseyin'e baksana
Nefsine uyup da kahkaha gülme,
Ehli beyt yastadır kana baksana.

Yezit kast eyledi vermedi suyu,
Orada tutuldu kasım'ın toyu,
Sırrı'ya ağlıyor ne murad deyu,
Fadime'nin kınasına baksana.

Ümmü, gülsüm, zeynep hep yasta Alem
Alem der Abbas'ın kolları kalem,
Taktir ezelidir böyleydi inan,
Fırat suyu kan akıyor baksana.

Ümmü, gülsüm, zeynep çekerler fesi,
Kerbela çölleri imama nasip,
Siması peygamber, cemali Yusuf,
Ali Ekber’in Leyla'sına baksana.

Aşık Dursun
  

 

16- Mersiye… 
Matemindir ah çekerim,
Yezid‘e lanet okurum,

Nasıl kıydı Yezid sana,

De pirim pirim pirim.

Ah pirim pirim pirim,

Can pirim pirim pirim.
 

Kufe halkı çağırdılar, 
Seni yanlız bıraktılar,
Ikrarında durmadılar,

De pirim pirim pirim.

Ah pirim pirim pirim,

Can pirim pirim pirim.
 

Kerbela‘ya vardılar, 
Her bir yanını sardılar,
Zulme sessiz kaldılar,

De pirim pirim pirim.

Ah pirim pirim pirim,

Can pirim pirim pirim.
 

Ker-u Bela har içinde, 
Masumlar alkan içinde,
Intikamdır kin nefretle,

De pirim pirim pirim.

Ah pirim pirim pirim,

Can pirim pirim pirim.
 

Masum yürek sana ağlar, 
Seyyid Hakkı yasın tutar, 
Kalsın davamız mahşere,
De pirim pirim pirim.
Ah pirim pirim pirim,
Can pirim pirim pirim.
Seyyid Hakkı
Mersiye Linki: https://www.youtube.com/watch?v=uQBO6Ixntig

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/

 

 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...