Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Rahı TarikatRah'ı Tarikat
Ey Talip, Hz.Muhammed Mustafa, Hz.Fatma, imam Hasan, imam Hüseyin ve oniki imamın ve serveri enbiyanın rahı tarikatın beyan edelim ki, bu yolda, bu erkanda rahı ha kola ve erkanı kadim ola. Burda beş kimse zikir olundu. Şahı Merdan Ali, Hz.Fatıma, imam Hasan, imam Hüseyin ve imam Zeynel Abidin. Bunların sözleridir. Evvel, hamuşluk maarifetin beyan eder. Ikinci, zehirnuşluk maarifetin beyan eder. Üçüncü bab, perdepuşluk maarifetin beyan eder. Dördüncü, sufilik beyan eder. Allah-u taala zikir olunur.


Eğer
sual etseler ki, «kimin ferzendisin?» cevap ver ki: «yolun oğluyum.»
eğer sorsalar, yol nedir? Cevap ver ki: «1.şeriat, 2.tarikat, 3.maarifet ve 4.sırrı hakikat; yol bunlardır» diyesin. Manası budur ki, bu dört alemdir. Ilmine alem etmek dünyada tama etmemektir. Tama ehli didar görmez.

Imam Cafer-i Sadık BUYRUĞU
 
Hazırlayan: Adil Ali Atalay, Can yayınlar, 5.Baskı
Ekleyen: =Seyyid Hakkı= 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...