Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

7- Sakacı, hizmet makamı.7- Sakacı, hizmet makamı... 

On iki hizmet makamları...
1- Pir, hizmet makamı,
2- Rehber, hizmet makamı,
3- Zakir, hizmet makamı,
4- Gözcü, hizmet makamı,
5- Süpürgeci-Feraşcı, hizmet makamı,
6- Çerağcı-Delilci, hizmet makamı,
7- Sakacı, hizmet makamı,
8- Lokmacı-Niyazcı, hizmet makamı,
9- Ibrikci-Tezakarcı, hizmet makamı,
10- Kapıcı, hizmet makamı,
11- Peyikci-Pervaneci, hizmet makamı,
12- Iznikçi-Meydancı, hizmet makamı…  

Sakacıların, hizmet görevi…
Kerbela’da Pir Imam Hüseyin ile birlikte 73 Ehli Beyt evlatlarının Yezid ordusu tarafından susuz bırakılarak katledilmeleri, suyun önemini ve yaşamın yansıması olduğunu temsil etmektedir. Dolayısıyla Saka suyu, Pir Imam Hüseyin ile Kerbela şehitlerini temsilen ve onların yüzü suyu hürmetine susuyanlara ikram edilen sudur.   

Saka suyu hizmetini yerine getiren canlarıın elinde su dolu bir ibrikle meydana doğru yönelirler.
Hakk meydanına varmadan üç kez tekrarlamak üzere “Huu Erenler! Pir Imam Hüseyin aşkına, Hakk Muhammed Ali hizmeti geliyor” derler.  
 

Bu cümle her tekrarlandığında bir adım atarak meydanın ortasına vardıklarında, Ibrik ile bardaklar sağına bırakarak meydana niyaz olurlar. Niyaz olunduktan sonra Ibrik ile bardaklar elinde ve ayaklar mühirlenip Pirin huzurunda dara dururlar.
Destur Pirim! 

Sakacıların, hizmet dar gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!
Maneyi marifet, sırrı hakikat,
Geldi hizmeti Muhammed Mustafa,
Sukut eyleyin ehli canlar! 

Esirgeyen, bağışlayan Allah’ın adıyla.
Bütün canlıları sudan yarattık.
Allah her istediğine şifa verir.
Selamullah ala Imam Hüseyin, Evlad-ı Imam Hüseyin!
Lütfuna muhtacız eyle ihsan ya Hüseyin!
Derdimize derman senden, derman eyle ya Hüseyin!
Gayriye muhtaç eyleme sevenleri el-aman.
Sen medet kıl bizlere her vakit ya Hüseyin!
Sed hezaren lanet olsun ol güruha.
Onlar ikrarından dönüp şehit kıldılar seni ya Hüseyin!
Ismi pakın hakkı için zikredeni koyma zulmette hergiz.
Bermurad et dide-i giryanla ağlayanı ya Hüseyin.
Izninle su tapşırdım aşkına vermek için.
Aşkınla içenlere kıl Ab-ı hayat ya Hüseyin!


Bercemali Muhammed Mustafa, berkemali Imam Hasan, Imam Hüseyin ve
Şahı Merdan Ali’yi Pir bilip verelim Hz.Muhammed Mustafa’ya salavat. 

Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun. Onlara esenlikler eyle ya Cenab-ı Hakk!.
Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikar’dan üstün ilahi adalet yoktur. 
 

Aşk olsun içene, rahmet olsun göcene,
Şahı Merdan Ali‘ye, Imam Hasan’a,
Pir Imam Hüseyin veliye,
Gittiği yerde dert ile keder görmeye,
Erenler kerem eyliye.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Nefes Pirdedir... 

Pirin, Saka suyu gülbengi...  
Bismişah, Allah Allah!
Selam olsun sana ya Hüseyin, Selam sana ya Hüseyin, Selam sana ya Hüseyin.
Muhammed Mustafa aşkına,
Sadık-ı Sıtkı, Selman-ı Pak aşkına,
Imamların atası Ali’yyel Murtaza aşkına,
Pir Imam Hüseyin-i deşti Kerbela aşkına,

Allah Allah diyene, sen yardım eyle ya Cenab-ı Hakk! 

