Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Müsahip, mürebbi, mürşit, rehber ve sufiMüsahip, mürebbi, mürşit, rehber ve sufi
Musahip cesettir ve mürebbi candır. Can cesette çıksa toprağa düşer. Meşreb ikrardır. Muhabbet imandır. Mürşit dindir. Yani bir sufinin müsahibi olmazsa cesedi olmaz. Mürebbisi olmazsa canı olmaz. Meşrebi olmazsa ikrarı olmaz. Muhabbeti olmazsa imanı olmaz. Mürşidi olmazsa dini olmaz. Rehberi nazarına varmazsa islam olmaz. Bir sufi ve bir müslim üç gün rehber nazarına varmazsa onun itikadı gider, bitmiş olur. Bir sufi üzerine sohbet varıp yolu alsa, bir gün oniki saat´tir. Üç saat geçse mürşit nazarına verıp mürivvet demese o saat Hak taala rahmetinden çıkar. Iki saat geçse, ve varmamış olsa o zaman, Şahı Merdan Ali´nin sohbetinden çıkar. Oniki saat içinde varmasa o zaman, dört kapı kırk makamda onyedi erkan da merdut olur. Ol sufiye yeniden müsliman edip ayin erkanı tertip edip, göstermek farzdır. Üstadın sır nefesi budur.


Her Cuma gecesi pir nazarından geçmek sufinin boynuna farzdır. Bir sufinin başından kisveti ve belinden kemeri ve arkasından hırkası ve elinden asası gitse yahut zalim eli veya zalim dili  değse tılsımı bozulsa mürşidine ve mürebbisine el değmese kisvetin bir pak yere koyup nazarına getirip tazarru ve niyaz
ede. Pire ne zaman eli yettikte halini pire arz eyleye. Mürüvvet deyip piri pa kola. Bu yolda ve bu erkanda büyük ve küçük  ve güzel çirkin olmaz, cümlesi bir olur.

Imam Cafer-i Sadık BUYRUĞU
 
Hazırlayan: Adil Ali Atalay, Can yayınlar, 5.Baskı
Ekleyen: =Seyyid Hakkı= 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...