Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

UğrulukUğruluk
Rivayettir ki, uğrunun dört kapıda, kırk makamda ve onyedi erkanda yüzü karadır. Ve uğru dört kısımdır. Birinci: Mal uğrusudur, Hak yanında yüzü karadır. Ikinci: Dil uğrusudur. Bir kemal ehlinden maarifet kelamın öğrenip varır, dil ile aldatır. Zahirde, batında yüzü karadır. Üçüncü: göz uğrusudur: bir kemal ehlinden erkan görüp varıp insanları aldatıp babalık satar. Dünyada ve ahirette yüzü karadır.Dördüncü: Gönül uğrusudur: sarkıntılık eder. Bir ehli hakkın gönlünü uğrular, işi bittikten sonra geri çekilir, terk edip gider. Dört kapıda, kırk makamda, onyedi erkanda yüzü kara olur.  

Rivayettir ki, hz.Resüllüllahın devesini sekiz kimse uğrular ve bir tenha yerde boğazlayıp bir parçasını pişirip yerken, hz.Resul deveyi ararken o kimseler üstüne gelip onlara sorup sual eyledi, «Deve yitirmişim, gördünüzmü?» diye onlardan haber sordu. O sekiz kimseler Resülden yüzlerini çevirip görmedik dediler. O sekiz kişi cüdam oldular. O zamandan şimdiye kadar cüdam olanlaro soydandır. Ikinci: devenin etini yerken ağzında sakladı, nefesi et koktu. Üçüncü: koltuğunda sakladı ve yine koltuğu et koktu. Dördüncü: koynunda sakladı, azası koktu. Biri gömleği altında sakladı, alaca oldu. Biri devenin başını altına alıp üstünde oturdu, ur oldu. Birisi devenin kanını toprağa karıştırıp yol eylerken; o kimse temriği oldu. Biri devenin sügügünü yaktı, o da miskin oldu.

Bir rivayette; cüdam, yedi kimseler idi.
Diğer bir rivayette sekiz kişilerdi. Birinci: Hak taalanın hışmına, enbiya ve evliya bedualarına uğrayanlardır. Ikinci: Mansurun katline fetva verip dara çekenlerdir. Üçpncü: Seyyid Nesimi´nin derisini yüzenlerdir. Dördüncü: Hz.Resullullahın devesini uğrulayıp inkar edenlerdir. Beşinci: Hayz ve nifas halinde iken avratlara cima edenlerdir. Altıncı: Yolda cünüp gezmektir. Yedinci: Murdarlanıp fahişe avrata varmaktır. Sekizinci: Kendi bedenini pis bilip aynen gözü gece görmeyenlerdir. Imam Hasan´a ağu içirip ve imam Hüseyinin başını kesip ihanet edenlerdir.

Yedi kimse dünyada kibirlilik ediplaini racim oldular. Bir: Kabil katil laindir. Iki: Nemrut laindir. Üç: Firavun laindir. Dört: Kabustur. Beş: Şeytan laindir. Altı: Babındır lain oldu. Yedi: Ebu Cehil laindir. Şimdi, beş nesne mürşit´tir. Bir: Kelamullahtır. Iki: Aydır. Üç: Güneştir. Dört: Çerağdır. Beş: Yoldur. Sohbeti hasıl hastır ki Muhammed Ali´den kaldı.

Imam Cafer-i Sadık BUYRUĞU 
Hazırlayan: Adil Ali Atalay, Can yayınlar, 5.Baskı
Ekleyen: =Seyyid Hakkı= 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...