Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Oğlan ikrarı almakOğlan ikrarı almak
Iptida, Cebrail kaç tane ise ayrı ayrı tekbirlenecek. Ve Cebrail´in sağ kanadı sağ gözü üzerine tutulacaktır. Sonar delil uyanacak, döşek serilecek, ikrar alınacakoğlan kaç tane ise cümlesinin boğazına birer yağlık takıp oğlanın hangisi büyükçe ise, mürebbi onun yağlığını eline alıp o birleri de diğerinin boğazında  olan yağlıklarından tutarak önlerinden mürebbi eşiğe niyaz edip çoçuklar da niyaz ederek girecekler. Sonar, mürebbi «Hü erenler Şahı, katar uzatıyorum» diyerek, üç defa tekrarlıyacak. Delile niyaz edecekler. Sonar, mürebbi elinde olan oğlanı sağ eliyle «el ele el Hakka» deyip mürşide yahut rehbere teslim edip elini öpüp dar olacak.


Mürşit veya rehber ol oğlanın boğazındaki yağlıktan tutup «koğ koğlama, gaybet eyleme din dinleme, elin ile koymadığını elleme, gözün ile gördüğünü eteğin ile ört. Kendinden büyüğün sözünden çıkma. Teberra anma. Bu sözüme hak dedin mi?» deyince, o çocuk elini öpe. Bu nasihatı üç kere tekrar edince boğazındaki yağlığı o çocuğun beline kement edip bağlaya. Ve bağlar iken bu gülbengi söyliye: «La ilahe ilallah Muhammed´dir. Resulullah Aliyyün Veliyullah, arif-i billah, mürşid-i kamilullah. La feta illa Alila seyfa illa Zülfükar. Ikrarın binası kaim ola.» deyip üç düğüm düge. Ve mürebbinin elini öptürüp, sol tarafına dar ola. Diğerlerini de böylece mürebbinin eline öptürüp cümlesi dar olduklarında, dar gülbengi çekip erkana yatıra.


Iki şaplak mürebbiye, birer şaplak çocuklara vuralar.erkan´dan kalkıp dar olduklarında, erkan gülbengi çeke. Bundan sonra, mürebbi yerine oturup çocuklar içeride olan canların ellerini öpüp dar olunca, o zaman temenna gülbengi çekilecek. Sonra döşek kalkacak. Ferraşı Selman gelecek, ikisine bir gülbenk çekilecek. Sonra dolu gelecek, iptida delile, sonra mürşit içince, çocukların kendidolularından çocuklara birer dolu verilecek.


Selmanı Ferraştan sofra gelecek. Sonra Cebrailler gelecek. Gerek mürşit gerek rehber, kendi bir lokma alınca birer lokma da çocuklara kendi Cebraillerinden «ikrarınız kaim olsun» deyip verilecek. Lakin çocuklara lokma verilinceye değin kementlerini çıkartmayaçaklar. Sofra kalkacak, Selmanlardan sonra çömçeci gelecek, delil kalkacak. Yatan outran gülbengi verilecek, cemaat dağılacaktır. Malümat ola ki, evvel hangi Cebrailtekbirlenir ise, sofraya iptida ol Cebrail gelecektir.

Imam Cafer-i Sadık BUYRUĞU 
Hazırlayan: Adil Ali Atalay, Can yayınlar, 5.Baskı
Ekleyen: =Seyyid Hakkı= 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...