Evlad-ı Imam Hüseyin!
Lütfuna muhtacız eyle ihsan, ya Hüseyin.
Derdimize senden derman, ya Hüseyin
Gayrıya muhtaç eyleme, sevenlere el aman,
Her daim bizlere medet kıl, ya Hüseyin.
Yüzbin kere lanet olsun ikrarından dönenlere.
Onlar ahdını bozup seni şehit kıldılar, ya Hüseyin.
 

Ismi pakı aşkı için, zikredeni koyma zülmete,
Senin için göz yaşı dökenlere yardım eyle, ya Hüseyin.
Iznin ile su ikram ettim ol yeranlerine vermek için,
Aşkın ile içenlere kıl Abı hayat, ya Hüseyin.
Bercemali Muhammed, ber Kemali Imam Hasan, Imam Hüseyin,
Imamların atası Ali’yi pir bilip verelim Muhammed Mustafaya ve
Ehli Beyt’ine salavat.
 

Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullaha ve Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun. Onlara esenlikler eyle ya Cenab-ı Hakk!.
Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikar’dan üstün ilahi adalet yoktur.  

Derem derem bir su ver,
Kerbela’da mervanlar elinde şehit olan,
Imamlar aşkına, saki Imam Hüseyin.
Cennet mekanın, Imam Hüseyin.

Şah Muhammed Ali’dir Şahımız,
Şah Hüseyin’e kurban olsun canımız,
Erenler dergahı bizim dergahımız,
Cennet mekanın, Imam Hüseyin.
 

Şah Hatayi’m yana yana, yürek döndü bir yana,
Lahnet okuyalım yezid oğlu bir Mervana,
Bir yudum su vermediler Ali oğlu ol hanadana,
Kerbela’da mervanlar elinde şehit olan, Imam Hüseyin

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…  

Gülbenklenen su topluma dağıtılmadan önce, Pir Cem Ehline; Hüseyin-i Kerbela hürmetine, tüm şetitlerin anısına, Masum-u Pakların aşkına, bir yudum su içmeme razılığınız var mıdır Canlar?  

Cem ehli, Allah eyvallah diyerek rızalık verdikten sonra;
Pir, mazlum Pir İmam Hüseyin ve masumlar gibi anlınız ak, gönlünüz pak olsun. Seyyide Fatma-tüz Zehra ana hürmetine, tüm şehitlerin ruhları şad olsun. 

Sakacılar, Cem ehlini dolaşarak Pir Imam Hüseyin temsilen dağıtılan veya serpilen sudan nasiplenmelerini sağlarlar.

Su dağıtma hizmeti boyunca yüksek bir avazla döne döne „Allah’ın selamı üzerine olsun ya Hüseyin! Derem derem bir yudum su ver saki Pir Imam Hüseyin!
Yezide lanet, Muhammed Ali ve Seyyide Fatma-tüz Zehra ana evlatlarına rahmet olsun. 
 

Saka hizmeti tamamladıktan sonra, sakacılar Pirin huzurunda dara dururlar ve hizmet dar gülbengini okurlar…

Bismişah, Allah Allah!
Aşk olsun içene, rahmet olsun göçene
Şahı Merdan Ali’ye, Imam Hasan Müşteba’ya
Kerbela şehidi Pir Imam Hüseyin-i veliye
Gittiği yerde dert görmeye, erenler kerem eyliye,
Allah Allah, Hakk eyvallah. Nefes Pirdedir... 

Pirin, Sakacıya hizmet dar gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!
Şahı Merdan Ali, Imam Hasan,
Pir Imam Hüseyin On Iki Imam hürmetine,

Aşk olsun içene, rahmet olsun göçene,
Gittiğiniz yerde dert ile keder görmeyesiniz, erenler kerem eyliye.
Allah Allah, Hakk eyvallah.

Pir Imam Hüseyin ile Kerbela şehitlerinin hürmetine,
Hizmetiniz kabul abul ve makbul ola… 

Pir, dar gülbengi okuduktan sonra sakacılar geri gerisine diğer hizmetkarlarla birlikte dara dururlar. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...