Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

9- Ibrikci-Tezakarcı, hizmet makamı.


9- Ibrikci-Tezakarcı, hizmet makamı… 

On iki hizmet makamları...
1- Pir, hizmet makamı,
2- Rehber, hizmet makamı,
3- Zakir, hizmet makamı,
4- Gözcü, hizmet makamı,
5- Süpürgeci-Feraşcı, hizmet makamı,
6- Çerağcı-Delilci, hizmet makamı,
7- Sakacı, hizmet makamı,
8- Lokmacı-Niyazcı, hizmet makamı,
9- Ibrikci-Tezakarcı, hizmet makamı,
10- Kapıcı, hizmet makamı,
11- Peyikci-Pervaneci, hizmet makamı,
12- Iznikçi-Meydancı, hizmet makamı…  

Tezakarcı-Ibriktarcı, hizmet görevi…
Cem erkanında, Pirin ve cemdeki toplumun zahiri olarak beden temizliğini yapmalarını sağlar. Bu beden temizliği sembolik anlamda bir yıkanma, bir tür tarikat yani yol abdestidir. Cem ibadetine gelen her can önceden duşunu, banyosunu alarak, temiz giysilerini giyinip gelir ve tarikat abdestini de Pirin nefesiyle alır. Dolayısıyla tarikat abdesti, bütün kötü hal ve davranışlardan uzaklaşıp arımasıdır.  

Şeriat kapısının sıhı temizliği suyla, tarikatın yani ruhun temizliği ise ilimle yapılır. Bedenin temizliği, sıhhı açıdan önemlidir. Ancak asıl temizlik ruhun arınıp pak olmasıdır. Çünkü kötülük, bedende başlamaz ruhta başlar.  

Dolayısıyla beden temizliği, evde yapılır yani zahiri alemde yapılır ve ruhun temizliği de batın alemini temsilen Cem erkanında, Hakk meydanında Pirin himmetiyle, nefesiyle ve ilimiyle yapılır. 

Tezakar hizmeti…
Bir kadın canımızın elinde havlu, erkek canımızın elinde su kabı-leğen ve ibrikle meydana gelirler. Pirin huzurunda dara durarak.
Destur Pirim! 

Bismişahh, Allah Allah!
Mana-yı marifet, sırrı hakikat,
Geldi hizmet-i Muhammed,
Sükut eyleyin ey ehli canlar!  

Üç kere tekrarlamak üzere ve her tekrarında Allah Muhammed ya Ali diyerek su kabına-leğene üç kere su damlatılır. 

Önce kendi ellerine su dökerek arınırlar. Sonra Pirden başlıyarak hizmette görev alan canların ellerine üç kere, Allah Muhammed ya Ali diyerek su dökerek arındırırlar.
Hizmet tamamlandıktan sonra dara dururlar.
Destur Pirim! 

Tezekarın, hizmet dar gülbengi...
Bismişah, Allah Allah! 
Ben gülam-i Kamberiyem, etmezem ahudan hayıf,
Gönlümüzü Hakk’a bağladık, yunduk arındık olduk pak

Pirimiz üstadımız Kırklar meydanında Salman-ı Pak.
Ber cemali Muhammed, ber kemali Imam Hasan, Imam Hüseyin.
Şahı Merdan Ali’yi pir bilip verelim Muhammed Mustafa’ya salavat.
 

Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun. Onlara Esenlikler eyle ya Cenab-ı Hakk!.
Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikar’dan üstün ilahi adalet yoktur.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Nefes Pirdedir... 

Pir, Tezekara dar gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!
Hz.Muhammed Mustafa’dan şefaat, Şahı Merdan Ali’den inayet ola.

Hizmetiniz kabul, muradınız hasıl ola,
Arındırıp pak eyleyen Eliniz, gönlünüz incinmiye,

Hakk meydanında, On Iki Imam darında,
Pir huzurunda hizmetiniz kabul ola.
Dil bizden, kabul-ü Cenab-ı Hakk’tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…
 

Pir, dar gülbengi okuduktan sonra Tezakarcılar geri gerisine diğer hizmetkarlarla birlikte dara dururlar. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...