Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Hz.Muhammedin elini Hz.Ali'ye vermesiHz.Muhammed´in elini Hz.Ali´ye vermesi
Orda, Hz.Resulullah dücihanda düzettiler ki, hakkın emir böyle idi. Hz.Resul, minbere çıktı ve Hz.Şahı Merdan´ın sağ elini tutu. Hutbe okudu. Hutbeden sonar, bu ayeti okudu.


(Fetih Süresi-10)
Türkçesi:
Sana biat edenler ancak Allah´a etti. Hakkın eli onların elleri üstündeydi. Onun için kim sözünü bozarsa yarına, bozmuş olur, kendinin öz nefsi zararına… kim Allah´a andını yerine tam getirir, Tanrı´dan ona büyük ödüller, sevap verir. (bu Ayete «Biat Ayeti» denir. Bir canın nasip alma töreninde  mürşit tarafından okunur). Ve orda bu hadisi okudu yani Şahı Merdan şanına okudu:

Türkçesi; “Allahım! Ali´yi seveni sen de sev. Düşman olana düşman ol. O´na yardım edene sende yardım et. O´nu hor göreni sende hor gör. O´nun yardımcılarına (Şiasına) yardım et. Insan ve cinlerden olan düşmanlarını helak et..“ bizi Ehl-i Beyt´in şefaatine eriştir. Onların zümresinden  ve Seyyid-ül evvelin olan Muhammed  Mustafa´nın devletinde daim eyle, kıyamete kadar onların yolundan ayırma. Sen, esigeyen, bağışlayan, rahmetinle bizleri yargıla. (M.Y.) deyip Hz.Resul cemaatiyle kalktılar. Resulullah o zaman meyan bendin seccade üstünden getirdi anlattı ki: bu benim meyan bendimdir ki: Cebrail ve Hz.Ali, miraç gecesinde, benim belim ey cemaat ki kaldılar, ta onyedi kimseye Selman-ı Faris´i Şahı Merdan´ın  icazetiyle kemerlerini bağladı. Heft deh kemerbest onlardı.


Ve orda, on bağ hurma getirdiler ve Şahı Velayet´in taliplerine kısmet etti. Ve bundan sonar, bir ihlas ve dört itikat ile ikrar ettiler ki, pir ve halife mutlak Şahı Velayeto taamdan imam Hasan ve imam Hüseyin´e ve Fatıma-tüz zöhre için kısmet getirdi. Selman Farisi´yle tapşırdı. Ta ki Selman Farisi onu Medine´ye getirdi. Ve onun helvacılığın  verdiler idi. Lokma getirmek ve muhabbet için sufilere ordan kaldı. Bu arada halife Muhammed´dir ve pir Ali´dir. O zaman istediler ki, her tarafa bir halife getireler, göndereler. Evvel Selman Farisi´yi Irak´a gönderdiler. Irak, Arap ve Acemden ibarettir. Şehri şirazdır.


Imam Cafer-i Sadık BUYRUĞU
 
Hazırlayan: Adil Ali Atalay, Can yayınlar, 5.Baskı
Ekleyen: =Seyyid Hakkı= 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...